Den førstefødte til Ingvild Jakobsen og Jostein Hammer hadde det ekstra travelt med å møte verden. Det har gjort han til Universitetssykehuset Nord-Norges første «Skype-baby». Han har fått lov å reise hjem, under forutsetning av at han er bokstavelig talt er aktiv og tilgjengelig – det vil si viser seg frisk og rask – på det sosiale mediet Skype. Her sammen med spesialsykepleierne Mai Linn Lunnay (fra venstre) og Mariann Hansen, samt fagsykepleier Marianne Lund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Tidligfødte Sivert er Norges første «Skype-baby»

Den førstefødte til Ingvild Jakobsen og Jostein Hammer hadde det ekstra travelt med å møte verden. Det har gjort han til Universitetssykehuset Nord-Norges første «Skype-baby». Han har fått lov å reise hjem, under forutsetning av at han er bokstavelig talt er aktiv og tilgjengelig – det vil si viser seg frisk og rask – på det sosiale mediet Skype. Her sammen med spesialsykepleierne Mai Linn Lunnay (fra venstre) og Mariann Hansen, samt fagsykepleier Marianne Lund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Vesle Sivert Hammer kan skryte av å ha vært aktiv på sosiale medier helt fra før han skulle vært født. Takket være et banebrytende prosjekt på Nyfødt intensiv ved UNN, fikk familien reise hjem flere uker før Siverts egentlige termindato. De får støtte fra sykehuset via Skype.

– Det var veldig godt å komme hjem, sier nybakt pappa Jostein Hammer med ettertrykk. Han sitter hjemme i sofaen med sin sovende sønn på armen. Ved siden av sitter samboer Ingvild Jakobsen med nettbrettet som de akkurat nå kommuniserer med både sykepleierne og journalistene på, via bilde og lyd.

Til vanlig kommuniserer en spesialsykepleier med familien tre ganger i uka via en vanlig dataskjerm. På dette bildet foregår Skype-konsultasjonen på storskjerm og med flere sykepleiere enn normalt involvert - til ære for Pingvinavisa. Hver konsultasjon er på mellom 30 og 60 minutter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Den nybakte familien har vært hjemme i snart to uker, og den nye sjefen i huset vokser jevnt og trutt, selv om han fortsatt ikke har fått helt taket på det å spise selv. Noe av morsmelka får han fortsatt rett ned i magen via en sonde gjennom nesa. Ellers er han nå både frisk og rask, selv om han har hatt en mer krevende start på livet enn de aller fleste.

Født ti uker for tidlig

Den vesle gutten kom til verden i november, 10 uker før termindatoen som var 31. januar. Sivert veide 1.358 gram og var 37 cm lang da han ble født, men har vokst i takt med alderen og veier nå 3190 gram.

– Han trengte pustehjelp i starten og vi måtte vente for å få han av dette. Bare en liten uke etter at han ikke trengte pustehjelp lenger, fikk vi dra hjem, forteller Ingvild.

Den nybakte vesle familien hadde da bodd på sykehus i rundt to måneder og feiret både jul og nyttår der. Nyfødt intensiv har tre familierom, men dette er alt for lite for avdelingens mål om å kunne drive familiesentrert omsorg. De fleste foreldre med baby innlagt på Nyfødt intensiv, bor selv på pasienthotellet og må derfra pendle ned til avdelingen dag og natt for å ha kontakt med babyen.

Først i Norge

Selv om det har vært fantastisk å bli foreldre, legger de to ikke skjul på at det å bo i ukesvis på sykehus, har vært veldig slitsomt. Derfor nølte de ikke da de fikk tilbud om å bli testpiloter i Nyfødt intensivs nye prosjekt «Tidlig hjem».

Tre ganger i uken ringer sykehusavdelingen dem opp over Skype, og sjekker hvordan det går og hvordan Sivert vokser. Hjemme har foreldrene sondeutstyr som de selv må kunne legge ned i magen på babyen sin, og en babyvekt slik at de daglig kan følge med på at han vokser slik han skal. Hadde det ikke vært for dette prosjektet hadde familien trolig fortsatt vært innlagt på sykehuset.

Universitetssykehuset Nord-Norge og Nyfødt Intensiv er de første i landet som begynner å sende familier hjem med Skype-støtte.

– Sykehus på Østlandet, Nordlandssykehuset i Bodø og St. Olavs hospital i Trondheim har alle en såkalt «hjemmetjeneste» for friske barn som ennå ikke kan spise ordentlig. De sender familiene hjem, men har ansatte som kjører ut på besøk for å følge dem opp. Vi dekker hele Troms og Finnmark, og de store avstandene gjør en slik ordning umulig for oss, men etter at vi så eksempler på bruk av Skype fra Danmark, startet vi med å få i gang dette prosjektet ved UNN, forteller fagsykepleier Marianne Lund.

Samarbeid med hjemkommunen

Skype gir spesialsykepleierne fra Nyfødt intensiv muligheten til å observere via skjermen både hvordan babyen og foreldrene har det. Samtidig samarbeider avdelingen med helsesykepleiere i familiens hjemkommune, som er de som videre skal følge opp familien både gjennom hjemmebesøk og etter hvert jevnlige kontroller ved helsestasjonen.

– Det å få dra hjem er godt for alle. Foreldrene blir roligere, mor får ofte enda bedre melkeproduksjon. Babyen merker også tryggheten og roen ved å komme hjem. I tillegg reduserer vi faren for sykehusinfeksjoner, som jo dessverre alltid er en risiko ved å være innlagt på sykehus, forklarer spesialsykepleier Mariann Hansen.

Terskelen for å komme tilbake til sykehuset er også lav. Skulle babyen bli alvorlig syk eller ikke vokse som forventet, må den tilbake.

Må skjermes

Nyfødt intensiv ved UNN Tromsø er stolt av å være først i Norge med «Skype-babyer». Nå kan ellers friske babyer få reise hjem allerede i terminuke 34, selv om de ikke har lært å spise ordentlig selv. Dermed kan familiene spares for flere uker som innlagt på sykehus. Fra venstre spesialsykepleierne Mai Linn Lunnay og Mariann Hansen, samt fagsykepleier Marianne Lund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Forutsetningen for å få dra hjem er at man er i stand til å kommunisere godt med sykepleierne på norsk eller engelsk, at man etter opplæring på sykehuset selv er i stand til å legge ned sonde i magen på babyen sin, og ellers føler seg klar for å forlate sykehuset. Foreldrene får veiledning i hvordan de skjermer barnet sitt for lyd og lys. Hvordan de bør begrense antallet besøk i hjemmet, og unngå å oppsøke store folkemengder. Premature barn er mer sårbare enn et fullbårent, friskt barn.

Foreldrene til Sivert har løst det ved å informere på Facebook om at de fortsatt er å anse som sykehusinnlagt selv om de er hjemme, og at de ikke ønsker besøk før Sivert er større og sterkere.

Babyen må også prestere litt for å få dra hjem. Han eller hun må ha nådd minimum det som er uke 34 i svangerskapet, være ellers frisk, og må minst én gang ha klart å spise anslagsvis 15 milliliter morsmelk fra bryst eller flaske. Det er også en forutsetning at det er to omsorgspersoner i hjemmet hele tiden som kan ivareta babyen.

– I tillegg kan foreldrene ringe avdelingen 24 timer i døgnet om de er urolige eller har spørsmål, sier spesialsykepleier Mai Linn Lunnay.

Frivillig tilbud

– Vi tvinger ingen ut herfra. Tilbudet er frivillig. Det er viktig å understreke. Men for mange som er her over lang tid, ligger det mye god helse både for dem selv og babyen i å få komme tilbake til det vanlige hverdagslivet og også kunne ivareta eventuelle storesøsken. Det å komme tidligere hjem håper vi også kan fremme amming, sier Lund.

«Tidlig hjem» tilbys både til premature i spisetreningsfasen og til andre med spesielle behov, for eksempel hjertebarn. Foreløpig vil tilbudet anslagsvis gjelde mellom 25 og 30 av de i alt rundt 350 innlagte babyene ved Nyfødt intensiv hvert år.

Du kan lese mer om prosjektet, og se instruksjonsvideoer som er til hjelp for familiene, på unn.no.

Har du spørsmål om Tidlig hjem-prosjektet, kan du ta kontakt med seksjonsleder Mariann Hansen på Nyfødt Intensiv, 776 26 362 eller e-post mariann.hansen4@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.