To ganger i måneden samles de ansatte foran tavla i korridoren for å gå gjennom status på sine vedtatte mål for å forbedre pasientsikkerheten. Her under ledelse av fagutviklingssykepleier Sissel Thorbjørnsen. Foto: Oddny Johnsen

Tavlemøter bidrar til økt kvalitet

To ganger i måneden samles de ansatte foran tavla i korridoren for å gå gjennom status på sine vedtatte mål for å forbedre pasientsikkerheten. Her under ledelse av fagutviklingssykepleier Sissel Thorbjørnsen. Foto: Oddny Johnsen

Det du har fokus på blir du god på. Denne enkle filosofien gjør det enda litt tryggere å være pasient ved ortopedi- og plastikkirurgisk sengepost på UNN Tromsø.

En stor tavle er kommet opp i korridoren, og her kan pasienter, pårørende og ikke minst de ansatte daglig følge utviklingen på kvalitetsmålene angående pasientsikkerhet ved sengeposten.

De ansatte har selv bestemt hva avdelingen skal bli bedre på, og middelet er å komme seg i forkant av de uønskede hendelsene. Dette gjør de ved å kartlegge risikonivå hos pasientene som kommer inn. Akkurat nå har avdelingen fokus på fire kvalitetsområder: Forhindre urinveisinfeksjoner, infeksjoner i sentralt venekateter, trykksår og fallulykker.

Gjennom å redusere antallet uønskede hendelser skaper avdelingen vinn-vinn-opplevelser: Pasientene får det utvilsomt bedre ved å unngå mer sykdom, og sykehuset lykkes bedre med sine kvalitetsmål.

Synlig for alle

Tavla gjør det til enhver tid synlig hvor godt eller dårlig avdelingen lykkes med å nå sine mål. Den oppdateres tilnærmet daglig. Denne dagen er det 49 dager siden forrige infeksjon i et sentralt venekateter (SVK), mens det bare er to dager siden siste fall.

– «Skal dere offentliggjøre det vi ikke klarer?» er det noen som har innvendt. Men det er faktisk det motsatte vi prøver på. Vi vil at alle skal vite at vi jobber med kvalitet, og det å legge ut våre resultater offentlig hele tiden er bare med på å gjøre oss enda mer skjerpet på å nå målene, sier seksjonsleder May-Liss Johansen.

Selv om tavla bare har vært i bruk i noen få uker, har hun allerede mottatt positive tilbakemeldinger fra pasienter.

Enhetsleder Mari Tande Aronsen forklarer at det hele startet som en nasjonal pasientsikkerhetskampanje, som for et par år siden ble gjort om til et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Erfaringen er at det er viktig å ha dedikerte sykepleiere til å følge opp Pasientsikkerhetsprogrammet, og til holde et felles fast fokus om sikkerhetsrutinene, om det naturlig skal inn i den daglige driften.

Forebygging er lønnsomt

– Hvis du hele tiden er på etterskudd, rekker du bare behandle og ikke forebygge. Det medfører større byrde for pasienten, og er selvsagt også dyrere for sykehuset, forklarer sykepleier Sissel Thorbjørnsen.

Infeksjoner, sår eller fall hos pasienter medfører som regel ekstra liggedøgn. Thorbjørnsen er fagutviklingssykepleier, og er sammen med sykepleier Siw Marion Johansen ansvarlig for å følge opp Pasientsikkerhetsprogrammet.

Selve tavlemøtene gjennomføres hver 14. dag. Her samles samtlige ansatte på sengeposten foran tavla i mellom fem og 15 minutter og gjennomgår status.

– Vi håper at flere av legene også kan ta seg tid til å være med, ellers er vi svært fornøyd med responsen på møtene, sier enhetsleder Aronsen.

Tavlemøtene må være særdeles effektive. De foregår midt under morgenstell og frokostservering.

– Uansett tidspunkt på dagen vil det være travelt her hos oss, men dette er valgt for at også legene skal ha en sjanse til å være med, sier Aronsen.

Også tema ved utskriving

Tavla synliggjør raskt hvor sengeposten må sette inn ekstra innsats, og hvor de kan sette seg nye mål.

– Det kan se ut for at vi skal sette oss nye mål for SVK. Her har vi allerede innfridd både på screening og resultater, sier Thorbjørnsen fornøyd.

Når pasientene skrives ut forsøker sengeposten å overføre sitt kvalitetsarbeid dit pasienten skal videre, enten det er direkte hjem, til hjemmetjeneste eller sykehjem.

– Spesielt dette med fall har vi stort fokus på. Ideelt sett skulle hver pasient med risiko for fall fått hjelp til å gjennomgå huset sitt for å redusere risikoen for at det skjer igjen, for eksempel ved å fjerne matter eller andre hindringer. Vi vil jo helst ikke ha pasienten inn igjen, men at de holder seg friske, sier Thorbjørnsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.