Mange opptar 1,5 parkeringsplass. Hvorfor ikke behovsprøvd p-kort? Si din mening om trafikksituasjonen i Breivika.