Tilbakeblikk

Vi ser tilbake på historiske hendelser knyttet til UNN, samt hendelser fra tiden før den nye foretaksmodellen ble innført tidlig på 2000-tallet.