sykehusplan

Kirurg og overlege Ole-Edvard Bergsdal Gabrielsen utfordret helseminister Bent Høie da han besøkte UNN Narvik tirsdag formiddag. Foto: Per-Christian Johansen

Stilte helseministeren til veggs

sykehusplan
Kirurg og overlege Ole-Edvard Bergsdal Gabrielsen utfordret helseminister Bent Høie da han besøkte UNN Narvik tirsdag formiddag. Foto: Per-Christian Johansen

Bent Høie kom ens ærend til UNN Narvik for å utdype tankene bak Nasjonal helse- og sykehusplan. Der ble han som ventet møtt av engasjerte ansatte, blant annet kirurg Ole-Edvard Bergsdal Gabrielsen.

Det er snart tre uker siden helseministeren presenterte planene for den nye nasjonale sykehusplanen. Dette skapte ikke uventet uro ved UNN Narvik, som står i fare for å miste den akuttkirurgiske beredskapen.

I formiddag stilte rundt hundre ansatte opp i kantina ved sykehuset for allmøte med Bent Høie, som ved ankomst ble møtt av langt flere engasjerte narvikbeboere som var på plass utenfor sykehuset for å støtte sykehusaksjon i malmbyen.

sykehusplan
Anestesioverlege Jon Harr forklarte helseminister Bent Høie (til høyre) om driften og viktigheten av UNN Narvik. Til høyre for Harr står UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Bak ham igjen står direktør for Helse Nord, Lars Vorland. Foto: Per-Christian Johansen

– Målet med den nye nasjonale sykehusplan er å styrke pasientens helsevesen. Blant tiltakene vi ønsker å prioritere er behovet for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse på rett sted, samt bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Konkret rundt akuttkirurgi mener vi det i fremtiden blir vanskelig å bemanne tre akuttkirurgiske team ved alle sykehus som i dag har dette tilbudet. Narvik vil være blant stedene vi ser for oss mulige endringer i funksjonene, fortalte helseminister Bent Høie de ansatte.

– Forførisk

Etter presentasjonen var det tid for spørsmål. Da benyttet de ansatte sjansen til å forsvare de nåværende funksjonene ved UNN Narvik, og trekke frem suksesshistorier fra både tidligere år og nå nylig.

sykehusplan
Engasjementet var stort og de ansatte ved UNN Narvik møtte opp i stort antall til møtet med Bent Høie. Foto: Per-Christian Johansen
Kirurg Ole-Edvard Bergsdal Gabrielsen var blant de mest engasjerte og tydelige.

– Det Høie presentert i dag hørte vi fra en annen helseminister, samme sted, for 20 år siden. Det er forføriske ord, og på ingen måte feil. Men han bør se på hvor godt det har vært arbeidet med endringer i Narvik den samme perioden. Her har vi motbevisst påstandene gang på gang. Narvik var først med å starte dagkirurgi, vi har etablert nye fagmiljøer,  – ja, vi har nærmest gjort det umulige som ingen har trodd på og fremstått som et velvillig endringssykehus, fastslo Bergsdal Gabrielsen.

Og han stoppet ikke der.

– Livreddende tiltak er ikke kun for store sykehus. Det er ofte de enkle, raske tiltakene som er avgjørende. Og det skjer med ekspertise i tidsmessig nærhet. Det hjelper ikke at en pasient sendes til Tromsø om han slutter å puste før han kommer dit, sier Narvik-overlegen.

Avdekket alvorlig sykdom

Anestesioverlege Jon Harr fulgte opp med en fersk historie fra sist helg. Da kunne ikke helikopter bidra grunnet utfordrende værforhold, og flytransport kunne bare gjennomføres til Luleå eller Rovanieme i våre naboland. Da ble redningen for en ung jente, som man trodde hadde slått seg i hodet, rask behandling av kompetente leger i Narvik. Her oppdaget de at det ikke var snakk om hodeskader. Dermed kunne jenta stabiliseres umiddelbart, og er nå utenfor livsfare.

– Jeg setter pris på det sterke engasjementet, og har stor forståelse for synspunktene. Men jeg er samtidig overbevist om at endringer må komme, og at de beste løsningene er foreslått i Nasjonal helse- og sykehusplan, oppsummerte Bent Høie, før han ble vist rundt og mottok flere innspill fra de ansatte rundt om på sykehuset.

Nasjonal sykehusplan vil i løpet av våren 2016 bli behandlet av et samlet storting. Når de har sagt sin mening, vil de regionale helseforetakene få i oppgave å utrede eventuelle endringer. Her lover Bent Høie at det blir solid lokal involvering før endelige avgjørelser blir tatt. Ledelsen ved UNN avventer de pågående prosessene før de eventuelt involverer seg aktivt i den fremtidige organiseringen av helsetilbudet ved UNN Narvik.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.