Bekkenbunnsenteret harstad

Spesialfysioterapeut Hilde Angell Johnsen (til venstre) og enhetsleder Tone Jacobsen på fysioterapien ved UNN Harstad ønsker mer fokus på bekkenbunnspasienter og hvor de kan søke hjelp. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Stort behov for «ukjent» bekkenbunnstilbud

Bekkenbunnsenteret harstad
Spesialfysioterapeut Hilde Angell Johnsen (til venstre) og enhetsleder Tone Jacobsen på fysioterapien ved UNN Harstad ønsker mer fokus på bekkenbunnspasienter og hvor de kan søke hjelp. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Ved UNN Harstad har fysioterapienheten satt av en dag i uka til å behandle pasienter med bekkenbunnsproblemer. Spesialfysioterapeut Hilde Angell Johnsen kan støtte seg på uroterapeut, gynekolog, sexolog eller urolog ved behov.

‒ Både pasientgruppen og det at vi har et tilbud til dem er lite kjent, selv om vi har hatt et tilbud til de med bekkenbunnsplager her ved UNN Harstad siden 2013, sier enhetsleder Tone Jacobsen ved fysioterapien.

De fleste henvisningene kommer internt fra sykehuset, men de ønsker seg flere henvisninger, spesielt fra fastlegene. Enheten deltok i fjor i et forbedringsprosjekt med mål om å øke kompetansen og tverrfagligheten i behandlingen av denne pasientgruppen.

‒ Alle målene er ikke nådd ennå, men vi er på vei, sier Jacobsen.

bekkenbunnsenteret Hilde Johnsen
Spesialfysioterapeut Hilde Angell Johnsen ved UNN Harstad, bruker 20 prosent av sin stilling ‒ hver mandag i poliklinikken ‒ utelukkende på å behandle pasienter som har ulike plager knyttet til bekkenbunnen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

«Kvinnesykdom»

Det er i all hovedsak kvinner som blir henvist til fysioterapeutene for å få hjelp med bekkenbunnsproblematikk. I snitt anslås det at mellom en tredjedel og halvparten av alle voksne kvinner, opplever urinveislekkasjer.

I tillegg er det en stor andel pasienter som opplever smerter i bekkenbunnen.

‒ Vi har også menn med bekkenbunnsproblemer, men for dem er det kanskje  mer tabubelagt å søke hjelp. Pasientene som kommer til oss har til dels store problemer med enten smerter, lekkasjer eller begge deler. Jo mer kjent tilbudet blir, jo flere pasienter får vi. Noe som kan tyde på at problemstillingene er mer utbredt, men at ikke så mange kjenner til at det er mulig å få hjelp.

Jacobsen tror UNN Harstad lett kunne ha utvidet tilbudet til flere ganger i uka, for allerede har de lang venteliste på behandling.

Kan gi store problemer

‒ Det er ingen tvil om at disse problemene påvirker livskvaliteten til pasienten. Mange kan ikke lenger være sosiale eller delta på det de har lyst til, og problemene kan føles svært inngripende i livet. Heldigvis er det blitt mindre tabu å snakke om plager relatert til bekkenbunnen i de senere år. Dette kan være problemer med lekkasje av urin eller avføring, smerter ved samleie, kroniske smerter og ulike andre smertetilstander. Mange av pasientene som kommer til oss har gått lenge med problemer, uten at det er blitt tatt tak i, kanskje fordi det er for lite kjent at de kan få hjelp.

Dette sier spesialfysioterapeut Hilde Angell Johnsen. I fjor hadde hun cirka 250 konsultasjoner med bekkenbunnspasienter ved UNN Harstad. Hun har spesialisert seg på bekkenbunnsplager og har 20 prosent av sin stilling – det vil si en dag i uka – reservert til denne pasientgruppen.

‒ I tillegg kan vi ved UNN Harstad tilby god tverrfaglig behandling da vi har kort avstand til ulike andre spesialister som kan bistå pasientene, for eksempel uroterapeut, urolog, gynekolog eller sexolog, forteller Johnsen.

UNN Harstad 1 april 2019 5 web
Ved UNN Harstad tilbys mange behandlinger, blant annet til personer med bekkenbunnsproblemer. Dronefoto: Frode Abrahamsen

Når det er sagt påpeker hun at sykehuset har mye å gå på i det tverrfaglige samarbeidet. Hun skulle gjerne hatt tid til flere tverrfaglige møter, og ønsker seg mer enn gjerne en tverrfaglig poliklinikk for bekkenbunnspasientene.

Trening og øvelser

Spesialfysioterapeuten tilbyr i all hovedsak avspennings- og tøyningsøvelser for smertepasientene, og veiledning til hvordan de med urinveislekkasjer kan trene bekkenbunnen.

‒ Smertepasienter trenger gjerne behandling over tid, og har de mest sammensatte problemene. Lekkasjepasienter klarer seg som regel godt selv når de kommer i gang med egentrening, forteller Johnsen.

Pasientene som havner hos spesialfysioterapeut, er ferdig utredet før de kommer. Ofte mangler en åpenbar årsak til problemene, eller så ønsker de å prøve en konservativ behandling av problemet før eventuell kirurgi.

‒ Så er det heller ikke alt som kan opereres, og for disse pasientene finnes det sjelden noen «quick-fix». Men vi fysioterapeuter har stor kompetanse på muskulatur og spenninger, og kan se sammenhenger som kan føre til at vi får lindret problemene.

De fleste pasientene som kommer til behandling er mellom 30 og 60 år gamle.

UNN er for øvrig ansvarlig for det nasjonale kompetansetilbudet rettet mot inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB). Les mer her!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.