Tor Ingebrigtsen

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er Tor Ingebrigtsen. Ingebrigtsen har tidligere arbeidet ved Rikshospitalet, Narvik sykehus og i Narvik kommune, samt Helse Nord RHF.

Han er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø (UiT), og er professor i nevrokirurgi. Han ble dr.med. i 1998 på et tema om håndtering av lettere hodeskader og er spesialist i nevrokirurgi. Ingebrigtsen arbeidet som avdelingsoverlege/leder ved Nevrokirurgisk avdeling på UNN fra 1998.

Fra 1. januar 2006 arbeidet han som fagdirektør i Helse Nord og var i sitt arbeid opptatt av at Nord-Norge skal ha et minst like godt tilbud som resten av landet, gjennom faglig samarbeid mellom fagmiljøene i landsdelen.

Ingebrigtsen tiltrådte stillingen som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. august 2007 og kjenner således UNN og utfordringene i Nord-Norge godt. UNN har stått overfor store utfordringer både økonomisk og faglig, har gjennomført Prosjekt LUO – Prosjekt langsiktig omstilling og utvikling i UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.