Emil Kristoffer Andresen Haug (til venstre), fagutviklingssykepleier ved Akuttpost Tromsø og Bjørn Svenning, seniorrådgiver ved SIFER, fremsnakker MAP som verktøy for å håndtere aggresjonsproblematikk og dermed bli tryggere på jobb. Innen Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN skal alle ha fått tilbud om opplæring i MAP i løpet av 2021. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Sikkerhetskurs skal gi tryggere arbeidshverdag

Emil Kristoffer Andresen Haug (til venstre), fagutviklingssykepleier ved Akuttpost Tromsø og Bjørn Svenning, seniorrådgiver ved SIFER, fremsnakker MAP som verktøy for å håndtere aggresjonsproblematikk og dermed bli tryggere på jobb. Innen Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN skal alle ha fått tilbud om opplæring i MAP i løpet av 2021. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Jobben deres er å gå i møte med mennesker i krise som kan bli så desperate at de reagerer med vold. En bedre opplæring i å forstå aggresjon, pluss å trene på kroppsspråk og ordbruk som roer ned situasjonen, skal gjøre UNN til et tryggere sykehus både for personale og pasienter.

Ansatte i helseyrker er de her til lands som er mest utsatt for vold i tjenesten. Ved UNN, Åsgård sykehus skal alle ansatte – også kjøkkenpersonell – nå få tilbud om opplæring i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) for å gjøre arbeidshverdagen tryggere. Senere er det meningen at også ansatte ved somatiske avdelinger i UNN skal få tilbud om kurs i MAP.

Planlegger alt

Mens politiet kan bruke beskyttelsesutstyr som hjelm og skjold for å forsvare seg mot voldelige angrep, så er kroppsspråk, ord og blikk førsteforsvaret til de som jobber i helsevesenet.

Særskilt for psykiatrien er at de ofte håndterer mennesker i dyp personlig krise ved å tørre å være nær personen, til tross for at vedkommende kan utagere i form av aggresjon og vold.

Seniorrådgiver Bjørn Svenning forteller at aggresjonsproblematikk som tema er tatt mer på alvor de siste to-tre årene. - Gjennom MAP er dette så tydelig og bra organisert, sier han. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Planlegging er det viktigste sikkerhetstiltaket Bjørn Svenning har. Han er seniorrådgiver ved SIFER Nord, et kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Når han skal møte en pasient planlegger han ikke bare hva han skal si, han er bevisst på hele sin framtoning og alt som potensielt kan skje i menneskemøtet han skal inn i.

‒ Jeg planlegger alt helt fra min første setning. Jeg har fokus på hvordan jeg sitter eller står, på blikket mitt og på stemmen min. Hvis jeg skal inn å gi et avslag eller forlenge et opphold, må jeg planlegge formidlingen slik at pasienten kan nyttiggjøre seg informasjonen. Mange anerkjenner ikke at de er syke, og man bør planlegge for alle eventualiteter for hvordan de forvalter den informasjonen du skal gi. Du må også ha en tanke på avstand og på mulig fluktvei. MAP presenterer alt dette på en mer tydelig måte og gir det en større verdi enn andre opplæringsprogram. Hendelser oppstår ikke i et vakuum. Kurset hjelper til med å forklare hva som kan gjøre meg til enten vann eller bensin på et bål. Gjør min reaksjon ting bedre eller verre?, forklarer Svenning.

Mellommenneskelige ferdigheter

MAP-kurset ble utviklet i 2019, og er nå tilgjengelig for alle som jobber med mennesker i krise. Det handler i all hovedsak om å bli bevisst på og å lære seg mellommenneskelige ferdigheter. Om å bli trygg på egen kommunikasjon og forstå aggresjon som uttrykk og fenomen, slik at det skal være mulig å dempe eller gripe inn i en konflikt på en god og faglig sikker måte.

‒ MAP søkes innført i alle sykehus i alle helseregioner, men psykisk helsevern og akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri har prioritet. Det finnes også en kommunal utgave av MAP som er beregnet på tjenesteleverandører av psykisk helsevern som ikke forvalter tvang. Til og med ansatte i NAV tar dette kurset, forklarer seniorrådgiveren.

sifer.no ligger MAP som et åpent e-læringskurs. Svenning oppfordrer alle som møter mennesker i krise til å ta kurset.

‒ For helsepersonell ligger det til jobben å få en opplæring i hvordan mestre aggresjon. Hovedpoenget er økt forståelse av helsepersonellrollen og sårbarheten forbundet med denne, forklarer Emil Kristoffer Andresen Haug, som er fagutviklingssykepleier på Akuttpost Tromsø.

LES OGSÅ: Helsepersonell mer utsatt enn politiet

Bevisstgjøring

Grunnkurset i MAP som tilbys ved UNN tar to dager, og kan også forsterkes med enkeltkapitler eller tematikk. Koronapandemien har gjort gjennomføringen litt mer utfordrende, men til nå har 200 personer i de prioriterte gruppene ved Psykisk helse og rusklinikken gjennomført kurset. MAP skal også tilbys til ansatte i mindre stillinger og til sommervikarer.

Fagutviklingssykepleier Emil Kristoffer Andresen Haug ved Akuttpost Tromsø. sier at hovedpoenget med MAP er økt forståelse av helsepersonellrollen og sårbarheten forbundet med denne. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

‒ Vi skal også i gang med scenariotrening. Vi har en etasje i bygg 6 som skal fylles opp med utstyr hvor vi kan bruke VR-teknologi for å trene på ulike scenarioer vi kan havne i. De lidelser vi håndterer gir seg uttrykk i adferd. Her kan den enkelte ansatte få erfare sin egen reaksjon når vedkommende blir truet, og kan dermed øve på å selvregulere og få hjelp til å opptre hensiktsmessig i situasjonen. Vi har alle en innebygd fight-, flight- eller freeze-reaksjon. Målet er å trene seg selv til å håndtere det som kommer, sier Haug.

Lov å reagere forskjellig

Haug påpeker at MAP også bidrar til å øke respekten for forskjeller mellom kollegaer – det at samme fenomen tolkes ulikt og får ulik respons.

‒ Dette handler om å utnytte ressursene våre bedre, og få en kultur som tilsier at det greit være forskjellig. Opplevelser som en kan synes er greit, kan prege andre i lang tid. Relasjoner og det humanistiske menneskesyn skal gå som en tråd gjennom hele helsevesenet. Vi er alle like mye verd og gjør vårt beste med ulikt utgangspunkt, sier han.

Svenning forteller at aggresjonsproblematikk som tema i de senere år har opplevd et paradigmeskifte her til lands.

‒ Vi begynte for alvor å snakke om det å håndtere oss selv i møte med aggresjon nå i 2017/2018. Det er med andre ord relativt nytt at dette gis en slik verdi, og gjennom MAP er dette så tydelig og bra organisert. Jeg vil si at vi har gjort en bra jobb tidligere, men at vi nå gjør alt mer systematisk, oppsummerer han.

Alle innen Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN skal få tilbud om MAP innen 2021 er omme, og det jobbes med at praktiske øvelser systematisk kommer inn som en del av kvalitetsarbeidet.

‒ MAP skal ta ned angstnivået for hver enkelt ansatt. Du føler deg tryggere når du har gjennomgått MAP, og da makter du å være mer hensiktsmessig i jobben din, sier Svenning.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.