Tilbyr skole til de med artrose

Pasienter som har fått diagnosen lett eller moderat artrose i kne- eller hofteledd, får nå tilbud om Artroseskole ved UNN Tromsø. Det betyr at de først kurses om egen sykdom, og deretter får trene under veiledning av fysioterapeut i de påfølgende seks ukene.

Vi kan hjelpe pasientene å få opp funksjonen i leddet eller leddene som er skadet, redusere smerter og ellers gi informasjon som gjør at de kan leve bedre med artrosen, forklarer Nikolai Lindvall. Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress
- Vi har en rekke øvelser som er anbefalt for artrose. Alle kan du gjøre hjemme, men du må lære hvordan, forklarer Kim Reier Nielsen Martinsen. Foto: Sigurd Kvamme, Krysspress
Målet med Artroseskolen er å gi pasientene som har fått artrose – mer kjent som slitasjegikt – de verktøyene de trenger for å kunne leve best mulig med tilstanden de har utviklet, og forsinke eller forhindre forverring av den.

– Pasientene har ofte fått mangelfull informasjon om artrose da de ble diagnostisert, og vet lite om hvordan de helst bør forholde seg til dette, forteller fysioterapeut Kim Reier Nielsen Martinsen ved Fysioterapiseksjonen.

Han har med seg fysioterapeutene Nikolai Lindvall, Daniel Aasmundrud og Kim Søjdis fra Raskere tilbake ved Ortopedisk poliklinikk. Alle har tatt kurset som gjorde dem til AktivA-terapeuter, og har siden jobbet for å få tilbudet i gang ved UNN. De startet opp i mars i år og har til nå hatt to elevkull gjennom skolen. Ved behov samarbeider de også med leger ved sine respektive avdelinger, for å gi tilbud om legesamtaler til pasientene som ønsker det.

Forskningsbasert

AktivA betyr «Aktiv med artrose», og er et program utviklet med bakgrunn i internasjonal forskning på pasientgruppen. Programmet har til hensikt å gi alle pasienter med artrose felles forskningsbaserte retningslinjer. Ved siden av informasjon er trening og – om nødvendig – vektreduksjon, de viktigste ingrediensene i programmet.

Artroseskolen er ment for de pasientene som ikke er protesekandidater. Det vil si at det ikke er planlagt å skifte ut hofte eller kne. De må med andre ord leve med en smertefull tilstand, men som heldigvis ikke er så alvorlig at den krever operasjon.

– Mange reagerer dessverre på diagnosen med å bli bevegelsesredde, noe som forverrer situasjonen. Det er godt dokumentert at trening har god effekt for disse pasientene. Vi kan hjelpe dem å få opp funksjonen i leddet eller leddene som er skadet, redusere smerter og ellers gi informasjon som gjør at de kan leve bedre med artrosen, forklarer Lindvall.

Slitasje i leddene

Artrose innebærer rett og slett at brusken i leddene gradvis ødelegges på grunn av slitasje. Det kan forekomme i alle ledd, og ofte har pasientene artrose flere steder. Brusken kan ikke bygges opp igjen naturlig, men får næring ved belastning innen rimelighetens grenser.

– Aktivitet og bevegelse er derfor veldig viktig, men det er en skala du må holde deg innenfor. Den skalaen lærer vi fra oss gjennom Artroseskolen. Det er viktig å trene hardt nok, men ikke overdrive, forklarer Aasmundrud.

AktivA-terapeutene vektlegger også variert trening.

– Mange har fått beskjed om å begynne å sykle siden sykling medfører mer skånsom belastning på hofte og kne. Men kun sykling er ikke nok. Vi har en rekke øvelser som er anbefalt. Alle kan du gjøre hjemme, men du må lære hvordan, forklarer Martinsen.

Svenskene og danskene var først ute med artroseskole og har siden 2008 hatt rundt 70.000 pasienter gjennom programmet, og de aller fleste pasientene rapporterer om at treningen hjelper.

– Det er stor forskjell på de ulike pasientene. Noen har aldri trent før, andre er allerede svært aktive. Vi har allerede hatt alt fra de som sliter med å komme seg opp av stolen på grunn av smerter, til de som har begynt å merke at de får vondt når de går på fjelltur.

Mål om sju kull

I og med at hvert program med trening varer i seks uker, begrenser det seg litt selv hvor mange artroseskoler som kan holdes hvert år.

– Vi har plass til mellom seks og tolv pasienter på hver skole. På selve teoridelen kan vi ta rundt 20, slik at vi har plass der til pasienter som har lenger reisevei til Tromsø og kan få treningsoppfølgingen fra AktivA-terapeuter andre steder enn hos oss, forklarer Martinsen.

Foreløpig er det ikke så mange fysioterapeuter i Nord-Norge som er utdannet AktivA-terapeuter. Det er derfor UNN Tromsø selv har startet opp med tilbudet. Etter hvert som antallet AktivA-terapeuter øker, ser de fire initiativtakerne for seg at pasientene kan få denne oppfølgingen UNN Tromsø nå gir gjennom artroseskoler i primærhelsetjenesten.

Viktig database

Fakta om artrose:

* Artrose, kanskje mer kjent som slitasjegikt, er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen.

* Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler.

* Forekomsten av artrose øker med økende alder. Dette skyldes primært at artrose er en diagnose man får livet ut når den først oppstår.

* Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker.

Kilde: aktivmedartrose.no

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

– Registreringen i felles database gjør at vi har og etter hvert vil få enda bedre data på hvilken effekt pasientene har av Artroseskolen. Både vi og pasientene rapporterer inn. Av de pasientene som har gitt tilbakemelding i registeret, sier 26 prosent at de ikke bare vedlikeholder funksjon, men opplever å bli bedre, sier Martinsen. De tre føler seg trygge på at tilbudet oppleves nyttig for pasientene.

– Vi får mange spørsmål underveis, på alt fra bruk av kosttilskudd til strategier for mestring av smerter. Det viktigste for oss er å få pasientene til å bli selvgående i treningssituasjonen, for eksempel lære de å skille mellom artroseverk og treningsverk.

Artrose er generelt mer vanlig hos kvinner, og artrosepasientene befinner seg i alderen 35 år og oppover. Artrose forekommer i større grad jo eldre man blir.

AktivA-terapeuter

Ved utgangen av 2016 hadde 560 fysioterapeuter fra alle helseregionene i Norge deltatt på AktivA-kurs for fysioterapeuter. Pasienter kan finne sin nærmeste AktivA-terapeut ved å gå inn på aktivmedartrose.no.

Pasienter tilknyttet UNN Tromsø kan be om henvisning til Artroseskolen via egen fastlege.

LES MER om det praktiske rundt artrosetilbudet på unn.no

Fakta om artrose:

* Artrose, kanskje mer kjent som slitasjegikt, er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen.

* Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler.

* Forekomsten av artrose øker med økende alder. Dette skyldes primært at artrose er en diagnose man får livet ut når den først oppstår.

* Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker.

Kilde: aktivmedartrose.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.