Statsminister Erna Solberg (til venstre) likte det hun fikk presentert av utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen (i midten) og driftssjef Gry Andersen (blå kåpe) da hun besøkte området på Furumoen der det nye sykehuset skal bygges. Foto: Per-Christian Johansen

Statsministeren nysgjerrig på Nye UNN Narvik

Statsminister Erna Solberg (til venstre) likte det hun fikk presentert av utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen (i midten) og driftssjef Gry Andersen (blå kåpe) da hun besøkte området på Furumoen der det nye sykehuset skal bygges. Foto: Per-Christian Johansen

Det nye sykehuset skal inneholde et tilbud både for somatiske pasienter og psykisk helsevern. Det viste statsminister Erna Solberg stor interesse for da hun besøkte UNN Narvik.

Utsikten fra det nye sykehuset blir upåklagelig, blant annet mot alpinanlegget i Narvik. Til venstre i bildet vises den nye tunnelen som er bygd fra E6 og opp til Furumoen. Foto: Per-Christian Johansen
Driftssjef Gry Andersen ved UNN Narvik presenterte arbeidet med det nye sykehuset for statsministeren og andre inviterte deltakere. Foto: Per-Christian Johansen
Driftssjef Gry Andersen og utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen sto i spissen for vertskapet da Erna Solberg inviterte seg på besøk 12. november. Statsministeren fikk en gjennomgang på status for byggeprosjektet, og arbeidet med å planlegge innholdet i det nye sykehuset.

Representanter fra de kliniske miljøene ved UNN Narvik deltok også, det samme gjorde ansatte fra psykisk helsevern og rus i Håkvik. Narvik kommune bidro også, blant andre ved ordfører, rådmann og kommuneoverlege Sverre Håkon Evju. Planleggingen foregår i nært samarbeid med kommunen, som skal bygge et helsehus i tilknytning til det nye sykehuset.

– Vi jobber for å få til en integrert sykehusmodell med plass for rusbehandling, psykiatri og somatikk i samme bygg. Vi skal også være en pådriver for samhandling med kommunene, primærhelsetjenesten og andre sykehus, med sikte på optimal og likeverdig bruk av tilbudene ved UNN, forklarte driftssjef Gry Andersen ved UNN Narvik.

Banebrytende samlokalisering

I nært samarbeid med de ansatte og brukerorganisasjoner har det i snart et år foregått et omfattende og banebrytende prosjekt med å planlegge hvordan somatikk og psykisk helsevern skal integreres under samme tak på Furumoen. Dette var noe statsministeren viste ekstra interesse for i møtet med UNNs representanter.

– Det er veldig spennende, og det blir interessant å følge arbeidet videre, sa Erna Solberg, som også fikk sett nærmere på tomta for det nye sykehuset.

– Nå står vi på det som vil bli 3. etasje i det nye sykehuset, med utsikt mot både byen og det flotte alpinanlegget i Narvik, fortalte utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

Utearealene blir spesielt viktig for å ivareta behovet til pasientene, ikke minst i psykisk helsevern.

Bedre for pasientene

– Blant utvidede tilbud og tjenester planlegger vi eksempelvis for utvidet åpningstid i poliklinikker, tilrettelagt infrastruktur for kreftpakkeforløp, komplett virksomhet for apotek, økt aktivitet med dagkirurgi (ortopedi), samt én ekstra operasjonsstue for å være en buffer for den totale operasjonskapasiteten i UNN, sier Gry Andersen.

Blant ønskede effekter er bedre tverrfaglig samarbeid, økt pasientsikkerhet og mer helhetlige og koordinerte pasientforløp. Det nye sykehuset bygges også med tanke på å ivareta miljøperspektivet, som er viktig for UNN som er sertifisert som «grønt sykehus».

Størrelsen på bygget vil bli rundt 25 000 kvadratmeter. I tillegg bygges en egen ambulansestasjon på rundt 900 kvadratmeter. Samlet budsjettramme er på 2,6 millard kroner. Bygget skal etter planen stå ferdig i 2023.

På unn.no kan du følge utviklingen i arbeidet med Nye UNN Narvik fortløpende.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.