– Traineeprogrammet gir bredere kompetanse

Thorbjørn Rydningen er blant de første traineesykepleierne ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Kommende år kan han få mange nye kolleger.

Thorbjørn Rydningen trives i stillingen som traineesykepleier ved UNN. Nå skal han snart forlate gastro- og nyremedisinsk seksjon og gjennomføre de åtte neste månedene ved geriatrisk seksjon. Foto: Per-Christian Johansen
UNN satser nemlig videre på traineeprogrammet som ble etablert i fjor. Nå utvides det med 18 nye stillinger, og i flere av klinikkene.

– Det høres bra ut. Da blir det flere å dele erfaringer med, sier sykepleier Thorbjørn Rydningen.

Sikret jobb og bred erfaring

Han er blant de fire nyutdannede sykepleierne som startet opp i det første traineekullet ved UNN. Siden i fjor sommer har han vært tilknyttet gastro- og nyremedisinsk seksjon i Medisinsk klinikk. 21. februar sier han takk for seg der, og skal videre til geriatrisk seksjon. Senere venter åtte måneder ved infeksjonsmedisinsk seksjon.

Og det er nettopp dette som er hovedhensikten med traineeprogrammet; å få arbeidserfaring fra flere seksjoner (avdelinger) de to første årene etter endt sykepleierutdanning. Samtidig er man garantert jobb i den aktuelle klinikken i fremtiden.

– Traineeprogrammet gir en god mulighet til å skaffe seg bred kompetanse, og samtidig oppleve forskjellige pasientgrupper. Det er en fin erfaring å ta med seg, sier Rydningen.

Han har samtidig litt blandede følelser før «overgangen» til geriatrisk seksjon senere denne måneden.

– Jeg har hatt det fint og lært mye her på gastro- og nyremedisin. Samtidig får jeg enda mer lærdom ved å bytte avdeling, legger Thorbjørn Rydningen til.

Jevnlig oppfølging

Som førstemann ut i UNNs traineeprogram har han følt på enkelte «barnesykdommer» i starten. Men i sum tror han dette er en god start på yrkeskarrieren for nyutdannede sykepleiere.

Blant annet gjennomføres det felles refleksjonsmøter og egne fagdager med de andre traineesykepleierne i UNN.

– Da får vi utvekslet erfaringer fra ulike avdelinger, blant annet om hvordan arbeidshverdagen oppleves for den enkelte. Med utvidelse av traineestillingene til flere klinikker vil vi få enda bedre utbytte av dette, mener Rydningen.

Les også: UNN etablerer traineeprogram for sykepleiere

Fremtidens sykepleiere

Til følgende klinikker kan det nå søkes på jobb som traineesykepleiere i UNN: Medisinsk klinikk, Hjerte- og lungeklinikken, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Psykisk helse- og rusklinikken og Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.

– Vi mener dette er fremtiden for mottak av nyutdannede sykepleiere. Gjennom traineestillingen får de en bredere kompetanse i sitt første møte med sykepleieryrket. Derfor utvider vi også traineeprogrammet med flere stillinger og involverer flere klinikker, sier personalsjef Mai-Liss Larsen i UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.