rehab

Ved intensiv avdeling er representanter fra terapeutavdelingen til stor hjelp med tanke på tidlig rehabilitering. De jobber i nært samarbeid sykepleiere og leger. Fra venstre: Sykepleier Simen Andersen, fagleder for sosionomene Elisabeth Haga, fysioterapeut Jannike Kjersti Hansen, overlege Bjørn Anders Kroken og fysioterapeut Marit Frogum. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Tidlig rehabilitering gir resultater

rehab
Ved intensiv avdeling er representanter fra terapeutavdelingen til stor hjelp med tanke på tidlig rehabilitering. De jobber i nært samarbeid sykepleiere og leger. Fra venstre: Sykepleier Simen Andersen, fagleder for sosionomene Elisabeth Haga, fysioterapeut Jannike Kjersti Hansen, overlege Bjørn Anders Kroken og fysioterapeut Marit Frogum. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Terapeutene ved UNN har en sentral rolle ved alle kliniske avdelinger. På intensiven sørger de for å gi rehabiliteringen en god start.

Forskning har påvist viktigheten av å komme tidligst mulig i gang med rehabiliteringstiltak. Ved UNN er dette et prioritert fokusområde ved terapeutavdelingen, der Marit Frogum er blant dem som er spesialutdannet innen intensiv fysioterapi.

– Vi jobber med akuttpasienter som oftest ikke kan gjøre noe selv. Vi ønsker å komme i gang med stimulerende tiltak raskest mulig, gjerne gjennom å hjelpe pasienten opp i sittende eller stående stilling. Dette er viktig blant annet med tanke på våkenhet og lungefunksjon, sier Marit Frogum.

Modigere

Ifølge avdelingsleder Anne Ringheim ønsker terapeutavdelingen å være en pådriver i rehabiliteringsarbeidet. Men arbeidet foregår i tett samarbeid med sykepleiere og leger.

– Det er de som har den medisinske kompetansen, mens terapeutene har kunnskapen om hvordan pasientene reagerer på ulike stimulerende tiltak. Ved UNN er vi blitt modigere med å komme i gang med fysioterapi i en tidlig fase, og henger godt med i utviklingen på dette området, sier Ringheim.

– Det handler om å utnytte pasientenes ressurser og finne deres øverste potensial for å komme tilbake selv om de ligger på intensiven. Jobben er ressurskrevende, og på det meste har vi vært syv terapeuter for å hjelpe til med én pasient i startfasen, legger Frogum til.

Mange bidrag

Totalt jobber det rundt 80 personer på terapeutavdelingen. De fleste er fysioterapeuter, en hel del ergoterapeuter, mens noen er sosionomer, logopeder eller nevropsykologer.

Avdelingen er spredd med medarbeidere over store deler av UNN, og bidrar på mange ulike spesialområder.

– Vi hjelper blant annet til med motorisk utvikling av for tidligfødte barn, opptrening av kreft- og hjertepasienter, tverrfaglig rehabilitering innen geriatri, og opplever nå også et økende behov blant psykiatriske pasienter med sammensatte lidelser, forklarer Frogum og Ringheim.

Tross en utfordrende og variert arbeidsdag, er stemningen ved terapeutavdelingen upåklagelig, ifølge de to.

– Det er en utrolig flott gjeng, med lite sykefravær og høy arbeidsmoral, skryter avdelingsleder Anne Ringheim.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.