nyfødt hjem 3

Barnesykepleier Sissel Jansen prater med sin vesle pasient Elie Wu-Jakobsen, mens pappa Håvard Ustøl Jakobsen følger med. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress 

Tilbyr trygghetskurs til nybakte foreldre

nyfødt hjem 3
Barnesykepleier Sissel Jansen prater med sin vesle pasient Elie Wu-Jakobsen, mens pappa Håvard Ustøl Jakobsen følger med. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress 

Som de første i landet vil alle som føder ved UNN Tromsø nå få tilbud om et «Trygt hjem»-kurs. Kurset har fokus på førstehjelp til barn under ett år, og inneholder tips og råd for den nye hverdagen med en baby.

Kurset har siden 2019 vært tilbudt foreldre av tidligfødte innlagt ved Nyfødt intensiv, UNN Tromsø.  Men fra og med 29. april 2024 utvides det til å gjelde alle nybakte foreldre tilknyttet UNN i Tromsø.

På sikt er ønsket å gi samme tilbud til fødende også ved UNN Narvik og UNN Harstad.

Nyfødt hjem 1
En baby er blant de få anskaffelsene i livet hvor det ikke følger med noen bruksanvisning. Ved Nyfødt intensiv har de nå utviklet «Trygt hjem – førstehjelp og forebygging». Fra venstre: Ingvild A. Dahl, Sissel Jansen, Linn-Benedicte Olsen og Malin Bjellmo Andersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

 ‒ «Trygt hjem» har fokus på førstehjelp til barn under ett år, med teoretisk og praktisk opplæring i hjerte-lungeredning (HLR). Kurset inkluderer også informasjon om hvordan sovemiljøet til barnet bør være, og ti smarte tips å ta med seg i den nye hverdagen som foreldre, forteller barnesykepleier Sissel Jansen ved Nyfødt intensiv, UNN Tromsø.

Hun har sammen med Linn-Benedicte Olsen, Malin Bjellmo Andersen, Ingvild A. Dahl og resten av sykepleierkollegiet ved Nyfødt intensiv utviklet opplæringen som de siste årene er tilbudt ved deres seksjon. Til nå har ingen foreldre takket nei til «Trygt hjem», og avdelinga har allerede opplevd at noen har hatt konkret bruk for førstehjelpskurset. 

Blir tryggere  

Alle foreldre har vel kjent på litt usikkerhet når de reiser hjem med babyen sin. I starten var vi litt redd for at vi kanskje ville skremme noen ved å blant annet fokusere på førstehjelp, men tilbakemeldingene fra foreldrene som har tatt kurset har vært veldig tydelige: Dette er noe de setter pris på og anbefaler til andre, forteller sykepleier Malin Bjellmo Andersen. 

Iren Yeeling Wu og Håvard Utstøl Jakobsen fra Tromsø, har vært innlagt på Nyfødt intensiv sammen med lille Elie siden hun ble født for ni uker siden. Nylig fikk de med seg «Trygt hjem»-opplæringen, og roser UNN for tiltaket.

nyfødt hjem 2
Håvard Utstøl Jakobsen, Iren Yeeling Wu og datteren Elie er innlagt ved Nyfødt intensiv, og har allerede gjennomført «Trygt hjem»-kurset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fra før har paret storebror Eliot (2). Da han var nyfødt brukte paret blant annet internett for å finne tips og råd som kunne gjøre dem tryggere i foreldrerollen.  

Jeg synes alt i dette kurset er nyttig å ta med seg. I tillegg er det jo også interaktivt i og med at vi faktisk får trene hjerte- og lungeredning på en dukke, forteller mammaen.  

«Trygt hjem» var en god bevisstgjøring. Selve førstehjelpskurset er det virkelig flott at vi fikk, ikke bare med tanke på egne barn, men også for å kunne hjelpe andre hvis det skjer noe, supplerer pappaen.  

 Bygd på ekte engasjement  

Kursene som nå også skal tilbys ved føde- og barselseksjonen i Tromsø, er planlagt inntil tre ganger i uka slik at flest mulig fødende får tilbud om «Trygt hjem» mens de er innom.  

Vi har åpnet for at de som vil kan få komme tilbake og delta i kurset, etter at de har reist hjem. Vi skal kjøre kurs mandager, onsdager og fredager, så de som kommer inn fredag og reiser ut søndag vil vi uansett ikke nå. Derfor denne muligheten, sier spesialsykepleier Linn-Benedicte Olsen. 

Sykepleierne fra Nyfødt intensiv vil gi sykepleierne ved føde/barsel opplæring slik at også de kan holde kurset, og selv overta «Trygt hjem»-opplæringen. Deretter er tanken å gjøre det samme for barselansatte ved UNN i Narvik og Harstad.  

Kurset er blitt til gjennom eget fagutviklingsprogram. Motivasjonen er rett og slett å øke kunnskapen om førstehjelp i befolkningen. Vanlige folk er alltid det aller første leddet i akuttkjeden, og det er gjerne den innsatsen som gjøres av de som er i nærheten, som blir avgjørende for utfallet av en akuttsituasjon. Ved å kjøre slike kurs setter vi flere i stand til å gripe inn når det skjer noe. Det å gjøre livredning på små barn er også litt annerledes enn på voksne. Det er derfor det er så viktig at flest mulig får trene litt på den dukken vi har, oppsummer fagsykepleier Ingvild A. Dahl. 

Så langt har de ikke hørt om noen andre sykehus i landet som tilbyr slike foreldrekurs. Nyfødt intensiv har også klart å opprette tilbudet uten en krone i ekstra støtte, men har nå søkt om ekstra midler til å kjøpe inn en ny HLR-babydukke. Svar på dette er foreløpig ikke mottatt.

Gode babyråd 

I tillegg til førstehjelp, inneholder kurset mye nyttig informasjon angående babyens sovemiljø. Her formidles retningslinjer fra Landsforeningen for uventet barnedød om hvor og hvordan babyen bør sove, og ufravikelige regler for en eventuell samsoving med mor eller far.  

Nyfødt hjem 4
Teamet på Nyfødt intensiv har laget en poster av «Trygt hjem»-prosjektet som de kan presentere for kollegaer i resten av UNN og ved andre sykehus. Linn-Benedicte Olsen (til venstre) og Sissel Jansen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

I opplæringen inngår også generelle råd i forbindelse med at det er krevende å bli foreldre. Livet slik du kjente det endres totalt. Du får en ny hverdag med lite søvn, og kan ikke forvente å få dekket dine egne behov slik som før.  

«Trygt hjem» handler både om de forventninger man har til babyen, til seg selv og til hverandre. Vi kommer også inn på en del vanskelige tema på en veldig fin måte. For eksempel anbefaler vi dem å lage en «Oh shit»-plan. Det vil si å kartlegge hvem som kan hjelpe til om ting blir ekstra utfordrende. Utgangspunktet for disse samtalene er en foreldrepakke utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse, og vi opplever å få svært gode refleksjoner rundt hvert enkelt tema, forteller Olsen.  

Sykepleierne opplever at denne gjennomgangen av hva en babyhverdag rent faktisk kan bestå av, er viktig. Spesielt i en tid hvor sosiale medier flommer over av idyll, langt fra virkelighetens ammeproblemer, mageknip og søvnløse netter. 

Mange deltakere

Siden Nyfødt intensiv startet med å utvikle «Trygt hjem», har minst 900 partnere tatt kurset. På UNN Tromsø fødes det i underkant av 1.200 barn hvert år, hvilket gir et potensiale på rundt 2.400 årlige kursdeltakere. Tilbudet gjelder alle, enten de er førstegangsfødende eller om de har flere unger fra før. 

Det er egentlig rart at ingen har gjort dette før, men et sted må man begynne. For å dokumentere effekt av opplæringen, vil vi følge opp «Trygt hjem» med en liten forskningsstudie, sier Dahl.   

Fra før har Nyfødt intensiv utviklet et Tidlig hjem-prosjekt som er kopiert flere andre steder i landet i ettertid. 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.