Tar overgang til nyetablert senter

Etter 25 år i Medisinsk klinikk, de 12 siste som klinikksjef, er Markus Rumpsfeld (59) klar for nye oppgaver. Han blir leder E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Markus Rumpsfeld flytter over fra hovedbygningen ved UNN i Breivika til PET-senteret like bak ham. Der blir han senterleder for e-helse, IKT, innovasjon og samhandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Per-Christian Johansen
Rumpsfeld kom som LIS-lege til Norge og Tromsø fra Tyskland i 1995, og utdannet seg til nyrelege på UNN.

– Jeg ankom på soldagen i Tromsø og har fra den dagen skjønt: «her skal jeg være!», sier den erfarne klinikeren som nå skal bidra til å utvikle pasientens helsetjeneste

Styrking av fagområder

Oppgavene for det nyopprettede senteret har de siste årene vært underlagt Kvalitets- og utviklingssenteret, som ble besluttet splittet i tre senter tidligere i år. Dette som et ledd i at UNN skal forsterke arbeidet innenfor de ulike fagområdene. De to øvrige senterne heter nå Fag- og kvalitetssenteret og Forsknings- og utdanningssenteret, og skal ledes av henholdsvis Haakon Lindekleiv og Einar Bugge.

På forsommeren ble den siste og tredje senterlederstillingen lyst ut.

– Da jeg så annonseteksten til denne stillingen, visste jeg at dette var noe jeg ønsket å bidra med. Jeg trives i klinikksjefstillingen, og vi har jobbet mye i Medisinsk klinikk med å tilpasse behandlingen med utgangspunkt i pasientens behov. Nå skal jeg være med å videreutvikle UNN innenfor e-helse, IKT, innovasjon og samhandling, og senteret kommer til å bidra mye med å realisere det som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan, sier Markus Rumpsfeld.

Digital pingvin

Han fortsetter som en del av direktørens ledergruppe, og ser frem til de nye utfordringene som venter.

– Pingvinen vår skal ikke bare fly, men fly utstyrt med en nødvendig digital verktøykiste som kan navigere trygt i pasientens tjeneste, sier han.

Oppstartdato for den nye jobben er så langt ikke besluttet, og stillingen som klinikksjef ved Medisinsk klinikk skal lyses ut i nærmeste fremtid.

Det nye senteret vil ha rundt 60 medarbeidere.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.