PhD-student Judeson Joseph har ansvar for å kjøre forskningsprosjektet sammen med prosjektleder Siv Kvernmo (bak til venstre). Med seg har de en prosjektgruppe bestående av leder for ungdomsrådet i UNN, Magnhild Elise Hjelme, monitor Annika Gustafsson ved Klinisk forskningsavdeling, lege Aina Sundfær, psykolog Yngvild Arnesen og brukerrepresentant Marianne Hofstra fra ADHD Norge. Sammen skal de finne ut hvilken nytte barn med ADHD har av høydosetilskudd med Omega-3. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Starter forskning på ADHD og Omega-3-effekt

PhD-student Judeson Joseph har ansvar for å kjøre forskningsprosjektet sammen med prosjektleder Siv Kvernmo (bak til venstre). Med seg har de en prosjektgruppe bestående av leder for ungdomsrådet i UNN, Magnhild Elise Hjelme, monitor Annika Gustafsson ved Klinisk forskningsavdeling, lege Aina Sundfær, psykolog Yngvild Arnesen og brukerrepresentant Marianne Hofstra fra ADHD Norge. Sammen skal de finne ut hvilken nytte barn med ADHD har av høydosetilskudd med Omega-3. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Tromsø (BUP) i spissen innleder Helse Nord den største forskningsstudien i verden når det gjelder virkningen av Omega-3 på barn med ADHD.

PhD-student Judeson Joseph håper å avdekke hvilken virkning Omega-3 har på ADHD hos barn. Han er også barnelege og i ferd med å ta spesialistutdanning for å bli barnepsykiater. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Nordnorske barn mellom seks og 13 år inviteres nå til å delta i studien som starter i april 2017. Kriteriet er at barna har, eller nylig har fått, diagnosen ADHD og at de ikke går på medisiner. PhD-student Judeson Joseph og prosjektleder Siv Kvernmo håper å bekrefte eller avkrefte om høydose Omega-3 har noen behandlende effekt.

– Den første behandlingen av ADHD er psykososiale og spesialpedagogiske tiltak i skole, hjemme og i tilrettelagt fritid. Hvor dette ikke fører frem vil disse barna vanligvis få medisiner. Det er barna som foreløpig ikke står på medisin, vi gjerne vil invitere inn i forskningen vår, forklarer Judeson Joseph.

Han har halv stilling som PhD-student for å jobbe med dette prosjektet. Ved siden av er han utdannet barnelege, og jobber nå som lege i spesialisering for å bli barnepsykiater.

Betydning for hjernens utvikling

– Ut fra hva vi vet fra før, så har Omega-3 fettsyrer betydning for hjernens utvikling, spesielt hos barn og unge. Hjerneutvikling foregår til vi er oppe i 20-årene. Når det gjelder barn med diagnosen ADHD, så finnes det allerede noen studier, men de er ikke store nok eller gode nok til å kunne trekke konklusjoner. Vi samarbeider nå med de som har jobbet mye med dette opp gjennom årene, spesielt i Australia. Målet er å unngå å gjøre feil andre har gjort i studier før oss, og skape et solid grunnlagsmateriale som det går an å forske videre på, sier Joseph.

– De som blir med i studien vil også bli spurt i å samtykke til å bli fulgt opp senere, slik at vi over flere år kan følge barn og etter hvert voksne med ADHD i hele Nord-Norge, supplerer professor og overlege Siv Kvernmo.

Overlege og professor Siv Kvernmo ved BUP Tromsø er prosjektleder for ADHD-forskningen som skal omfatte barn i hele Helse Nord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Hun leder forskningsprosjektet og har jobbet for å få på plass studien helt siden 2010. Da ble det første gang søkt om midler til et forskningsprosjekt vedrørende kosthold og ADHD hos barn. Helse Nord har tildelt prosjektet en seksårig dobbelkompetansestilling, og etter noen runder med Statens legemiddelverk er prosjektet endelig godkjent.

Avdekke effekten

– Formålet med studien er å se på alternativ medikamentell behandling av ADHD. Vi vet at mange barn med ADHD trenger medisiner, men at mange opplever store bivirkninger. Foreldre jakter gjerne på mer skånsomme behandlingsformer. Vi vil her avdekke om Omega-3 kan ha effekt eller om virkningen av disse fettsyrene ikke har betydning for sykdomsforløpet, sier Kvernmo.

Produsenten Calanus er valgt på bakgrunn av sterkt forskningsfokus på sin patenterte olje fra raudåte, Calanus Oil.

– Studien er randomisert, en såkalt RCT-design. Det betyr at halvparten av de som deltar får Omega-3 og halvparten får placebo. For å være sikker på at kroppen tar opp kosttilskuddet skal studien pågå i seks måneder. I løpet av denne perioden skal foreldrene føre dagbok for å registrere kostinntak hos barnet i to vanlige ukedager og en vanlig helgedag – totalt tre «gjennomsnittsdager» – slik at vi kan få et bilde av hva som er barnets normale kosthold, forklarer Kvernmo.

I alt 330 barn mellom 6 og 13 år søkes til forskningsprosjektet. Halvparten får dette kosttilskuddet med Omega-3, halvparten får placebo. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Stort fagnettverk

I første omgang er det pasienter henvist til BUP Tromsø som får tilbud om på delta i studien, men etter en kort innkjøringsperiode der vil forskningen rulles ut til alle BUP poliklinikker i Helse Nord.

– Vi har allerede et svært godt fagnettverk mellom de 50 legene i barnepsykiatri i landsdelen. Nesten alle har sagt seg villig til å bidra til denne forskningen og vil rekruttere pasienter i sitt nærområde i løpet av de drøyt tre årene forskningen pågår, sier prosjektlederen.

Utfordring i denne forskningen er at alle BUP’ene må gjøre alt helt likt.

– Vi forventer at prosjektet bidrar til en standardheving i utredningsarbeidet vårt. Det er ganske lik forekomst av ADHD over hele verden, men noen steder ser vi den er høyere. Vi vet ikke hvorfor, men dette er en klinisk diagnose så her er det muligheter for feilvurderinger. Nå får vi se om alle BUP-ene i nord gjør det samme når de setter diagnosen. Sånn sett er dette også en kvalitetssikringsstudie, påpeker Kvernmo.

Trenger 330 barn

Normalt kommer det inn 50 barn som får ADHD-diagnose ved BUP Tromsø hvert år. Det totale antallet pasienter årlig i hele Helse Nord er 150. Totalt trenger forskerne cirka 330 deltakere i studien. Det betyr at forskerne er avhengige av at nesten alle familier takker ja til deltakelse.

– Gulroten i å delta er tettere oppfølging og at du dermed sikres at tiltakene du har krav på iverksettes som planlagt. Ved siden av vil vi forsøke å gjøre dette ekstra spennende for ungene. Vi har ikke lagt alle planene ennå. Nå handler det først og fremst om å få det tekniske rundt selve studien på plass, sier Joseph.

Fakta ADHD:

* ADHD er en sammensatt nevrologisk og psykiatrisk utviklingsforstyrrelse som ca. 5 prosent av alle barn har. Dette tilsvarer omtrent ett-to barn i hvert klasserom i Norge.

* ADHD kjennetegnes ved hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker.

* I tillegg kan barn med ADHD ha andre vansker med søvn, læring, språkutvikling, humørregulering og sosiale vansker med venner.

Klinisk forskningssenter og Sykehusapotek Nord er sentrale samarbeidspartnere. I og med at studien er randomisert og halvparten får placebo, er det viktig at kapslene pakkes og deles ut anonymisert. Forskerne og de som jobber i BUP-ene vil ikke få vite hvem som får hva underveis. Det blir gjort før og etter-målinger, og de som er barnas nærpersoner på ulike arenaer blir bedt om å fylle ut spørreundersøkelser.

Forskerne gleder seg veldig til å komme i gang.

– Vi vet allerede at barn med ADHD virker å ha en lavere mengde Omega-3 i blodet enn andre barn. Kanskje er de storforbrukere av denne fettsyren, eller kanskje er det noe som gjør at de ikke klarer å ta opp disse stoffene like godt som andre. Vi vet at denne studien kommer til å føre til mye viktig forskning fremover, sier Judeson Joseph.

Fakta ADHD:

* ADHD er en sammensatt nevrologisk og psykiatrisk utviklingsforstyrrelse som ca. 5 prosent av alle barn har. Dette tilsvarer omtrent ett-to barn i hvert klasserom i Norge.

* ADHD kjennetegnes ved hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker.

* I tillegg kan barn med ADHD ha andre vansker med søvn, læring, språkutvikling, humørregulering og sosiale vansker med venner.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.