Styrker akuttmedisinen i sør

1. mai 2015 skal den nye ambulansehelikopter-basen på Evenes være i drift. I mellomtiden rekrutterer Bård Rannestad nye anestesileger.

Bård Rannestad
Bård Rannestad, helikopterlege og medisinsk prosjektleder i forbindelse med etableringen av helikopterbasen på Evenes. Foto: Jan Fredrik Frantzen
De nye legene på Evenesbasen skal nemlig ikke bare jobbe på helikopteret. De skal være ansatt i UNN og Nordlandssykehuset og jobbe som anestesileger i Harstad, Narvik, Stokmarknes og Lofoten når de ikke er på Evenes. Det betyr ei styrking av anestesimiljøet på lokalsykehusene.

– Hvis vi får dette til vil etableringen av luftambulansen Evenes bidra til at vi får flere anestesileger på lokalsykehusene og flere gode lokale akuttmedisinske fagmiljø, ikke bare en ny ambulansehelikopterbase. Vi tror på at lokal forankring styrker og hever kvaliteten for både lokalsykehusene og Evenesbasen, forteller Bård Rannestad.

Flere anestesileger

Han er seksjonsleder for luftambulansen i UNN og medisinsk prosjektleder for den nye basen. Etter intense forberedelser er de nå i full gang med utlysning av de nye legestillingene, i samarbeid med Nordlandssykehuset.

– Anestesimiljøene på lokalsykehusene er i dag relativt små og delvis avhengige av vikarer. Siden luft-ambulansen Evenes, i likhet med luft-ambulansen Tromsø, er underlagt Akutt-medisinsk klinikk i UNN, vil alle legene, Evenesbasen og lokalsykehusene inkluderes i et større akutt-medisinsk fagmiljø. Det vil alle de involverte dra veksler av. Det kommer lokalsykehusene til gode.

Statens luftambulansetjeneste har valgt det private selskapet Norsk Luftambulanse AS til å være operatør av basen på Evenes frem til 2018. Piloter og redningsmenn er ansatt av operatøren, mens anestesilegene som går helikoptervakt er ansatt i helseforetakene.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.