Tilbake ved UNN i ny rolle

Stine Skogdal (38) har jobbet ved sengeposter i sykehuset tidligere, men har de 15 siste årene skaffet seg erfaring andre steder. Nå er hun tilbake.

[su_bilde1]Som nytilsatt regional koordinator LIS i regionalt utdanningssenter, skal Skogdal koordinere gruppe 1-tjeneste/tjenesteperioder for leger både internt i UNN (lokal koordinering) og eksternt på vegne av Helse Nord (regional koordinering).

38-åringen kommer fra UiT Helsefak og en rådgiverstilling ved medisinstudiet. Det gir et godt utgangspunkt for å drive oppfølging av leger i spesialisering, fordi hun allerede kjenner mange av legene fra deres tid på grunnutdanningen.

– Oppgaven min blir å være et kontaktpunkt for LIS-leger og avdelinger i UNN, og bidra til effektive utdanningsløp for legene. Nå i starten ønsker jeg å bli litt bedre kjent internt i sykehuset, og håper også jeg vil bli brukt aktivt av avdelingene, sier Stine Skogdal.

Hun skal fungere som regional koordinator for LIS ved Regionalt utdanningssenter i UNN, og dermed også koordinere legespesialiseringen mellom helseforetakene i Helse Nord opp mot de tre øvrige regionale helseforetakene i landet.

Stillingen som regional koordinator LIS er organisatorisk underlagt Klinisk utdanningsavdeling ved Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN.

Les om flere nyansatte i UNN her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

[wysija_form id="1"]