Tannlegetilbudet ved UNN Tromsø har etablert seg som en viktig enhet i øre-nese-hals-avdelinga, som ledes av Torgrim Fuhr (sittende). Bak fra venstre: Ellen-Anna Molund (tannhelsesekretær), leder Øyvind Skjeldal, Renate Andreassen (tannpleier) og tannlege Kaja Pedersen. Foto: Per-Christian Johansen

Tannlegenes «ukjente» sykehusrolle

Tannlegetilbudet ved UNN Tromsø har etablert seg som en viktig enhet i øre-nese-hals-avdelinga, som ledes av Torgrim Fuhr (sittende). Bak fra venstre: Ellen-Anna Molund (tannhelsesekretær), leder Øyvind Skjeldal, Renate Andreassen (tannpleier) og tannlege Kaja Pedersen. Foto: Per-Christian Johansen

Tannleger på et sykehus, tenker du kanskje? Men ja, de har en sentral rolle overfor en rekke pasientgrupper – blant annet i forbindelse med hjerteoperasjoner og kreftbehandling.

Tannlege Øyvind Skjeldal og kollegene har mer enn nok av oppgaver å fylle arbeidsdagene med. Foto: Per-Christian Johansen
Ved UNN Tromsø er det ansatt to tannleger, tannhelsesekretær, tannpleier og én spesialist i barnetannpleie. I tillegg er det to oralkirurger som blant annet behandler pasienter med kjeveleddslidelser, bittavvik og gjennomfører større kirurgiske inngrep.

Og tannlegebehovet er absolutt til stede.

– Vi trekker mange dårlige tenner, fastslår enhetsleder og tannlege Øyvind Skjeldal.

Infeksjon i tennene er nemlig en av de vanligste problemstillingene blant pasientene. Da blir ofte tanntrekking løsningen slik at nødvendig og akutt behandling kan gjennomføres uten fare for infeksjonsspredning fra munnhulen.

– Dette gjelder for eksempel hjertepasienter som skal opereres, samt kreftpasienter som har nedsatt immunforsvar i forbindelse med cellegiftbehandling, sier Skjeldal.

Eksterne, øremerkede midler

Tannlegesatsingen i sykehus ble etablert som et nasjonalt prosjekt i regi av Helsedirektoratet i 2012. UNN og St.Olavs hospital i Trondheim var først ut, og de senere årene har også andre sykehus kommet med i prosjektet.

Tannhelsesekretær Ellen-Anna Molund klargjør utstyr til neste pasient. Foto: Per-Christian Johansen

Finansieringen er det direktoratet som har stått for, med øremerkede midler til drift og utstyr. Nå vurderes det imidlertid om driften skal overtas av sykehusene selv. Ved UNN er tannlegene organisert under øre-nese-hals-avdelinga i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken.

– Etter planen skal tjenesten overføres til ordinær drift fra kommende år, men det jobbes med fortsatt finansiering over statsbudsjettet. Med tanke på UNNs nåværende vanskelige økonomi får vi håpe at ordningen med øremerkede midler fortsetter, sier Øyvind Skjeldal.

Stort behov

Uansett, behovet for tannleger ved sykehusene er det liten tvil om. Det ble også konkludert med i en evalueringsrapport gjort for Helsedirektoratet i 2019, der både ansatte og pasienter synliggjorde stor nytte av tjenesten.

Det samme er konklusjonen blant tannlegekollegiet ved UNN Tromsø. For dem er dagene fylt opp med pasienter, både polikliniske og ved akutte behov. Det er også pasienter som er innlagt over tid som har behov for tannpleie.

I tillegg til infeksjoner gjennomføres rotfyllinger, hull renses og tettes, mens tannsten fjernes.

– En annen oppgave vi har, er å bistå pasienter som sliter med søvnapné. Disse produserer vi skinner til, et par om dagen faktisk. Skinnene er et alternativ til pustemasker (CPAP) og sikrer friere luftveier under søvn, sier Skjeldal.

Produksjon av tannskinner til bruk på pasienter med søvnapné er blant arbeidsoppgavene tannlegene utfører ved øre-nese-hals-avdelinga. Foto: Per-Christian Johansen

Godt samarbeid

Han fremhever et godt samarbeid internt med avdelinger som har pasienter med tannhelsebehov.

– Vi har regelmessig pasienter som skal til cellegiftbehandling og som har behov for tilsyn av tannlege for å fjerne infeksjoner. Da er det veldig bra at dette tilbudet er nært, slik at de kommer raskt i gang med behandlingen, sier overlege Hanne Bersvendsen ved kreftavdelinga.

Anestesiavdelingen bistår på sin side det fylkeskommune tannhelsetilbudet to dager i uka med pasienter som trenger tannbehandling under narkose. Samtidig er det mange UNN-ansatte som fortsatt ikke er kjent med at sykehuset har egne tannleger.

– Vi har registrert en økende etterspørsel underveis. At dette har vært finansiert eksternt med øremerkede midler, har jo vært en gavepakke for UNN, avslutter Øyvind Skjeldal, som også bistår ID-gruppen til Kripos med identifisering av døde personer ved behov.

For pasienter innen psykisk helsevern ved UNN Åsgård er det en egen ordning i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune om et tilbud for disse.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.