Stor abortnedgang i Troms

Antall aborter i Troms synker fra år til år, og størst er nedgangen blant de unge.

518 kvinner i Troms valgte eller opplevde svangerskapsavbrudd i 2014. Sammenlignbare tall for årene i forveien har ligget på 540 (2013), 567 (2012), 591 (2011) og 643 (2010). Med andre ord en reduksjon på rundt 20 prosent i løpet av de fem siste årene.

For landet som helhet var det også reduksjon i fjor, fra 14.775 til 14.061. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet som presentert sist uke.

Blant kvinner under 24 år, der det fortsatt er flest avbrutte svangerskap, er Troms blant fylkene med størst nedgang. Her gikk tallet i 2014 ned til 24 avbrutte svangerskap per 1.000 kvinner, mot 33,1 i 2013. Finnmark lå høyest i 2014 med 30,2 avbrutte svangerskap per 1.000 kvinner, mens landssnittet var på 21,8.

Isolert for UNN ble det gjennomført 396 aborter tilknyttet UNN Tromsø, 102 aborter ved UNN Harstad og 68 ved UNN Narvik i 2014.

Av de totalt 566 tilfellene var 524 medikamentelle aborter, mens de øvrige var kirurgiske.

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.