Stengt basseng i Harstad

Ved UNN Harstad er det et lite varmtvannsbasseng som de senere år har vært brukt av noen få pasientgrupper.

Bassenget har i liten grad verdi for inneliggende pasienter ettersom liggetiden i sykehuset stadig er blitt kortere.

Det er ikke sykehusets oppgave å drive et basseng med de kostnader og ressursbehov som tilligger dette.

Av nevnte årsaker opphører driften av varmtvannsbassenget ved UNN Harstad fra 1. januar 2015.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.