Anestesioverlege Torvind Næsheim med den vesle men viktige maskinen Ecmo, som gir et siste håp til kritisk syke pasienter med hjerte- eller lungesvikt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

«Tidsmaskinen» som berger flere liv

Anestesioverlege Torvind Næsheim med den vesle men viktige maskinen Ecmo, som gir et siste håp til kritisk syke pasienter med hjerte- eller lungesvikt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ved å bruke mini-hjerte-lunge-maskinen Ecmo, klarer Torvind Næsheim og hans kolleger nå å redde pasienter som det tidligere ikke var håp for. Blant annet har maskinen reddet folk etter drukning, hypotermi, hjertestans og svineinfluensa.

Enkelt forklart kan Ecmo ta over hele hjerte- og lungefunksjonen dersom pasienten trenger det. Maskinen overtar nesten hele hjerteminuttvolumet slik at hjertet kan få tid til å leges. Det samme gjelder for lungene. Istedenfor å presse luft under høyt trykk inn i kritisk syke lunger, sendes oksygen rett inn i blodet slik at lungene får hvilt seg. Blodet pumpes ut av kroppen og ledes gjennom en mekanisk lunge. Den fjerner karbondioksid og tilsetter oksygen før blodet ledes inn i kroppen igjen.

– I praksis er Ecmo en tidsmaskin. Vi har mulighet for å få pasienten til å overleve gjennom en periode der akutt hjerte- og/eller lungesvikt ellers ville tatt livet av pasienten. Ecmo kjøper oss tid slik at den øvrige behandlingen vi har iverksatt, og pasientens egne reparasjonsmekanismer, får tid til å virke, forklarer anestesioverlege Torvind Næsheim innimellom forsøkene på cardiovaskulær forskningslab på MH.

Han jobber for tiden 50 prosent med forskning på UiT, Norges Arktiske Universitet, 45 prosent i operasjons- og intensivklinikken ved UNN Tromsø og 25 prosent på ambulansehelikopteret i Tromsø.

Anestesioverlege Torvind Næsheim (på øverste og nederste bilde) har drevet forskning på Ecmo-behandlingen som tilbys ved UNN, og vil fortsette dette arbeidet videre. På bildet i midten noen av dem som er involvert i Ecmo-beredskapen ved UNN. Fra venstre Simen H. Andersen (intensivsykepleier), Tor Magne Gamst (anestesilege), Elin Vorren (perfusjonist) og Stig Eggen Hermansen (thoraxkirurg). Foto: Rune Stoltz Bertinussen og Per-Christian Johansen

Ecmo-team i døgnberedskap

For Næsheim handler det om å bevisstgjøre sine kolleger overalt i Nord-Norge om at det er viktig å gjøre en vurdering for bruk av Ecmo før det er for sent.

– Hvis pasientens hjerte- eller lungefunksjon er raskt nedadgående, kan det handle om timer for å få vedkommende over på Ecmo.  Vi er et team bestående av hjertekirurger, hjerteanestesileger, hjerteleger, lungeleger, intensivleger og perfusjonister som har kompetanse på denne behandlingen. Vi har vaktberedskap 24/7/365. Det å velge å legge en pasient på denne maskinen, er en tverrfaglig beslutning. De som tilbys denne behandlingen har en svært dårlig prognose uten Ecmo, men selv med maksimal innsats greier vi ikke å redde alle.

– For at Ecmo-behandlingen skal virke er det viktig å iverksette hjerte- og lungestøtte før svikt i disse organene har påført pasienten irreversible skader ellers i kroppen. Det er altså viktig å ikke vente for lenge. Derfor ønsker jeg at legene på lokalsykehusene blir mer bevisst på å tolke disse pasientens utvikling, og blir enda flinkere til å be Ecmo-teamet om hjelp, sier Næsheim.

Ecmo-behandlingen er avansert intensivmedisin og foregår ved UNN i Tromsø. Ecmoetableringsteamet (hjertekirurg, hjerteanestesilege og perfusjonister) kan imidlertid reise ut og legge pasienten på Ecmo på et lokalsykehus før transport, men det er naturlig nok mer komplekst og ressurskrevende. Derfor er det best å legge pasientene på Ecmo etter ankomst Tromsø.

– Det gjelder altså å ta transportbeslutningen mens pasienten ennå er frisk nok til å kunne flyttes uten Ecmo, sier Næsheim.

Benyttet etter skredulykken på Svalbard

To av de tre Ecmo-maskinene som UNN rår over var med redningsteamene til Svalbard under skredulykka i Longyearbyen i desember, og Ecmo kom til anvendelse under transport tilbake til Tromsø.

– Skredofre er en pasientgruppe som en sjelden gang kan ha nytte av Ecmo, men som regel går nedkjølingen i snø for sakte, og hjertet stopper oftest på grunn av kvelning, ikke av nedkjøling. I vann kjøles kroppen ned mye hurtigere, hvilket gir lengre beskyttelse mot alvorlig hjerneskade på grunn av oksygenmangel. Det er derfor Ecmo fungerer bedre for hypotermi- og drukningsofre enn snøskredofre.

Næsheim forklarer at det er laget en egen regional veileder for hvordan disse pasientene skal vurderes og behandles, og en del pasienter transporteres nå til UNN under pågående hjertelungeredning og vurderes for oppvarming på Ecmo. Også for denne pasientgruppen kan det være aktuelt å reise ut med Ecmo-teamet til det sykehuset som ligger nærmest ulykken og iverksette Ecmo-behandling der.

– Det ambulansehelikopteret vi har i Tromsø nå er stort nok til å ta med komplett Ecmo-etableringsteam og -utstyr, og har rekkevidde fra Bodø til Kirkenes. Disse aksjonene kan gjennomføres uten å endre øvrig innredning eller bemanning i helikopteret, og helikopteret er beredt for alle typer nye oppdrag så fort Ecmoteamet er lastet ut.

Langvarige muligheter

Næsheim nevner svineinfluensa som en typisk sykdom hvor Ecmo kan være til stor hjelp for de som pådrar seg en kritisk lungesvikt. Som oftest er det alvorlig hjerte- og/eller lungesvikt som følge av medisinske sykdommer som fører til at pasienter havner på Ecmo. Han forteller at det egentlig ikke er noen grense for hvor lenge Ecmo kan være i bruk, så lenge pasienten viser bedring. Ved UNN er rekorden 25 døgn, men pasienten kan i prinsippet ligge i månedsvis på en slik maskin.

– Så lenge hjerte eller lunger er i bedring, så fortsetter vi. Ecmo kan også brukes som en tidsmaskin for pasienter der man har gjort en beslutning om organtransplantasjon og venter på donorhjerte eller -lunger, eller i tilfeller der pasienten skal utredes for implantert mekanisk hjerte.

Prognosen er svært alvorlig når pasienter er så syke at de legges må på Ecmo. Dette handler om de aller, aller sykeste.

– Tidligere hadde vi ikke noe alternativ for mennesker med så alvorlig akutt hjerte- eller lungesvikt. I dag redder Ecmo i gjennomsnitt 50 prosent av pasientene som får denne behandlingen, forklarer Næsheim.

De siste årene har mellom 15 og 20 pasienter fått denne behandlingen ved UNN hvert år. For tiden foregår det flere forskningsprosjekt  ved UNN og UiT for å se på ulike problemstillinger rundt bruken av Ecmo.

– Vi er alltid på jakt etter faktorer som hjelper oss å vurdere hvilke pasienter som har aller størst nytte av Ecmo-behandlingen, sier Næsheim.

Dette er Ecmo:

* Ecmo står for Extra Corporeal Membran Oxygenation – oksygenering av blodet over en membran utenfor kroppen.
* UNN var det første sykehuset som tok i bruk denne mini-hjerte-lunge-maskinen for 30 år siden.
* UNN har et Ecmo-team bestående av hjertekirurger, hjerteanestesileger, ingeniører, hjerteleger, lungeleger og intensivleger som har kompetanse på denne behandlingen. De har vaktberedskap døgnet rundt – året rundt.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.