Overlege Martin Sørensen ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved UNN mener den voksne befolkningen vil ha godt av å lære mer om matvareallergier for å unngå unødvendig hysteri, samt kunne håndtere farlige reaksjoner. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Tilbyr voksne økt kunnskap om matvareallergi

Overlege Martin Sørensen ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved UNN mener den voksne befolkningen vil ha godt av å lære mer om matvareallergier for å unngå unødvendig hysteri, samt kunne håndtere farlige reaksjoner. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved UNN etablerer nå tilbud for voksne med matvareallergi og foreldre til barn med matvareallergi. I tillegg gis ansatte ved barnehager, SFO og skoler et eget kurstilbud om samme tema.

Gjennom nye kurstilbud ønsker Martin Sørensen å øke kunnskapen om matvareallergier blant voksne. Foto: Per-Christian Johansen

– Hvorfor? For å øke kunnskap, skape trygghet og bidra til god mestring. Det er mange myter omkring matvareallergi og mye engstelse og usikkerhet. Er det bare er plagsomt eller kan være farlig? 2-3 prosent voksne og 5-10 prosent av barna i Norge har matvareallergi, sier overlege Martin Sørensen ved RAAO ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– For pasienter med alvorlige allergier er det viktig å vite hvordan de skal unngå å få alvorlige reaksjoner og ikke minst hvordan de skal behandles, legger han til.

Lett eller vanskelig?

Kurset berører også hvordan allergidiagnoser stilles. Noen ganger er det enkelt: Reagerer man kraftig etter å ha spist ei peanøtt, så er man allergisk for peanøtt. Andre ganger er det vanskelig: Forsyner man seg rikelig fra en innholdsrik lunsjbuffet og får en alvorlig allergisk reaksjon, er det mer utfordrende å avdekke synderen.

Han tror de nye kurstilbudene kan være nyttig for svært mange.

– Mange er veldig flinke til å unngå det de er allergisk for, og får derfor sjelden reaksjoner. De har likevel redusert livskvalitet grunnet alt de ikke tør å gjøre av frykt for å reagere. De unngår å spise i selskap, på restauranter og på ferier, og har betydelig innskrenket sosialt liv. Frykten for å reagere gir større plager enn å reagere. Vår oppgave er å hjelpe å sortere hva man bør bekymre seg for, og alt man ikke behøver å bekymre seg for, sier Martin Sørensen.

Nyttig kompetanse

RAAO arrangerer kurs for pasienter og pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved UNN. Undervisningen blir gitt av lege, sykepleier og ernæringsfysiolog i tillegg til pårørende til barn med alvorlig matallergi.

Bjørkerustsopp dannes på undersiden av bjørkeløvet, og nå vil Martin Sørensen finne ut om dette kan utløse allergiske reaksjoner i bjørkeskogen på høsten. Foto: Per-Christian Johansen

Det nye kurstilbudet arrangeres første gang 5. november og vil i første omgang arrangeres to ganger pr år. RAAO arrangerer tilsvarende kurs 2. desember for ansatte som jobber i barnehager, skoler og SFO.

– Det er mye usikkerhet om tilrettelegging for barn med alvorlige allergier. Ansatte må ha opplæring i hvordan de skal håndtere en situasjon hvor barn får allergisk reaksjon. Vi ser dessverre en økende tendens til at skoler og barnehager innfører generelle forbud mot matvarer av hensyn til enkeltindivider med allergi. Det er sjelden nødvendig, og påfører hele skolen en restriktiv diett. Også av den grunn vil det være nyttig å øke kompetansen blant dem som jobber med barn, sier Martin Sørensen.

Ny høstallergi?

UNN-overlegen planlegger også et forskningsprosjekt med å identifisere en ny allergikilde, og benytter anledningen til å etterlyse personer som har typiske allergiske reaksjoner etter turer i bjørkeskog om høsten. Har du høysnue og kløende øyne eller astma når du går tur i skogen om høsten? Da ønsker RAAO veldig gjerne å undersøke dette nærmere.

– Etter tips fra en pasient lurer vi nå på om allergiplager på høsten kan skyldes spredning av bjørkerustsopp? Den ses som gule prikker på undersiden av bjørkeløvet og spres i luften og kan farge vann og omgivelser gule. Nå skal vi forske på om den kan forårsake allergi, og trenger hjelp av personer som har allergiske øye-, nese- eller astmasymptomer på høsten. Interesserte kan ta kontakt med oss på telefon 776- 69974, avslutter Martin Sørensen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.