hjerneslag

Ambulanseteamet leverer pasienten direkte inn i CT-laben. Her leverer førsteårslærling Kristine Gjervan og ambulansearbeiderne Tom Andreas Strømeng og Tom Thomassen avd.overlege Ole Magnus Filseth, som spiller rollen som pasient, over til vakthavende lege, nevrolog Tonje Anita Melum og bioingeniør Charlotte H. Arnesen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Topptrimmet trombolyseteam i beredskap for deg

hjerneslag
Ambulanseteamet leverer pasienten direkte inn i CT-laben. Her leverer førsteårslærling Kristine Gjervan og ambulansearbeiderne Tom Andreas Strømeng og Tom Thomassen avd.overlege Ole Magnus Filseth, som spiller rollen som pasient, over til vakthavende lege, nevrolog Tonje Anita Melum og bioingeniør Charlotte H. Arnesen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

12 minutter er foreløpig rekord på hvor raskt en hjerneslagpasient har fått trombolyse­behandling etter ankomst ved UNN HF. Samtlige tre sykehus i helseforetaket har nå felles prosedyre for å gi pasientene raskest mulig behandling.

hjerneslag
Steg 2: Bioingeniør tar de nødvendige blodprøver. Analysesvar må foreligge senest 10 minutter etter at prøven er tatt.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen
hjerneslag
Steg 5: Vakthavende radiolog, her Torgrim Vorren, analyserer CT-bildene som radiograf Frøydis Olufsen nettopp har tatt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Tidligere kunne det i verste fall gå mellom 50 og 60 minutter etter ankomst ved UNN Tromsø før behandling ble gitt. Nå er vi normalt nede i 20 minutter, og foreløpig raskeste trombolysebehandling er iverksatt etter 12 minutter, forteller nevrolog Tonje Anita Melum.

Trombolyse er enkelt forklart en blodproppoppløsende behandling. En rekke indikasjoner må være på plass før det er trygt å gi pasienten en slik behandling. Og det er rekkefølgen og tempoet i å få de ulike symptomer registrert og undersøkelsene gjennomført, som nå har fått en egen prosedyre.

– Prehospitalt begynner det allerede hos AMK. Sykepleier og ambulansekoordinator forsøker å best mulig få kartlagt hvilke symptomer pasienten har, og stiller innringer spørsmål etter faste skjema. Ute i felt bruker kommuneleger og ambulansearbeiderne all sin energi på å få pasienten raskest mulig til nærmeste sykehus, forklarer Ole Magnus Filseth, avdelingsoverlege ved akuttmottaket i Tromsø.

Fokus på fart

– Det er alltid verre forhold for behandling ute i felt enn inne hos oss. Så med mindre det er tiltak av livreddende karakter som må gjøres der ute, plundrer ikke ambulansen unødig med for eksempel å sette inn venekateter eller andre tiltak som enklere og raskere kan gjøres inne i sykehuset, poengterer Filseth. Han har vært sekretær for prosjektgruppen som har utarbeidet prosedyren «Raskere trombolyse til hjerneslagpasienter i UNN HF».

– Vi som jobber i felt blir ekstra skjerpet for å jobbe raskest mulig når vi vet hvor hurtig det går inne i sykehuset. Hvis du vet at pasienten uansett blir liggende å vente på hjelp etter ankomst, så er det lett å tenke at det ikke betyr så mye om man bruker noen ekstra minutter selv, forklarer avdelingsoverlege Lars-Jøran Andersson ved ambulanseavdelingen.

LES OGSÅ: Dette skjer når alarmen går.

Direkte i CT

I den nye prosedyren sendes ikke lenger pasienten inn i akuttmottaket, men sluses direkte til CT-lab’en ved det aktuelle sykehuset. Her har trombolysealarmen gått 10 minutter før pasientens ankomst til sykehuset, slik at vakthavende lege (nevrolog eller indremedisiner), bioingeniør, radiograf og radiolog er på plass og venter på pasienten. Bioingeniøren slipper til pasienten umiddelbart for å ta blodprøver. I laboratoriet er det også gått en alarm slik at maskinene er gjort klare for å ta akkurat den prøven som bioingeniøren kommer løpende med.

– Vi har maks 10 minutter på oss fra vi tar prøven er tatt til vi skal ringe tilbake med trombocyttverdiene, forklarer bioingeniør Charlotte H. Arnesen.

I løpet av disse ti minuttene er pasienten undersøkt av nevrolog, og har fått CT-røntgen som er analysert av radiolog. Hovedmålet med denne undersøkelsen er å utelukke at pasienten har blødninger i hjernen.

Hvis alle undersøkelser gir grønt lys, kan vakthavende lege starte trombolysebehandlingen.

Alle like raske

– Før vi fikk prosedyren har nok UNN Harstad vært raskest til å få iverksatt behandlingen i UNN HF. Nå er målet at det skal gå like raskt, uansett hvilket av våre sykehus som tar imot. Hjerneslagpasienten har fått det jeg vil kalle en «rød løper» inn i sykehusene våre, og er sikret riktig behandling så raskt som overhodet mulig, sier Filseth.

I alt samarbeidet syv avdelinger ved til sammen tre klinikker i UNN HF om å utarbeide denne prosedyren sist vinter. I Akuttmedisinsk klinikk er avdelingene for akuttmottak, AMK/luftambulanse og ambulanse involvert. I medisinsk klinikk deltar de medisinske avdelingene i Harstad, Narvik og Tromsø, mens nevrologisk avdeling deltar fra Nevro- og ortopediklinikken.

Den felles prosedyren ble iverksatt allerede i mai.

– Vår organisasjon er nå topptrimmet for å kunne gi hjerneslagpasienter raskest mulig trombolyse der det er grunn til å gi det. Med dette har UNN HF gjort noen kraftige byks oppover lista når det skal måles hvem som er raskest her til lands på å tilby trombolyse til hjerneslagpasienter, sier Filseth.

Husk FAST-symptomene!

For å kunne være raske er det nødvendig at det heller slås trombolysealarm for ofte enn for sjelden. Filseth anslår at hver fjerde eller femte pasient som hentes inn med symptomer på hjerneslag får trombolysebehandlingen. Den må gis senest 4,5 timer etter at de første symptomene oppsto. Dyrebar tid forsvinner om pasienter med FAST-symptomer velger å «se det an» før de kontakter lege.

– Fortsatt er det mye tid å hente på økt kunnskap i befolkningen om hjerneslag, slik at man kjenner igjen FAST-symptomene og ringer 113 raskest mulig, sier Filseth. Hvis noen av FAST-kriteriene er til stede må man ikke nøle med å tilkalle hjelp!

– Ved et hjerneslag dør millioner av hjerneceller hvert minutt, så det er klart at tid er en vesentlig faktor for best mulig utfall av behandlingen, forklarer nevrolog Tonje Anita Melum.

FAST-symptomene:

Lær deg disse indikasjonene på hjerneslag:

F – fjes – ansiktslammelse, tydelig skjevhet i ansikt

A – arm – lammelse i arm, tydelig nedsatt kraft i den ene armen, evt. ben.

S – språk – Språkforstyrrelse, finner ikke ord

T – tale – taleforstyrrelse, utydelig tale

Andre symptom på hjerneslag kan være ensidig koordinasjonssvikt og eller halvsidig synsfeltutfall.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.