Per Bruvold (foran) gir seg 1. oktober som ansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet ved UNN. Han blir avløst av Pål Ellingsen (bak til venstre) og Benn Molund. Foto: Per-Christian Johansen

To må til for å erstatte han Per

Per Bruvold (foran) gir seg 1. oktober som ansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet ved UNN. Han blir avløst av Pål Ellingsen (bak til venstre) og Benn Molund. Foto: Per-Christian Johansen

- Det blir som å hoppe etter Wirkola, sier nyansatt personvernombud Pål Ellefsen. 1. oktober overtar han og Benn Molund sikkerhetsoppgavene som Per Bruvold (66) har håndtert ved UNN de siste 22 årene.

Postene for informasjonssikkerhet og personvern overlates nå til yngre krefter.

– Det er nok fornuftig at oppgavene deles på to slik utviklingen har vært de siste årene. I tillegg flyttes anvendelse av sikkerhetsloven til Drifts- og eiendomssenteret. Det har blitt mye jobb for min del, og jeg har spøkefullt sagt at jeg alltid har vært tilgjengelig så lenge jeg er tilregnelig, smiler Per Bruvold.

Direktør Schrøder bidro til legitimitet

Internt i UNN har han hatt en sentral posisjon etter ansettelsen høsten 1998. Han har samtidig ivaretatt pasientenes rettigheter. De første årene var Bruvold en del av direktørens nære stab.

Gjennom 22 år har Per Bruvold hatt trivelige og krevende dager ved UNN. Nå må kontoret ryddes og tømmes før han forlater for godt. Foto: Per-Christian Johansen

– Jeg må sende en takk til gammeldirektør Knut Schrøder. Han løftet frem min rolle i sykehuset og ga meg legitimitet til å kunne stille spørsmål om hvordan ting ble håndtert med tanke på pasientopplysninger og informasjonssikkerhet.

– Samtidig må jeg skryte av de mange dyktige ansatte ved hele sykehuset. Jeg har stor respekt for den jobben de gjør, sier Bruvold.

– Men når det kommer til ansattparkering (ofte dårlig utnyttet grunnet store avstander, red. anm.) er det et stort forbedringspotensial, legger han til med et stort glis i ansiktet.

Du har vel opplevd og avdekket mye på 22 år, blant annet med tanke på pasienters rettigheter og bekymring for oppslag i pasientjournaler?

– Ja, dette er pasientene blitt ekstra opptatt av etter at journalene ble tilgjengelig digitalt. Men i de fleste tilfeller handler det om å forklare hvordan prosessen er. Pasientene snakker kanskje bare med et par personer i forbindelse med en undersøkelse ved UNN, men det er mange ved sykehuset som har behov for å sjekke opplysninger i journalen før behandlingen kan lukkes. Dette gjelder blant andre de som skal sørge for at UNN får dekket kostnadene vi har krav på fra Staten, sier Bruvold.

Sensitive data

Nå er det nyansatt personvernombud Pål Ellefsen (39) som får i hovedoppgave å følge opp denne problemstillingen. 39-åringen er utdannet jurist og har blant annet erfaring som mekler i Forbrukerrådet. Han har også bakgrunn som ambulansearbeider ved UNN.

Pål Ellefsen (til venstre) overtar som nytt personvernombud ved UNN, mens Benn Molund blir ansvarlig for informasjonssikkerhet. Foto: Per-Christian Johansen

– Det blir interessant å overta etter Per som har mye kompetanse, men jeg gleder meg til å jobbe med dette fagområdet. Utviklingen innen teknologi og data gjør at det er mye sensitive data som lagres ved et sykehus, og dette er viktig å ivareta på en god måte, sier Ellefsen.

Teamarbeid

Han ser frem til et tett samarbeid med Benn Molund (47), som nå går inn i rollen som informasjonssikkerhetsansvarlig ved UNN. Sammen skal de inngå i team med personvernrådgiver for forskning, samt juristene ved sykehuset.

Molund er utdannet driftsingeniør, og kom til UNN fra en stilling som informasjons- og sikkerhetsrådgiver ved Norsk senter for telemedisin (NST) for fire år siden. Ved UNN har han jobbet med informasjonssikkerhet, og gradvis hatt et tettere samarbeid med Per Bruvold.

– Nå blir det en kontrollerende funksjon med ansvar for å følge opp at prosjekter og implementering av rutiner og nye verktøy behandles korrekt, og at informasjon og personvern blir riktig ivaretatt i ulike sammenhenger, sier Benn Molund.

Barnebarn og vedlikehold

Frem til nyttår kan både han og Pål Ellefsen støtte seg på erfaringen til Per Bruvold én dag i uka. Deretter vil det være andre prioriteringer i sistnevntes liv.

– Jeg har både hus og hytte som trenger vedlikehold. For ikke å glemme tre barnebarn, avslutter Per Bruvold, som med sin militære bakgrunn kan «tre av» med rak rygg og hevet hode etter 22 års innsats ved UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.