Viggo Søderblom viser frem et bilde av kunstneren Arne Linder Olsen.

Tre metallbilder laget av en av Narviks store sønner, Arne Linder Olsen, skal med over fra det gamle og til det nye sykehuset. Mye av kunsten i det gamle sykehuset vil gis et nytt liv i det nye, forteller Viggo Søderblom. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Stor kunstinteresse for Nye UNN Narvik

Viggo Søderblom viser frem et bilde av kunstneren Arne Linder Olsen.
Tre metallbilder laget av en av Narviks store sønner, Arne Linder Olsen, skal med over fra det gamle og til det nye sykehuset. Mye av kunsten i det gamle sykehuset vil gis et nytt liv i det nye, forteller Viggo Søderblom. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Alle de kjæreste kunstskattene blir med over fra det gamle til det nye sykehuset. Samtidig har 264 kunstnere meldt sin interesse for å få lage kunst til de nye helsebyggene i Narvik!

‒ Responsen på den åpne utlysningen vi arrangerte var overraskende god, bekrefter Kristine K. Wessel fra kulturbyrået Mesén.

Byrået har spesialisert seg på produksjon og formidling av kunst i det offentlige rom, og bistår nye UNN Narvik (NUN) og Narvik Helsehus med å dekorere morgendagens helsetjeneste i Narvik.

0,35 prosent av UNNs totale kostnadsramme på NUN, brukes til utsmykking. Det betyr totalt 12,7 millioner, hvor 10 millioner kommer fra UNN og resten fra Narvik kommune. Den totale kostnadsrammen for det nye sykehuset er på 2,79 milliarder kroner.

Eva Kramvik leder kunstkomiteen ved UNN.
Leder av UNNs kunstkomité, Eva Kramvik, er stolt over kunstplanen til Nye UNN Narvik som har fått en fantastisk respons fra utøvende kunstnere både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tar med seg mye

‒ Kunstbudsjettet vårt er kanskje ikke så veldig stort med tanke på den totale budsjettrammen, men for disse pengene vil vi både få noe som er helt nytt og veldig spennende, samtidig som vi kan gi nytt liv til kunst som vi har på det gamle sykehuset, sier Viggo Søderblom.

Han har vært prosjektleder for kunstutvalget i nye UNN Narvik fram til februar 2023. Blant skattene på Frydenlund som skal få nytt liv på Furumoen, kan han vise fram tre metallbilder som er laget av en av Narviks mest anerkjente kunstnere; Arne Linder Olsen.

‒ Bildene hang opprinnelig på hurtigruteskipet MS «Narvik». Sykehuset fikk disse i gave fra Linder Olsens etterkommere, da skipet ble tatt ut av hurtigrutetrafikk og solgt, forteller Søderblom. Kunstutvalget har i forbindelse med utsmykkingen av det nye sykehuset kartlagt til sammen 193 kunstverk i Narvik. 76 av disse finnes i Psykisk helse og rusklinikken i Håkvik.

Spennende utgangspunkt

Kunstutvalget har vært veldig grundig i sitt arbeid både med å vurdere hva som allerede finnes og skal med videre, og i å beskrive hva det er viktig å la seg inspirere av i arbeidet med ny kunst. Sykehuset og helsehuset skal utsmykkes både innendørs og utendørs. Både det norske og det samiske, den ville naturen og de stolte industritradisjonene er med som inspirasjonskilder, og kunstutvalget har virkelig grunn til å være stolt av kunstplanen de utarbeidet.

Bildekunst av Per Adde til det nye sykehuset i Narvik.
Dette store bildet fra den nordnorsk-samisk-svenske kunstneren Per Adde henger på det gamle sykehuset og skal få ny plassering ved Nye UNN Narvik. Foto: Eva Kramvik

Kunstprosjektet førte til en formidabel interesse for å skape ny kunst i Narvik. 264 kunstnere både fra inn- og utland meldte sin interesse, og så langt har åtte kunstnere inngått kontrakt. Flere av disse er allerede i gang med å produsere sine kunstverk. Samtidig er en rekke andre kunstnere fortsatt i en skisseprosess.

I og med at det nye sykehuset gjelder for absolutt alle pasienter, både innen psykisk helse, rusfeltet og somatikk, så er det lagt ekstra vekt på gjennomtenkte uteareal og god kontakt med naturen. Her kommer skulpturer og installasjoner som du kan sitte på, utforske innenfra eller betrakte på avstand. Innendørs vil du finne kunsten både i tak, direkte malt på vegger, og selvsagt som vegghengte verker i ulikt materiale.

Stor flyttejobb

Søderblom ønsker foreløpig å være litt hemmelighetsfull med tanke på kunsten som er under produksjon, men gleder seg til våren når flere kunstnere skal gå i gang med verker de delvis eller i sin helhet skal produsere inne på sykehuset eller helsehuset.

Kunstutvalget har som målsetting at kunsten skal invitere til trygghet, tilhørighet, refleksjon, undring og glede, og at den bidrar til å skape et godt miljø for alle som bruker byggene. Alle skal kunne ha gode møter med kunsten ut fra sine forutsetninger.

‒ Det har hendt at vi har fått beskjed om å fjerne et bilde fordi pasienter mener de blir syke av det. Mange hensyn skal tas når vi velger ut kunst til ulike rom i et sykehus. Vi er også avhengige av at ansatte på de ulike avdelingene engasjerer seg. Jeg har for eksempel fått tilbakemelding fra dialyseenheten om at de føler seg litt avglemt. Deres pasienter trenger noe mer spennende enn hvite vegger å se på når de sitter koblet til et dialyseapparat, og det skal de få, smiler Eva Kramvik, som leder UNNs faste kunstkomité på totalt fem medlemmer.

Eva Kramvik leder kunstkomiteen ved UNN.
‒ Jeg er ikke kunstutdannet, men har bare en folkelig stor interesse for kunst, sier Eva Kramvik. Hun har kartlagt all kunst som er i UNNs eie. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Av og til får sykehuset eller sykehusavdelinger kunst i form av gaver, men det aller meste har UNN kjøpt inn selv opp gjennom årene.

‒ Forskning viser at pasienter oppnår mange gode helseeffekter av at det er kunst på veggene i et sykehus. Kunst bidrar for eksempel til mindre bruk av beroligende medisin, kortere liggetid og økt trivsel, forteller Kramvik.

Hun er den personen på UNN med best oversikt over hva slags kunst som er i UNNs eie. Hun har nemlig fotografert og kartlagt absolutt all kunst på samtlige av sykehusets lokasjoner, inkludert distriktsmedisinske og distriktspsykiatriske sentre, og UNN Svalbard i Longyearbyen.

90.000 i året

I Narvik fikk hun seg flere positive overraskelser. Her henger det for eksempel et stort kunstverk laget av anerkjente Per Adde, en norsk-svensk billedkunstner som engasjerte seg sterkt for naturvern og talte samenes sak. Adde var også pådriver for opprettelsen en kunstutdannelse i Nord-Norge, noe som resulterte i Kunstskolen i Kabelvåg.

Kunstkomitéleder Kramvik er pensjonert fra sin stilling på arbeids- og miljømedisin hvor hun har jobbet som yrkeshygieniker og bioingeniør. Men har fortsatt en ørliten stilling i Drifts- og eiendomsavdelingen for å ivareta kunsten ved UNN.

LES OGSÅ: Slik ble kunsten en viktig del av Pingvinhotellet UNN Tromsø.

‒ UNN bruker 90.000 kroner på kunst årlig. Dette budsjettet går med til å vedlikeholde og reparere det vi har av verker, eventuelt anskaffe ny kunst, forteller Kramvik. Hun forteller at det tidvis hender at bilder eller tekstilkunst blir stjålet fra veggene på UNN, og at det derfor er viktig å sørge for at det som henges opp er solid forankret.

Vevkunst til sykehuset i Narvik
 Ellen Rittun har vevd dette bildet som i løpet av neste sommer får nytt hjem ved nye UNN Narvik. Foto: Eva Kramvik

Stor flyttejobb

Når det gjelder NUN, så skal Mesén ha oppdraget med å flytte og montere opp kunsten som skal hit.

‒ Vi antar at vi blir å holde på i et par uker sammen med en tekniker, for å få opp alt det som skal på plass, sier Wessel.

Totalt har 13 representanter fra ulike deler av UNN og Narvik kommune deltatt i kunstutvalget.

De har hatt i oppdrag å utarbeide en helhetlig kunstplan for nybyggene som inkluderer vurdering, valg av – og premisser for bruk og plassering av eksisterende kunst. De har også anbefalt fysiske områder for kunst og utsmykking i og rundt den nye bygningsmassen. Kunstutvalget har også vært jury for anskaffelse av kunst og har inngått kontrakt med kunstnerne som skal bidra.

‒ Jeg synes vi har endt opp med veldig mye spennende som vi gleder oss til å presentere, sier Søderblom.

‒ Kunstnerne som skal lage sine arbeider direkte på vegg, vil gå i gang denne våren. Mens det som skal være utendørs blir montert neste sommer, forklarer Wessel.

Hun kjenner seg trygg på at både «gamle» og nye kunstverk og installasjoner, vil bidra til et godt pasientmiljø og et godt arbeidsmiljø i de nye helsebyggene.

Kunstutvalgets sammensetning ved Nye UNN Narvik:

 • Viggo Søderblom, representant for UNN, prosjektledelse byggeprosjektet
 • Lena Hope, kultursjef Narvik kommune
 • Eva Kramvik, kunstkomiteen UNN, bioingeniør, yrkeshygieniker
 • Tone Elvebakk, representant for UNN, Várdobáiki samisk senter
 • Grethe Feragen, representant Narvik kommune, sykepleier og medvirkningskoordinator
 • Vegard Johan Jæger, folkevalgt, leder Hovedutvalg helse og omsorg Narvik kommune
 • Jan Ole Frantzen, representant for UNN, overlege UNN
 • Kjersti Lunde, representant Narvik kommune, ansatte-representant
 • Morten Fredheim Hanssen, representant Narvik kommune, byggherre helsehuset og enhetsleder eiendom
 • Kristine K. Wessel, kunstfaglig prosjektleder i Kulturbyrået Mesén
 • Ingrid Økland, kunstkonsulent i Kulturbyrået Mesén

Kari Plener, enhetsleder, Narvik kommune, Martin Grøner Krogstad, arkitekt, Arkitema og Randi Melgaard, kultursjef Narvik kommune, har i en periode også vært involvert i kunstutvalget.

LES FLERE SAKER om det nye sykehuset, som åpner høsten 2024, her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.