Tilrettelegger for likeverdige helsetjenester

Mange innvandrere dukker årlig opp som pasienter ved UNN. Nå skal Inger Dagsvold bidra til at avdelingene kan håndtere dem på best mulig vis.

dagsvold
Dagsvold er engasjert for to år i en 50-prosentsstilling ved klinisk utdanningsavdeling i Kvalitets- og utviklingssenteret. Hun har nylig gått i gang med arbeidet, og vil i tiden fremover blir mer og mer synlig i sykehuset.

– Da jeg så stillingsannonsen tenkte jeg at det var en jobb som passet for meg med min bakgrunn, sier Inger Dagsvold.

Hun er opprinnelig fra Hammerfest og kom til Tromsø da hun skulle utdanne seg som spesialsykepleier for kreftpasienter. Det jobbet hun med ved UNN på 90-tallet. Etter noen år ved Lindring i nord, Kreftforeningen og som lærer ved videreutdanningen for sykepleiere på UiT, gikk turen til hjemfylket Finnmark. Der var hun i perioden 2008-2015 ansatt ved Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern i Karasjok, med kulturperspektivet for samiske pasienter som hovedområde.

Nå er hun tilbake ved UNN, og skal sørge for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

– I første omgang skal jeg kartlegge behovene i avdelingene med tanke på utfordringer de måtte ha med innvandrere som pasienter. Blant annet med tanke på språk og tolketjeneste. Dersom noen avdelinger allerede har kjente problemstillinger knyttet til dette, må de gjerne ta kontakt med meg også, sier Dagsvold.

Det er en lovpålagt tjeneste for norske sykehus å jobbe for mangfold og likeverd, og gjennom det gi et godt helsetilbud også for innvandrere.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.