Steinar Pedersen ved Samvalgssenteret gir en kort innledning før det første e-læringskurset i samvalg for leger tas i bruk for første gang. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tar i bruk ny læringsarena om Samvalg

Steinar Pedersen ved Samvalgssenteret gir en kort innledning før det første e-læringskurset i samvalg for leger tas i bruk for første gang. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

I løpet av de nærmeste årene skal alle behandlere ved UNN kurses i å ta pasienten med på råd om behandlingsvalg. Høstens 19 nye LIS1-leger ved UNN Tromsø er de aller første her til lands som via e-læringskurs er opplært og testet i samvalg.

Den nyutviklede e-læringskurset tar en liten time, med videoeksempler, råd fra en coach og oppgaver å reflektere rundt. Her er Henrik Hosen og Gudrun Kristine Bugge (bak) i full gang foran skjermen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Tove Skjelbakken leder Samvalgssenteret ved UNN og spiller en av rollene i e-læringskurset som legene kan ta. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Henrik Hosen (29) og Gudrun Kristine Bugge (26) er to av de aller første legene i verden som er kurset og testet i samvalg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Samvalg er nå obligatorisk for LIS 1-leger, og det siste kullet hadde oppstart ved UNN tidligere denne måneden. Gudrun Kristine Bugge (26) og Henrik Hosen (29) kan nå gå rett ut i hverdagen å praktisere samvalg med sine pasienter. Og da sannsynligvis på et betydelig bedre vis enn de erfarne legene de har som veiledere.

Årsaken er at de har tatt det nyutviklede e-læringskurset, hvor de gjennom video, veiledning og ved å svare på spørsmål, har fått et dypdykk inn i hva samvalg er og hvorfor det er så viktig.

‒ Kurset er helt klart en bevisstgjøring. Spesielt tenker jeg det er viktig at pasienten har riktig informasjon og kan være med å ta behandlingsvalg innenfor langvarige lidelser eller for eksempel livsstilssykdommer, mener Bugge.

‒ Vi har snakket lite om dette gjennom utdanningen, men det var interessant å se hvor stor betydning det har i hvilken rekkefølge informasjonen legges fram for pasienten, sier Hosen.

Rekkefølgen viktig

Bugge jobber for tiden ved lungeavdelingen, og Hosen er ved hjerteavdelingen UNN Tromsø. E-læringskurset i samvalg som de fikk ta, er utviklet av Samvalgssenteret og Helsekompetanse ved UNN. Kurset vil straks bli nasjonalt tilgjengelig og er tilpasset alle leger, uansett hvor de jobber i helsetjenesten.

‒ Så har vi en veldig fremoverlent sykehusdirektør som har erklært at Universitetssykehuset Nord-Norge skal bli et foregangssykehus når det gjelder samvalg. Hun har derfor integrert samvalg som en del av klinikkledernes dialogavtale, forteller Steinar Pedersen ved Samvalgssenteret.

Fra 2020 skal alle som studerer for å kunne behandle pasienter – de som for eksempel skal bli lege, sykepleier og fysioterapeut – gjennom samvalg som en obligatorisk del av opplæringen. Foreløpig er det kun ett slikt e-læringskurs tilgjengelig, men flere er i produksjon.

‒ Vi planlegger å tilpasse kursene hver yrkesgruppe, sier Pedersen.

Overbehandler

‒ Dessverre er det allerede en dokumentert sannhet at det norske helsevesen overbehandler sine pasienter. Hvorvidt man skal gjennomføre operasjon eller ikke, har i enkelte tilfeller kun blitt avgjort av om pasienten er tilgjengelig for operasjon eller ikke, sier Pedersen.

To minutter er i gjennomsnitt det legene må forvente å bruke av ekstra tid dersom samvalg utføres på riktig måte.

‒ Selvsagt avhenger tidsbruken av diagnose og omstendigheter rundt, men hvis samvalg for eksempel fører til færre operasjoner, vil samvalg bidra positivt til helsetjenesten totalt sett. Ikke minst er det positivt for pasientene at behandler bruker noen minutter ekstra på å snakke ordentlig med dem.

‒ Det har vært en kultur om at man som lege forventes å alltid tilby behandling, mens man som pasient forventer at når man er syk, så må man behandles. Av og til er det å ikke behandle rett alternativ, og ofte er det helt marginale forskjeller på behandling. Da er det viktig at pasienten har et likestilt ord med i laget, siden de vet best hva som passer for dem, sier Pedersen.

Han mener det er viktig at hver eneste avdeling som behandler pasienter tar en aktiv rolle i forhold til hvordan samvalg skal foregå på deres avdeling. Samvalgssenteret kan tilby råd og veiledning til de som trenger det.

Nettverktøy for flere diagnoser

Stadig flere diagnoser får utviklet samvalgsverktøy på nett. Disse skal hjelpe behandler og pasient i beslutningsprosessen. For eksempel har nylig psykoselidelser, som den første psykiatriske lidelsen, fått utviklet eget samvalgsverktøy.

‒ Det er viktig å understreke at ansvaret for beslutningen fortsatt sitter hos behandler. Det er ikke slik at pasienten overtar ansvaret for de valgene som tas. Men der det finnes flere, medisinsk likestilte behandlingsmåter – og der ikke-behandling også er et reelt alternativ – skal pasientens verdier og preferanser kunne ha avgjørende vekt i beslutningsprosessen, forklarer Steinar Pedersen.

Stadig flere brukerorganisasjoner er i den senere tid blitt mer bevisst på denne nye pasientrettigheten.

Les mer om Samvalgssenteret i UNN her. Se også helsenorge.no/samvalg.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.