akuttmedisin hjerneslag estroke (1 av 5)

Denne kvartetten ser frem til å gi hjerneslagpasienter raskere og bedre oppfølging. Bak fra venstre: Hanne Jacobsen (ambulansearbeider), Linn Steffensen (seksjonsoverlege nevrologisk avdeling) og Siv-Ragnhild Bjørnstad (seksjonsleder ambulansen Tromsø). Foran: Thomas Wilson (avdelingsoverlege ambulanseavdelinga). Foto: Per-Christian Johansen

Tettere samarbeid om hjerneslag­pasienter

akuttmedisin hjerneslag estroke (1 av 5)
Denne kvartetten ser frem til å gi hjerneslagpasienter raskere og bedre oppfølging. Bak fra venstre: Hanne Jacobsen (ambulansearbeider), Linn Steffensen (seksjonsoverlege nevrologisk avdeling) og Siv-Ragnhild Bjørnstad (seksjonsleder ambulansen Tromsø). Foran: Thomas Wilson (avdelingsoverlege ambulanseavdelinga). Foto: Per-Christian Johansen

Snart kan ambulansepersonell ved UNN registrere hjerneslagundersøkelser digitalt og sende resultatene direkte til nevrologer ved UNN Tromsø. Det vil bidra til en tryggere og raskere vurdering av pasienter med mistenkt hjerneslag.

Så langt har det vært FAST-prinsippene (fjes-arm-språk-tale) som har vært det beste hjelpemiddelet for ansatte i de prehospitale tjenestene. Nå er opplæringen i gang for å kunne ta i bruk appen eSTROKE, som er utarbeidet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

akuttmedisin hjerneslag estroke (4 av 5)
Ambulansearbeider Hanne Jacobsen og hennes kolleger kan snart registrere data om mistenkt hjerneslag digitalt, og sende det direkte til nevrologer ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Den kan benyttes på mobiltelefon eller iPad, og bidrar til at undersøkelser kan fylles ut i et tilsvarende skjema som nevrologene benytter inne på sykehuset – NIH Stroke Scale – for å vurdere alvorlighetsgraden av hjerneslag.

Riktig behandlingsnivå

Fra ambulansene vil et ferdigutfylt skjema bli sendt som pdf direkte til vakthavende nevrolog ved UNN, i stedet for muntlige vurderinger på telefon.

Dermed kan det raskt avgjøres om pasienten skal til fastlege eller legevakt for nærmere utredning, om pasientene må raskest mulig til lokalsykehus for trombolysebehandling, eller om pasienten må til det regionale trombektomisenteret ved UNN i Tromsø for mer avansert behandling.

– Jeg ble kontaktet i fjor høst av nevrologisk avdeling ved UNN med spørsmål om ikke vi burde ta i bruk appen. Da begynte ballen å rulle, og i januar hadde vi første instruktørsamling for å kunne starte opplæring av ambulansepersonellet, sier avdelingsoverlege Thomas Wilson ved ambulanseavdelingen i UNN.

akuttmedisin hjerneslag estroke (5 av 5)
Thomas Wilson og Linn Steffensen har jobbet frem den nye ordningen som tas i bruk ved UNN i løpet av forsommeren. Foto: Per-Christian Johansen

Pasientsikkerhet

Det var seksjonsoverlege Linn Steffensen ved nevrologisk avdeling som tok initiativet overfor Wilson.

– Hjerneslag handler om tid. Derfor er det viktig å finne ut av alvorlighetsgrad og komme raskt til riktig behandlingsnivå. Det vil vi kunne fastslå mye bedre med hjelp av NIHSS-undersøkelsen som fylles ut i eSTROKE, sier Linn Steffensen.

– Dette betyr at vi kan kommunisere lettere og bedre med ambulansepersonellet, og dermed ivareta pasientsikkerheten mye bedre før pasienten ankommer sykehus, legger hun til.

Kompetanseløft

eStroke
Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidro med opplæring under en instruktørsamling i Tromsø i januar. Foto: Privat

I påvente av at alle digitale verktøy skal bli klare, vil ambulansepersonell ved alle UNNs 29 ambulansestasjoner gjennomføre opplæring i det nye systemet.

Totalt transporteres mellom 400 og 500 hjerneslagpasienter til UNN årlig, mens ambulanseavdelingen rykker ut til mellom 1.000 og 1.500 mistenkte hjerneslag i løpet av et år.

– Dette blir et kjempestort kompetanseløft for oss. Nå får vi en mye mer presis prosedyre som vil følges likt av alle som jobber i ambulanseavdelingen, fastslår fagansvarlig og seksjonsleder Siv-Ragnhild Bjørnstad ved ambulansestasjonen i Tromsø.

Samarbeid i nord

Nordlandssykehuset var først ut i Helse Nord med å ta i bruk eSTROKE prehospitalt. Når UNN tok initiativ til å følge etter, koblet de samtidig på Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.

På instruktørsamlingen i Tromsø i midten av januar var representanter fra alle sykehusene samlet, sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Vi har hatt et fantastisk bra samarbeid med Nordlandssykehuset, og det var naturlig for oss å få med kolleger fra Finnmark og Helgeland i vårt prosjekt. Så dette er blitt et eksempel på veldig godt samarbeid internt i Helse Nord, sier en fornøyd Thomas Wilson.

LES OGSÅ: Ny, flott ambulansestasjonen på Skjervøy!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.