Stor reduksjon i erstatningssaker

Årsstatistikken for 2014 fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser en nedgang i antall pasienter som har søkt om erstatning etter behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Mens 211 pasienter søkte om pasientskadeerstatning i 2013, var det 164 som søkte i fjor.

Tallene fra NPE viser samtidig at flere UNN-pasienter har fått medhold i sine saker i denne perioden. 53 pasienter fikk medhold i NPE i 2013 og 77 pasienter i 2014.

– Denne type tall må sees over flere år ettersom det kan være tilfeldige svingninger fra år til år. Det er utviklingen over tid som sier noe om dette går i riktig eller gal retning.

– Fra 2009 og frem til i dag har omtrent 35 prosent av UNNs pasienter som har søkt om erstatning, fått medhold. Her ligger UNN omtrent på landsgjennomsnittet, sier Fag- og forskningssjef, Einar Bugge.

Større totalsum

Den totale erstatningssummen økte fra 49,5 millioner kroner i 2014 til 51,1 millioner i fjor. Dette er en samlet erstatningssum for alle saker ved UNN som har fått medhold i Norsk pasientskadeerstatning.

Universitetssykehuset Nord-Norge jobber med å forbedre pasientsikkerheten gjennom konkrete tiltak i hele organisasjonen. Helseforetaket har en klar ambisjon om at pasientsikkerhetsarbeidet skal redusere pasientskader over tid.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.