Det var stort oppmøte i kantina ved UNN Narvik da direktør Tor Ingebrigtsen hadde innkalt til høringsmøte om fremtidens organisering av sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen

Stort engasjement for fremtidige sykehusplaner

Det var stort oppmøte i kantina ved UNN Narvik da direktør Tor Ingebrigtsen hadde innkalt til høringsmøte om fremtidens organisering av sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen

De ansatte lot seg ikke be to ganger da direktør Tor Ingebrigtsen i går hadde invitert til høringsmøte om fremtidens drift av sykehuset.

Avdelingsoverlege John Martin Pedersen ved kirurgisk avdeling UNN Narvik sa sin mening både underveis i møtet og etterpå i samtale med Tor Ingebrigtsen. Foto: Per-Christian Johansen
Vibeke Haukland, hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet og sykepleier ved UNN Narvik, benyttet anledningen til å tale pasientens beste i gårsdagens høringsmøte. Foto: Per-Christian Johansen
Anestesioverlege Jon Harr uttrykte både forståelse og bekymring for de konklusjonene UNN og senere Helse Nord skal treffe med tanke på fremtidig organisering av tilbudet ved UNN Narvik. Foto: Per-Christian Johansen
Onsdag blir UNN-direktørens innstilling om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik offentlig. En grundig prosess har pågått siden tidlig i fjor høst, etter at Helse Nord ga UNN oppdraget med å utrede dette i forbindelse med ny Nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt i Stortinget.

Ansatte ved UNN Narvik har vært involvert i prosjektgruppen underveis, og i går fikk alle mulighet til å si sin mening med utgangspunkt i sluttrapporten fra prosjektgruppen. Den ble ferdigstilt for to uker siden.

Som ventet ble både fødetilbudet og akuttberedskapen gjenstand for diskusjon da UNN-direktøren ba om innspill fra de ansatte.

Manglende rekrutteringsvilje

– Det virker som det er et beklagelig ønske om at fødeavdelingen skal bort. Men det finnes ingen grunnlag for å konkludere om det. Å skylde på rekrutteringsproblemer blir feil. Hvem sin skyld er det at vi ikke har flere gynekologer? Det er ledelsen, som ikke har vist vilje til å rekruttere over mange år, sa tillitsvalgt og jordmor Paul Larsen.

Gynekolog og seksjonsoverlege ved føden, Lars Olav Dahle, stilte seg skeptisk til prosjektgruppens forslag om å bruke 12 måneder i et forsøk på å rekruttere flere gynekologer – alternativt en overgang til jordmorstyrt fødestue.

– Slike mellomløsninger vil ikke være bra for pasientene. Da er det bedre å ta avgjørelsen nå, legge ned fødeavdelingen, og ta konsekvensen av det, mente Dahle.

At klinikksjef Arthur Revhaug allerede har konkludert med nedleggelse i sitt høringsinnspill, mener flere vil gjøre det umulig å nå det foreslåtte rekrutteringsmålet på tre nye gynekologer det neste året.

Se alle høringsinnspill til saken her.

Pasienttilbudet

Vibeke Haukland, hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet og sykepleier ved UNN Narvik, var tydelig på at sykehuset er viktig for pasientene i området. Også for de gravide og i forbindelse med akuttilfeller.

– Små sykehus leverer også kvalitet, det vet vi. Å fjerne eller svekke den akuttkirurgiske beredskapen vil gå utover pasienttilbudet. Pasientene får flere og unødvendige transporter, og vil opplever mer ventetid, sa Haukland.

Avdelingsoverlege John Martin Pedersen ved kirurgisk avdeling stilte seg tvilende til hvordan bemanningen ville bli uten en fullverdig akuttkirurgisk beredskap. I prosjektet er det gjort vurderinger opp mot den nye planlagte spesialistutdanningen i kirurgi.

– Jeg er rett og slett usikker på hvordan jeg skal kunne løse de gastrokirurgiske utfordringene i en fremtidig organisering som foreslått, sa Pedersen, og lurte på hvordan UNN-direktøren så for seg å løse dette.

Bekymret for konsekvens

Anestesioverlege Jon Harr, som også har deltatt i prosjektgruppen, er enig i at pasientene skal håndteres der ekspertisen først og fremst finnes. Samtidig er han ikke komfortabel med å anbefale en ortoped i vaktberedskap når pasienter med gastrokirurgisk behov ankommer akutt til UNN Narvik.

– Det vil være totalt mot alle prinsipper. Og hvis man tror at UNN Harstad vil være redningen, er det feil. De vil ha like store problemer med rekruttering av gastrokirurger i fremtiden. Denne saken er definitivt ikke godt nok konsekvensutredet, og det bekymrer, fastslo Harr.

Tor Ingebrigtsen var fornøyd med engasjementet og tilbakemeldingene, og gjorde det klart at denne saken er prinsipielt vanskelig.

– Jeg skal tvile meg frem til en avgjørelse. Så blir det videre opp til UNN-styret, Helse Nord og til slutt helseministeren å fatte en endelig beslutning, sier UNN-direktøren.

Oppdatert onsdag 22. mars: Her kan du se hva Tor Ingebrigtsen landet på i sin innstilling.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.