Operasjonssykepleier Tina Johansen ved UNN Narvik (i midten) i aksjon under en simuleringsøvelse som ble holdt i forbindelse med fasilitatorkurset ved UiT i Narvik forrige måned. Til venstre er Charlotte Fronth Nyhus (UiT), mens intensivsykepleier Vibeke Aasberg er pasient for anledningen. Foto: Per-Christian Johansen

Stort engasjement sikrer mer simulering

Operasjonssykepleier Tina Johansen ved UNN Narvik (i midten) i aksjon under en simuleringsøvelse som ble holdt i forbindelse med fasilitatorkurset ved UiT i Narvik forrige måned. Til venstre er Charlotte Fronth Nyhus (UiT), mens intensivsykepleier Vibeke Aasberg er pasient for anledningen. Foto: Per-Christian Johansen

Ved UNN Narvik forsterkes nå fokuset på simulering av livskritiske situasjoner som kan oppstå i arbeidshverdagen. Nylig gjennomgikk ansatte fra flere fagområder et fasilitatorkurs som sikrer kompetanse til å drive simulering i egen avdeling.

Kurset ble gjennomført i regi av Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS), som er en felles faglig ressurs innen simulering ved UNN og UiT, Norges arktiske universitet. FOSS har i en årrekke gjennomført fasilitatorkurs i Tromsø.

Engasjementet var stort og kommunikasjonen god under simuleringen på fasilitatorkurset i Narvik forrige måned. Bak står Sari Lindgren (UiT, til venstre) og Charlotte Fronth Nyhus (UiT). Foto: Per-Christian Johansen

Denne gangen reiste ansatte ved FOSS til Narvik for å bidra til begeistring og mestring blant totalt 13 kursdeltakere fra UNN og UiT.

– Kurset er et viktig ledd i ledernes satsing på pasientsikkerhet ved UNN Narvik. Deltakerne fra UNN – både sykepleiere og leger – har nå gode forutsetninger til å jobbe videre med simulering i sine avdelinger, sier Marianne Holmegård, leder ved Ferdighets- og simuleringssenteret.

Mestringsfølelse

Tina Johansen, erfaren operasjonssykepleier ved UNN Narvik, var blant dem som gjennomførte fasilitatorkurset sist måned.

– Dette er viktig for oss som jobber i kirurgisk team på operasjonsstuen. Vi har ulik medisinskfaglig bakgrunn, og da er det avgjørende at vi forstår hverandre når noe akutt oppstår. Simuleringsøvelser – under trygge, inkluderende og anerkjennende forhold – synliggjør det vi er gode på og det vi skal bli bedre på. Vi opplever mestringsfølelse og dugelighet, og det er viktig for arbeidsgleden. Ikke minst med tanke på pasientsikkerheten, sier Tina Johansen, som opprinnelig kommer fra Færøyene.

Tina Johansen, til daglig erfaren operasjonssykepleier ved UNN Narvik, var fornøyd med innholdet på fasilitatorkurset. Foto: Per-Christian Johansen

Hun er nå motivert for å dra i gang simulering ved operasjonsavdelinga på sykehuset i Narvik.

– Fasilitatorkurset var godt tilrettelagt av dyktige og engasjerte veiledere, og det var motiverende. Sammen med anestesisykepleiere planlegger vi nå simulering inne på operasjonssal senere denne måneden. Scenariene blir så virkelighetsnære som mulig for å legge til rette for god læring, sier Johansen.

Egen koordinator

Som et ledd i satsingen på simulering er Sunniva Brask ansatt som simuleringskoordinator ved UNN Narvik, foreløpig ut 2021. Hun ser frem til at flere avdelinger skal engasjere seg i det viktige arbeidet som vil øke pasientsikkerheten ytterligere.

– Simuleringstrening er viktig for å kunne øve under kontrollerte former. Da blir man tryggere og bedre forberedt til det oppstår noe akutt i virkeligheten. Simulering er også kjekt å holde på med, og ikke så skummelt som noen forestiller seg, sier Brask.

LES OGSÅ: Økt regional satsing på livsviktig trening

Nyttig samarbeid

Marianne Holmegård (til venstre) er leder for Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS), og ledet fasilitatorkurset i Narvik. Mona Lahm Høbakk er simuleringsansvarlig ved sykepleierutdanninga ved UiT i Narvik. Foto: Per-Christian Johansen

Samarbeidet mellom UNN og UiT er samtidig blitt ytterligere forsterket i Narvik. Og ved det nye sykehuset – som skal stå klart i malmbyen til 2024 – planlegges det en egen simuleringslab. Da blir det mindre behov for improvisering, og økt tilgang på utstyr.

Mona Lahm Høgbakk – simuleringsansvarlig ved sykepleierutdanninga ved UiT i Narvik og deltaker på fasilitatorkurset sist måned – ser stor verdi i simuleringstiltakene. I løpet av studietiden øves det jevnlig, blant annet på legemiddelhåndtering og avansert hjerte-/lungeredning.

– Vi har hatt et økt fokus på simulering hos oss siden 2015, og opplever det som svært positivt for studentene. De kan være svært usikre i forkant, men får en aha-opplevelse og blir tryggere på det som venter når de skal ut i praksis, sier Høgbakk.

LES MER om FOSS og aktivitetene deres her (ekstern lenke, uit.no)

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.