Den rekordraske trombolyseinnsatsen ble markert med kake og gratulasjoner til de involverte nylig. Her er noen av dem samlet. Fra venstre: Rune Andre Erlandsen (røntgen), Leni Hassfjord (røntgen), Mari Johnsen (AMK), Ragnhild Frost (ambulansen), Isak Gangeskar (ambulansen), Katrine Sætermo Øien (sykepleier slagenheten), Ingvild Mygland Bakken (nevrologisk forvakt) og Vegard Høiden (AMK, foran). Foto: Per-Christian Johansen

Tangerte rekord for behandling av hjerneslag

Den rekordraske trombolyseinnsatsen ble markert med kake og gratulasjoner til de involverte nylig. Her er noen av dem samlet. Fra venstre: Rune Andre Erlandsen (røntgen), Leni Hassfjord (røntgen), Mari Johnsen (AMK), Ragnhild Frost (ambulansen), Isak Gangeskar (ambulansen), Katrine Sætermo Øien (sykepleier slagenheten), Ingvild Mygland Bakken (nevrologisk forvakt) og Vegard Høiden (AMK, foran). Foto: Per-Christian Johansen

På den internasjonale slagdagen gikk det bokstavelig talt slag i slag for UNNs trombolyseteam. Seks minutter etter at en pasient ankom UNN Tromsø, var behandlingen for å løse opp en blodpropp i hodet iverksatt.

Dette er noen av de klinisk ansatte som jobber med trombolysebehandling ved UNN Tromsø. Bak fra høyre: Monica Rognli (radiograf), Sandra Øie Pettersen (blivende bioingeniør), Gudveig Lunde Toverud (lege i spesialisering nevrologi), Gry Wikran (radiolog), Ingvild Stokmo (radiolog). Foran fra høyre (sittende) Sindre Jota (sykepleier akuttmottaket), Susanne Ingebrigtsen (nevrolog), Isabella Camilio (sykepleier slagenheten) og stående Katrine Øien (sykepleier slagenheten). Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Tid er en viktig faktor for vellykket behandling, og ikke minst med tanke på utfallet for pasienten. Denne gangen tangerte vi den norske rekorden på seks minutter som i hvert fall vi er kjent med. Den forrige rekorden har vi i Tromsø delt med Stavanger Universitetssykehus, forteller nevrolog Susanne Ingebrigtsen.

Hun var selv med på den forrige rekorden satt i Tromsø, i 2017. Nå roser hun kollegene som bidro ved den ferske hendelsen, 29. oktober i år.

– Alt klaffet. Ekstra spesielt var det at varslingen om en mulig slagpasient kom seint til AMK-sentralen (113). Men det ble gjort en heroisk innsats både prehospitalt av de som rykket ut i ambulansen, samt inne på UNN. Pasienten ble levert på CT-røntgen seks minutter før tidsvinduet var ute, sier Ingebrigtsen.

– Det gikk nærmest så raskt og problemfritt som det er mulig å gjøre det. Det var et godt samarbeid i hele teamet, og det var ingen kontraindikasjoner for å iverksette behandling. Dermed kunne vi gi trombolyse så snart svarene fra CT-undersøkelsen forelå, og allerede to timer senere hadde pasienten kommet seg bra. At kollega og LIS-lege Helene Halvorsen også var med i mottaket, gjorde at én kunne ta rapport fra ambulansen mens den andre startet undersøkelsene, forteller Ingvild Mygland Bakken, som var nevrologisk forvakt ved den aktuelle hendelsen.

Startet i ambulansen

For at trombolyse skal bli valgt i behandlingen, må pasienten være på sykehuset og sjekket i CT maksimalt 4,5 timer etter symptomdebut. Best effekt av trombolyse – som kan sammenliknes med bruk av plumbo i tette avløpsrør – har pasientene den første halvannen timen etter at symptomene oppstår.

Fungerende avdelingsleder Linn Hofsøy Steffensen ved nevrologisk avdeling gratulerte de involverte med innsatsen i forbindelse med en intern markering nylig. Foto: Per-Christian Johansen
I det ferske tilfellet fra Tromsø, klaffet det meste selv om slagmeldingen kom seint til AMK. Avstanden til sykehuset var kort, og ambulansemedarbeiderne jobbet effektivt på stedet.

– Vi varslet fra stedet at det var klar indikasjon på hjerneslag, og startet forberedelsene til trombolysebehandling på vei inn til sykehuset, forklarer Ragnhild Frost og Isak Gangeskar som jobbet på ambulansen den aktuelle dagen.

Tverrfaglig team samles raskt

Når trombolysealarmen går ved AMK-sentralen, er det et tverrfaglig team ved UNN som umiddelbart samles på CT-laben. Det består av nevrologer, radiografer, radiologer, bioingeniører og sykepleiere fra akuttmottak og slagenheten.

Sistnevnte har alltid en egen trombolysetralle klar med de aktuelle medikamentene som skal benyttes.

– I dette tilfellet var det klar indikasjon for behandling, og teamet på CT-laben jobbet som helter og fikk gitt trombolyse nøyaktig seks minutter etter ankomst CT-lab og i siste sekund i forhold til tidsvindu, sier Susanne Ingebrigtsen.

Revolusjon for pasientene

Hun kan rapportere om at UNN Tromsø generelt holder et høyt nivå på beredskapen med tanke på trombolysebehandling. I gjennomsnitt går det 22 minutter fra potensielle pasienter ankommer sykehuset, til blodprøver og CT-bildene har bekreftet indikasjonene og trombolyse blir gitt.

Nevrolog Susanne Ingebrigtsen holdt nylig foredrag om slagberedskapen og trombolysebehandlingen ved UNN Tromsø for radiografer på sykehuset. Foto: Per-Christian Johansen

– Trombolyse har bidratt til en revolusjon i behandlingen av slagpasienter i en tidlig fase. Hos oss blir denne behandlingen gitt ved drøyt 20 prosent av alle slagtilfeller, sier Ingebrigtsen.

Ved UNNs sykehus i både Tromsø, Narvik og Harstad er det jobbet godt med mottak av slagpasienter de siste årene. Og enda bedre skal det bli.

– Fra nyttår skal vi i gang med simulering og trening av trombolysemottak for å drille alle best mulig i teamarbeid, sier Susanne Ingebrigtsen.

Ikke nøl – ring 113!

Avslutningsvis minner hun alle om å huske FAST-prinsippene ved mistanke om hjerneslag. FAST står for fjes-arm-språk-tale, og en enkelt test kan redde liv:

  • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene
  • LØFTE – prøv å løfte begge armene

Mistenkes det hjerneslag, skal du ikke nøle med å ringe Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) på 113.

Disse var med i trombolyseteamet ved UNN Tromsø 29. oktober i år, samt i den prehospitale fasen: Ingvild Mygland Bakken (nevrologisk forvakt), Helene Halvorsen (LIS-lege nevrologi), Julie Storjord (bioingeniør), Sindre Jota (sykepleier akuttmottaket), Kathrine Øien og Susanne Martinsen (sykepleiere fra slagenheten), Hilde Mathisen og Tom Jørgensen (radiografer på CT-lab), Leni Hassfjord og Jon-Andre Totland (radiologer på CT-lab), Ragnhild Frost og Isak Gangeskar (ambulanseavdelinga Tromsø), Vegard Høiden og Mari Johnsen (AMK).

LES OGSÅ: Ny slagenhet ved UNN Tromsø innviet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.