Tar i bruk ny kreftmedisin

UNN har allerede startet forberedelsene for å kunne ta i bruk Perjeta (pertuzumab) i behandlingen av kvinner som har brystkreft med spredning.

Mandag vedtok Beslutningsforum at Perjeta skal gjøres tilgjengelig for den aktuelle pasientgruppen. Tirsdag denne uken startet UNN forberedelsene med å klargjøre bruken.

– Tilbudet er vedtatt av Beslutningsforum, så da skal vi være klare til å tilby dette i nærmeste fremtid. Jeg regner med at kostnadene blir ivaretatt fra høyere hold, sier konstituert leder for K3K-klinikken ved UNN, Tone Nordøy.

Kun ved spredning

Pertuzumab (Perjeta) er et antistoff som binder seg til HER2-reseptor som finnes på overflaten av brystkreftceller. Medisinen skal kun tilbys pasienter med såkalt HER2-positiv brystkreft som har utviklet spredning.

 – Rundt 20 prosent av pasientene med brystkreft har kreftceller med HER2-reseptor på celleoverflaten. For disse er en kombinasjon av cellegift og pertuzumab (Perjeta) anbefalt som førstevalg i behandlingen, sier overlege Egil Støre Blix ved kreftavdelingen.

Han bekrefter at UNN pr. i dag har flere aktuelle pasienter som vil kunne ta i bruk Perjeta i nærmeste fremtid.  Årlig vil det være snakk om et større antall pasienter som vil få tilbud om det nye legemiddelet.

 – Vi har begynt å forberede oss slik at vi kan tilby dette til aktuelle pasienter. Vi må lage prosedyrer internt og kartlegge tilgjengeligheten ved Sykehusapoteket. Deretter blir det en vurdering sammen med den enkelte pasient, legger Blix til.

Camilla Bjørnstad ved Sykehusapotek Nord i Tromsø sier de vil ha tilgang til Perjeta fra sin leverandør, og vil være klar til levering så snart de blir bedt om det.

 Forlenget levetid

Statens legemiddelverk har tidligere konkludert med at Perjeta ville hatt en merkostnad per kvalitetsjusterte leveår på nærmere to millioner kroner. Hvilken pris som nå skal betales for medisinen, er ikke kjent så langt. Det er legemiddelfirmaet Roche som har inngått en avtale om levering av pertuzumab.

– Hver helseregion er avtalepart, og vi skal umiddelbart oversende signerte avtaler. Vi informerer vårt helsepersonell så snart avtalene kan benyttes, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og direktør for Helse Nord.

Les mer om avgjørelsen i saken her (ekstern lenke)

Det er anslått forlenget levealder på i snitt rundt halvannet år for de som får tilgang til Perjeta. En fersk studie – Clepatra-studien – viste imidlertid at over halvparten av de som får tilgang til Perjeta lever fem år lengre.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.