Et solid knippe av de ansatte ved Longyearbyen sykehus som er klar for helgens 100-årsmarkering. Foran fra venstre: Kjell Sørli (allmennlege), Else Berit Øvereng (anestesisykepleier), Torild Berg (allmennlege) Kristin Fossum (anestesisykepleier), Maj-Lis Pettersen (operasjonssykepleier), Aksel Bilicz (avdelingsleder) og Anne Mette Mørk (fysioterapeut bedriftshelsetjenesten). Bak fra venstre: Ottar Svensen (kontorsjef), Rolv Mjaaseth (ortoped/kirurg), Eli Ytterdal Sørum (renholder), Arne Kooij (sykepleier bedriftshelsetjenesten), Kristin Liland (jordmor/helsesøster). Foto: Per-Christian Johansen

Til tjeneste i internasjonalt farvann

Et solid knippe av de ansatte ved Longyearbyen sykehus som er klar for helgens 100-årsmarkering. Foran fra venstre: Kjell Sørli (allmennlege), Else Berit Øvereng (anestesisykepleier), Torild Berg (allmennlege) Kristin Fossum (anestesisykepleier), Maj-Lis Pettersen (operasjonssykepleier), Aksel Bilicz (avdelingsleder) og Anne Mette Mørk (fysioterapeut bedriftshelsetjenesten). Bak fra venstre: Ottar Svensen (kontorsjef), Rolv Mjaaseth (ortoped/kirurg), Eli Ytterdal Sørum (renholder), Arne Kooij (sykepleier bedriftshelsetjenesten), Kristin Liland (jordmor/helsesøster). Foto: Per-Christian Johansen

De jobber ved verdens nordligste sykehus, på en øy med Norskehavet, Barentshavet og Arktis som nærmeste naboer. Daglig har de et livsnødvendig behandlingstilbud til de drøyt 2.000 fastboende - og akuttberedskap for blant annet et stadig økende antall turister.

Avdelingsleder Aksel Bilicz har klargjort sykehuset på Svalbard for 100-årsmarkering med blant annet Åpen dag for innbyggerne i Longyearbyen lørdag formiddag. Foto: Per-Christian Johansen
Lab(b)en ved Longyearbyen sykehus er klar for besøk og 100-årsmarkering i helgen. Foto: Per-Christian Johansen
Den russiske generalkonsulen i Barentsburg var fredag innom Longyearbyen sykehus og overrakte gave til avdelingsleder Aksel Bilicz. Foto: Per-Christian Johansen

Denne helgen skal 100-årsjubileet for Longyearbyen sykehus (1916-2016) markeres. Universitetssykehuset Nord-Norge har hatt ansvaret for driften siden den nye helsereformen kom i 2002.

I helgen tar de ansatte med seg lokalbefolkningen på markeringen, tross at uken ble innledet med nok et dramatisk snøskred noen hundre meter fra sykehuset.

– Det ble en litt skremmende start på uken. Plutselig sto vi i full alarmberedskap, forberedt på det verste. Men heldigvis var det minimalt med fysiske skader denne gangen, sier avdelingsleder Aksel Bilicz (61), og minnes dødskredet i Longyearbyen i desember 2015.

Nært samarbeid med fastlandet

Da omkom to personer, tross iherdig innsats fra helsepersonell og redningsmannskaper fra både Longyearbyen og fastlandet. Og nettopp samarbeidet mellom de knapt 20 ansatte ved sykehuset i Longyearbyen, og UNNs ansatte på fastlandet, er av stor betydning for både fastboende og turister på Svalbard.

Ukentlig går det ambulanselfly med pasienter fra Longyearbyen, primært til Tromsø. Det berører både alvorlig syke, akuttsykdom og akutt skadde.

– Her i Longyearbyen tilbyr vi almennlegekonsultasjoner, har legevaktstjeneste, helsesøster som også har jordmoransvar, en kirurg med generell kompetanse som også er gynekolog, samt akuttfunksjon. I tillegg bemanner vi de to redningshelikopterne med helsepersonell ved behov, forklarer Aksel Bilicz.

– Er hverdagen for de ansatte annerledes her enn på sykehusene på fastlandet? 

– Ja, kanskje spesielt for sykepleierne. De har flere støttefunksjoner her enn på et større sykehus. Her bidrar de blant annet med undersøkelser, bestilling og gjennomføring av røntgen, samt blodprøvetaking og analyser av disse, sier avdelingslederen som selv kom til Longyearbyen sykehus i 2004.

LES OGSÅ: Lanserte bok med 100 års sykehushistorie

Flere turister = flere scooterskader

Det nye utfordringsbildet for de ansatte er antall økende akutthendelser som følge av økt turisme. På vinteren er det scooterkjøring som påfører turister skader, på sommeren cruiceturister som blir syke eller hendelser på fiskebåter i området.

– Det toppet seg i 2015. Da hadde vi rundt 80 pasienter som hadde skadet seg under snøscooterkjøring. Noen få av dem var alvorlige skader som medførte transport til fastlandet. For det meste handler det om bruddskader. Den store økningen i turismen gjør behovet for vår tilstedeværelse og akuttberedskapen stadig viktigere, mener Aksel Bilicz.

Sammen med kollegene disponerer han syv sykesenger til bruk ved behov. Sjelden er sengene fylt opp samtidig, men jevnlig er det pasienter innlagt. På operasjonssalen gjennomføres enkle inngrep ved behov. For gravide er det imidlertid nødvendig å reise til fastlandet når fødselen nærmer seg.

Kvinnene får oppfølging av jordmor/helsesøster i Longyearbyen inntil to uker før termin. Så kommer de tilbake etter fødslene for videre oppfølging.

Åpen dag og jubileumsforestilling

I helgen blir det imidlertid tid for de fleste til å feire egen arbeidsplass. Lørdag blir det Åpen dag på sykehuset mellom kl. 11.00 og 14.00, samt jubileumsforestilling i kulturhuset kl. 18.00 der også innbyggerne inviteres med.

– Vi satser på en trivelig helg for alle i Longyearbyen, avslutter Aksel Bilicz.

LES OGSÅ: Hyllet med Medaljen for lang og tro tjeneste

Interessert i å jobbe som sykepleier ved Longyearbyen sykehus? I løpet av året blir det ledige stillinger ved sykehuset, og Bilicz er klar til å rekruttere nye medarbeidere. 

Her kan du se oversikt over ledige stillinger ved UNN akkurat nå.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.