Assisterende avdelingsleder Siv Olsen kan vise til en bratt dalende kurve i sykefraværet på medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Sykefraværet halvert – håper på varig nedgang

Assisterende avdelingsleder Siv Olsen kan vise til en bratt dalende kurve i sykefraværet på medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Medisinsk avdeling ved UNN Harstad har gått systematisk til verks for å redusere sykefraværet. Tett oppfølging av de ansatte er blant suksesskriteriene.

Avdelingsleder Siv Olsen er fornøyd med tiltakene som har gitt resultater ved medisinsk avdeling UNN Harstad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Vi har egentlig ikke funnet på så mange tiltak på egen hånd. Men vi har fulgt nøye med på hva andre har gjort, tatt til oss de ideene vi har opplevd som treffsikre for oss, og så har vi over tid jobbet systematisk med disse tiltakene, forteller assisterende avdelingsleder Siv Olsen.

Hun har hatt prosjektansvar siden avdelingen i vår begynte å jobbe målrettet for å redusere sykefraværet.

Fem grunnleggende tiltak

Foreløpig er resultatene svært gode. I løpet av et drøyt halvår er sykefraværet redusert fra 14,7 til 7,1 prosent, uten at hvert enkelt tiltak i seg selv er revolusjonerende. Men når fem grunnleggende tiltak får lov å virke over tid, fører de gode resultater med seg.

1: Nye rutiner for oppfølgingen

– Det har vært viktig å følge opp de sykmeldte på en annen måte enn tidligere, og like viktig har det vært at de nye rutinene for oppfølging er utarbeidet sammen med tillitsvalgte og de ansatte. Slik etablerte vi en felles «startstrek», og en tydelig opplevelse at redusert sykefravær er noe absolutt alle har interesse av, forklarer Olsen.

2: Enhetslederne inn i oppfølgingsarbeidet.

– Det har vært viktig at vi som lederteam har stått sammen om oppfølgingsarbeidet slik at enhetslederne som har jobbet nærmest de sykmeldte har følt støtte. Underveis har vi også hatt hjelp fra bedriftshelsetjenesten. Noen av tiltakene som er satt inn har vært ganske omfattende, som for eksempel å optimalisere bemanningen for å komme ut av onde sirkler, der høy belastning har gitt høyt sykefravær, som igjen har gitt høyere belastning på de gjenværende medarbeiderne, sier hun.

3: Lav terskel for tilbakemelding.

– Å kunne endre underveis har også vært en vesentlig suksessfaktor, og vi er opptatt av at tillitsvalgte og ansatte skal ha mulighet til å komme med innspill før tiltakene iverksettes. Flere workshops har vært anledninger for å gi og motta innspill, vi har brukt forbedringssirkelen aktivt og vi har også brukt fagdagene til å sette disse spørsmålene på dagsorden, forteller hun.

4: Mer bevisst rekruttering.

– Trivsel er ofte avgjørende for et godt arbeidsmiljø og et lavt sykefravær, og da er motivasjon ofte avgjørende. Dette er vi blitt mer bevisste på når vi rekrutterer nye medarbeidere. Det er viktig at de vi ansetter faktisk trives med og har lyst til å jobbe på en sengepost, sier Siv Olsen.

– Høy kvalitet og et godt arbeidsmiljø vil også bidra til mer ressurser, men det er slett ikke tilfeldig hvilken rekkefølge vi ser disse utfordringene i, mener avdelingsleder Hanne Frøyshov. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

5: Fokus på kvalitetsarbeidet.

– Vi har sett innsatsen for å redusere sykefraværet i en større sammenheng – og særlig har vi sett den i sammenheng med kvalitetsarbeid og simuleringstreninger. Dette har for oss har det vært en suksess: Faglig trygghet og mestringsfølelse har vært en viktig faktor for trivsel, og et tilsvarende hinder for slitasje og sykdom, mener hun.

LES OGSÅ: Ansatte ved UNN Narvik gir god ledelse æren for lavt sykefravær (ekstern lenke til fremover.no)

Ikke fokus på økonomi

Både for UNN og for samfunnet for øvrig representerer et høyt sykefravær en kolossal utfordring – ikke minst økonomisk. Når dette fraværet halveres, som tilfellet er for medisinsk avdeling ved UNN Harstad, betyr dette store gevinster. Men økonomi har ikke vært nevnt som grunn til å få satt i verk tiltak.

– Vi har ikke snakket om økonomi i det hele tatt, og selv er jeg overbevist om at det manglende pengefokuset har vært en suksessfaktor, og en viktig årsak til at vi så langt har oppnådd gode resultater, mener avdelingsleder Hanne Frøyshov.

Hun mener høy kvalitet og et godt arbeidsmiljø fortjener å være motivasjonsfaktorer i seg selv.

– Jeg tror alle ser sammenhengen uansett. Dersom vi klarer å øke kvaliteten og bedre arbeidsmiljøet, så vil også de økonomiske gevinstene komme som et resultat av dette. Men det er ikke uvesentlig hvilken rekkefølge vi ser tingene i, mener hun.

Les også: Flere hundre UNN-ansatte syke hver eneste dag

I 2017 var det totale sykefraværet ved UNN beregnet til 115.715 sykedager. Dette tilsvarer 492 årsverk: 492 UNN-ansatte var altså i gjennomsnitt borte fra jobb hver eneste arbeidsdag på grunn av sykdom. Nå er tallet blitt noe lavere, men fortsatt krever sykefraværet stor oppmerksomhet.

Les mer her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.