Tar smittefaren på alvor

Nye prosedyrer i forbindelse med kutt- og stikkskader blant ansatte skal hindre spredning av eventuell smitte, både internt på UNN og overfor pasienter.

blodsmitte
Fra venstre: Ranveig Langseth (sykepleier med ansvar for blodsmitte på infeksjonsposten), Eilen Johansen (assisterende seksjonssykepleier på infeksjonsposten), Karianne Christensen, (helsesøster ved bedriftshelsetjenesten) og Kristin Planting Mølmann (bedriftslege ved UNN HF) utgjør arbeidsgruppen som har jobbet frem nye prosedyrer for blodsmitte ved UNN i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
I løpet av 2015 ble nye retningslinjer utarbeidet og iverksatt. Nå er det beredskap døgnet rundt med faste prosedyrer knyttet til kutt- og stikkskader ved UNN Breivika, Åsgård og DPS-ene i Tromsø-området. For Harstad- og Narvik-området er det egne lokale retningslinjer som gjelder.

– Vi fikk i oppdrag i november 2014 om å forbedre rutinene i forbindelse med kutt- og stikkskader. Dette er nå gjennomført, og beredskapen er lagt til infeksjonsmedisinsk sengepost. Her er det en døgnbemannet telefon som skal benyttes når en skade inntreffer, og sykepleierne har gjennomført opplæring i henhold til nye rutiner, forteller Eilen Johansen, assisterende seksjonssykepleier ved infeksjonsmedisinsk sengepost.

Smittefare

Årlig registreres det rundt 150 tilfeller av kutt- og stikkskader ved UNN i Breivika. Arbeidet med å forbedre oppfølgingen av disse er gjort i samarbeid med bedriftshelsetjenesten ved UNN.

– De som utsettes for denne type skader blir sjekket for hepatitt B, hepatitt C og HIV. De blir vaksinert og følges ved behov opp inntil et halvt år etter hendelsen. De første 48 timene har infeksjonsposten ansvaret, deretter bedriftshelsetjenesten, sier bedriftslege ved UNN Kristin Planting Mølmann.

Historien viser enkelttilfeller der ansatte har blitt smittet som en følge av stikkskader. Derfor er det forebyggende arbeidet, og rutinene knyttet til førstehjelpen, viktig. Også for å ivareta pasientenes sikkerhet.

– Vi ønsker at flest mulig melder fra om denne type skader slik at også pasientsikkerheten ivaretas best mulig. Ansatte som kontakter oss blir fulgt opp som vanlige pasienter, også med tanke på taushetsplikten, legger Planting Mølmann til.

Telefonnummeret ansatte i Tromsø skal benytte ved kutt- eller stikkskader er (776) 69 770.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.