Tilbake ved UNN i ny rolle

Stine Skogdal (38) har jobbet ved sengeposter i sykehuset tidligere, men har de 15 siste årene skaffet seg erfaring andre steder. Nå er hun tilbake.

Stine Skogdal, nytilsatt regional koordinator LIS ved Regionalt utdanningssenter.
Som nytilsatt regional koordinator LIS i regionalt utdanningssenter, skal Skogdal koordinere gruppe 1-tjeneste/tjenesteperioder for leger både internt i UNN (lokal koordinering) og eksternt på vegne av Helse Nord (regional koordinering).

38-åringen kommer fra UiT Helsefak og en rådgiverstilling ved medisinstudiet. Det gir et godt utgangspunkt for å drive oppfølging av leger i spesialisering, fordi hun allerede kjenner mange av legene fra deres tid på grunnutdanningen.

– Oppgaven min blir å være et kontaktpunkt for LIS-leger og avdelinger i UNN, og bidra til effektive utdanningsløp for legene. Nå i starten ønsker jeg å bli litt bedre kjent internt i sykehuset, og håper også jeg vil bli brukt aktivt av avdelingene, sier Stine Skogdal.

Hun skal fungere som regional koordinator for LIS ved Regionalt utdanningssenter i UNN, og dermed også koordinere legespesialiseringen mellom helseforetakene i Helse Nord opp mot de tre øvrige regionale helseforetakene i landet.

Stillingen som regional koordinator LIS er organisatorisk underlagt Klinisk utdanningsavdeling ved Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN.

Les om flere nyansatte i UNN her.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.