SPHR Håkvik gruppe

Maria Aasheim (fra venstre) er LIS 3 og startet sin spesialisering i november i fjor. Hilde Sørslett er ferdig utdannet allmennspesialist, mens Lise Dyhrberg Pettersen (LIS 3) startet sin spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin høsten -21. Stine Nilsen ble i mars i år den første spesialisten i rus- og avhengighetsmedisin som har gjennomført hele spesialiseringen i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Spesialister på hjemmebane

SPHR Håkvik gruppe
Maria Aasheim (fra venstre) er LIS 3 og startet sin spesialisering i november i fjor. Hilde Sørslett er ferdig utdannet allmennspesialist, mens Lise Dyhrberg Pettersen (LIS 3) startet sin spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin høsten -21. Stine Nilsen ble i mars i år den første spesialisten i rus- og avhengighetsmedisin som har gjennomført hele spesialiseringen i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Hele denne gjengen har enten blitt, eller er i ferd med å utdanne seg som legespesialister ved UNN i Narvik. De som vil bli spesialister i rus- og avhengighetsmedisin kan nå ta hele spesialiseringen sin her.

Overlege Stine Nilsen fikk i mars i år godkjent sin spesialisering i rus og avhengighetsmedisin ved Russeksjon Narvik. Hun har som den aller første tatt hele spesialiseringen sin i Narvik.

Nå er hun veileder for de to neste ut: Maria Aasheim og Lise Dyhrberg Pettersen.

I tillegg har Hilde Sørslett nettopp gjort ferdig sin sykehustjeneste på Russeksjon Narvik, og er nå straks ferdig med sin spesialisering i allmennmedisin.

Slipper langt Tromsø-opphold

‒ Tidligere måtte leger i spesialisering i Rus- og avhengighetsmedisin ha deler av tjenesten ved russeksjonen i Tromsø, anslagsvis seks til tolv måneder. Det var lite aktuelt for meg å flytte siden jeg har barn og har etablert meg her i Narvik. Men etter at Russeksjon Narvik fikk etablert poliklinisk virksomhet knyttet til LAR-behandling – og man har fått mulighet til å ta imot pasienter i behov av akutt TSB – kan nå hele spesialiseringen fullføres herfra, sier Stine Nilsen.

SPHR Håkvik Stine Nilsen
Stine Nilsen er den første som har tatt spesialiseringen i rus og avhengighetsmedisin i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Det er også krav om ett års tjeneste i psykiatrisk avdeling, noe man i Narvik har fått til i samarbeid med Senter for psykiske helse og rus Ofoten (SPHRO) som har både sengepost, akutt ambulant team, psykiatrisk poliklinikk og rusteam.

Nilsen var allerede spesialist i allmennmedisin, men har i tillegg nå også «den nye» spesialiseringen i rus- og avhengighetsmedisin, som ble opprettet i 2015.

Nytt sykehus og godt miljø

Nilsen mener muligheten bør gjøre Narvik enda mer attraktiv for unge leger. Maria Aasheim har i alle fall latt seg fascinere. Hun kommer fra Tønsberg, men lot seg lokke av det gode faglige miljøet ved russeksjonen, i tillegg til de ville fjellene og de flotte turmulighetene rundt Narvik. Lise Dyhrberg Pettersen er fra Narvik.

‒ Først og fremst synes jeg rus- og avhengighetsmedisin er et veldig spennende fagfelt som gjorde at jeg valgte å spesialisere meg i det. I tillegg var det mulighet for å ta hele spesialiseringsforløpet i Narvik, noe som er en sjelden mulighet. Dette så jeg på som en stor fordel, da jeg har samboer og familie i Narvik og ønsker å bli boende i hjembyen videre. Siden jeg begynte i august -21 har jeg stortrivdes ved Russeksjon Narvik.

‒ Vi håper dette i tillegg til at vi snart flytter inn i Norges mest moderne sykehus, gjør at flere får lyst til å søke seg til Narvik, sier Geir Hugo Bolle som er avdelingsleder ved rusavdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken, UNN.

‒ Jeg hadde lyst å komme tilbake hit etter å ha hatt sykehustjenesten her under allmennspesialiseringen min. Her er dyktige fagfolk og et veldig godt arbeidsmiljø, forteller Stine Nilsen.

Hun er opprinnelig fra Bodø, og studerte medisin i Trondheim. Loddtrekningen til turnustjeneste sendte henne til Narvik, og siden har hun vært her.

‒ Det nye sykehuset som bygges på Furumoen ligger i gangavstand fra der jeg bor nå, og vi er alle spente på å få tatt nye UNN Narvik i bruk, sier hun.

Nytt akutt-tilbud

Det nye sykehuset har både poliklinikker og sengeposter innen psykisk helse og rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg opprettes det fire akuttsenger, hvor to skal være lokalisert på Russeksjon Narvik og to i sengeposten ved SPHRO, i det nye sykehuset. Dette vil gjøre det enda enklere å ta hele spesialiseringen sin her.

SPHR Håkvik Bolle
Avdelingsleder Geir Hugo Bolle er veldig tilfreds med muligheten til å ta spesialiseringen ved UNN i Narvik. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Nilsen fikk gjennomført akuttpsykiatritjenesten sin i akutt ambulant team ved SPHRO, og deltok også da Russeksjon Narvik piloterte det nye akutt-tilbudet tidligere i vinter. Russeksjon Narvik har i flere år tilstrebet å ta imot akutt/subakutte TSB-pasienter i egen seksjon, men har ikke hatt egne akuttplasser. Nå håper hun flere unge leger vil se mulighetene innen rus og avhengighetsmedisin ved UNN Narvik.

Nye UNN Narvik forsøker å innovere hele helsetjenesten, og gjennom å etablere mer helhetlige pasientforløp. Både ansatte, pasienter og pårørende har deltatt i planleggingen av det nye sykehuset for å få det best mulig tilrettelagt. Pasienter innen avdelingene for psykisk helse og rus vil for eksempel få en egen gymsal, siden fysisk trening er blitt enda viktigere i behandlingen også av denne typen lidelser.

Lykkes UNN Narvik og Narvik kommune med sitt samarbeid kan Furumoen bli et utstillingsvindu for fremtidens personsentrerte, helhetlige og proaktive helsetjeneste.

Hele mennesket

Hilde Sørslett skryter også av både sykehus og arbeidsmiljø.

‒ Jeg skal tilbake i jobben min som fastlege i Ballangen, men det har vært helt fantastisk å få sykehustjenesten her ved Russeksjon Narvik. Dette er virkelig en arbeidsplass å anbefale, sier hun.

I parentes bemerket, er begge overlegene som jobber ved russeksjonen også spesialister i allmennmedisin. Dette er en fordel siden pasientene som kommer inn skal også skal vurderes og få behandling for somatisk sykdom.

‒ Vi har blant annet fokus på å kartlegge og igangsette behandling for somatiske lidelser mens pasientene er innlagt her, da mange av våre pasienter har utfordringer med å følge opp utredning og behandling når de er i aktiv rus. Vanlige tilleggslidelser er for eksempel diabetes, hjerte-/karlidelse, kols og ulike infeksjoner. Sett fra en leges ståsted er utfordringene her mange og varierte, forklarer Stine Nilsen.

Hun trekker fram spesialist og veileder Andreas Holund, som for tiden er i overlegepermisjon. Han har vært en viktig bidragsyter til at leger nå kan gjennomføre hele denne spesialiseringen i Narvik.

‒ Rusfeltet er lite kjent, men en jobb her tilbyr en fin miks mellom psykiatri og somatikk, samtidig som vaktbelastningen ikke er like tung som på somatiske avdelinger, og fint lar seg kombinere med småbarnslivet. Det er rett og slett en fin arbeidsplass, sier Stine Nilsen.

LES FLERE SAKER fra UNN Narvik og følg arbeidet med det nye sykehuset her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.