stråling kreft

Dette teamet var med da Jens Jarle Jakobsen (foran i midten) var den første som ble behandlet med den nye strålemetoden forrige uke. Fra venstre: Fysiker Jorunn Skjelvareid, overlege Kirsten Marienhagen, stråleterapeut Kjetil Falkegård, fysiker Veronika Tømmerås og stråleterapeut Lillian Grimsgård. Foto: Per-Christian Johansen

Strålende nyhet for kreftpasienter

stråling kreft
Dette teamet var med da Jens Jarle Jakobsen (foran i midten) var den første som ble behandlet med den nye strålemetoden forrige uke. Fra venstre: Fysiker Jorunn Skjelvareid, overlege Kirsten Marienhagen, stråleterapeut Kjetil Falkegård, fysiker Veronika Tømmerås og stråleterapeut Lillian Grimsgård. Foto: Per-Christian Johansen

Kreftpasienter med begrenset spredning til hjernen tilbys nå et nytt behandlingsalternativ ved Universitetssykehuset Nord-Norge som er langt mindre belastende for pasientene.

strålebehandling
Her vises litt av prosessen som gjennomføres med det nye behandlingsalternativet for kreftpasienter med begrenset spredning til hjernen. Øverst tilpasser stråleterapeut Laila Steinkellner masken som benyttes for å treffe svulsten på millimeteren under strålebehandlingen. I midten kvalitetssikres det nøye i kontrollrommet at pasienten er i riktig posisjon før strålingen kan gjennomføres, mens overlege Kirsten Marienhagen nederst forklarer hvordan strålemaskinen fungerer under behandlingen. Alle foto: Per-Christian Johansen
Som første sykehus i Helse Nord, og som et av de første i Norge, innførte UNN behandlingsmetoden med høykonsentrert stråling mot mindre svulster i hodet (hjernestereotaksi) i forrige uke.

Det skjedde som et resultat av prosjektmidler tildelt internt i UNN i 2015, med mulighet for å gjennomføre forbedringsprosjekter i en frikjøpsordning tilsvarende 20 prosents stilling i ett år.

– Vi har det siste året jobbet tverrfaglig for å forberede behandlingstilbudet, og ser nå for oss at mellom 30 og 40 pasienter kan få det nye tilbudet årlig. Behandlingen krever avansert og detaljert planlegging, men gjør det enklere for pasientene som enten slipper en stor operasjon, stråling av hele hjernen, eller en lang reise til andre behandlingssteder utenfor landsdelen, forklarer prosjektleder og seksjonsoverlege Kirsten Marienhagen ved stråleenheten UNN Breivika.

Glad for tilbudet

76 år gamle Jens Jarle Jakobsen fra Senja ble den første som var gjennom behandlingen og dermed slapp en belastende Oslo-tur til Radiumhospitalet. Jakobsen fikk påvist lungekreft i 2014. Før jul ble det oppdaget spredning til hjernen.

Nå er svulsten i hodet på to centimeter i diameter behandlet med høykonsentrert presisjonsstråling. For å lykkes med behandlingen må en spesialtilpasset maske benyttes for å treffe svulsten på millimeteren. Masken ble laget i forbindelse med en forberedende CT-undersøkelse en ukes tid før selve strålingen.

– Det er jo fantastisk flott å få dette gjort i Tromsø, sa Jens Jarle Jakobsen i forbindelse med strålingen i forrige uke.

Planleggingen, blant annet av en detaljert stråleplan, gjøres i et samarbeid mellom leger, fysikere og stråleterapeuter. Dette gjøres med utgangspunkt i forundersøkelsen uken i forveien. Selve strålebehandlingen er unnagjort på minutter, og pasienten kan reise rett hjem etterpå.

– Målet med behandlingen er å få stoppet utviklingen av svulsten. Pasienten vil aldri bli helt frisk, men skal kunne leve lengst mulig med minst mulig plager og minst mulig bivirkninger. Ved behov kan behandlingen gjentas, sier Kirsten Marienhagen.

Smertefritt

Jens Jarle Jakobsen bekrefter den effektive og smertefrie behandlingen

– Jeg merket absolutt ingen ting. Maskinen laget litt lyder, men det var alt. Å ha hodet i masken og holde seg helt i ro var det mest utfordrende, sier Senja-mannen.

Strålemaskinen som benyttes har en verdi på 30 millioner kroner, og det er fire av disse ved UNN Tromsø. Disse er i full bruk til ulike former for strålebehandling fra før. De nye kostnadene knytter seg til en investering på rundt 120.000 kroner til maskeanordningen som sikrer at pasientene ikke beveger hodet under strålingen.

UNN har fra tidligere et etablert tilbud om presisjonsstråling av mindre kreftsvulster i lungene (lungestereotaksi). På halvannet år har i overkant av 50 pasienter fått denne behandlingen, som medfører en reduksjon i antall strålinger fra nærmere 35 til inntil tre til fem.

De nye og langt mer effektive behandlingsmetodene bidrar samtidig til færre liggedøgn på sykehus for pasientene, samt reduserte reisekostnader. Dette frigjør også operasjonskapasitet ved UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.