Trekker i takt for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

Karina Fredheim (47) og Julia Johnsen (31) er to «nye koster» i personal- og organisasjonssenteret. På hver sin måte jobber de dedikert med nye satsinger på arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og sykefravær.

Julia Johnsen (til venstre) og Karina Fredheim er ressurspersoner i UNNs satsing på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Foto: Solveig Jacobsen/Elisabeth Paulsen.
Karina Fredheim, opprinnelig fra Grytøya, har svært lang fartstid i ulike roller i sykehuset. Siden starten i 1995, da hun som 21-åring ble ansatt som sykepleier ved gastrokirurgisk avdeling i Tromsø, har hun blant annet jobbet som intensivsykepleier, i lederstilling ved medisinsk avdeling i Harstad og som rådgiver i bedriftshelsetjenesten (BHT). Underveis har hun rukket å ta en master i ledelse.

1. juni begynte hun i nyopprettet stilling som HMS-rådgiver i avdeling for lederstøtte og organisasjonsutvikling, med arbeidssted i Harstad. Med så variert og grundig erfaring både fra klinisk og administrativt arbeid og ledelse har Karina et godt grunnlag for å styrke og utvikle det mangfoldige fagområdet HMS (helse, miljø og sikkerhet).

– HMS er et litt oppsplittet område som er fordelt på flere steder og personer i UNN. Det er mange som jobber med det uten at det står HMS i tittelen deres. Ofte når vi tenker HMS tenker vi på ansatte, men det påvirker også pasientarbeidet. Jeg skal prøve å bidra til at vi ikke bare tenker på én av de mange delene isolert, men ser alt i sammenheng. Og har gode rammer og strukturer for HMS-arbeidet. Det har stor betydning for hvordan vi klarer å ivareta pasientene, sier Karina.

Hvor trykker skoen for sykehusansatte?

Finnsnesværingen Julia Johnsen er et nytt ansikt i UNN. Med bakgrunn som barnevernspedagog og med master i strategisk ledelse startet hun 19. april som rådgiver i personal- og organisasjonssenteret. Hun jobber med «Der skoen trykker», en nyutviklet metodikk for å jobbe systematisk og målrettet med arbeidsmiljøet. Det er en styrking av arbeidet med IA (inkluderende arbeidsliv) i UNN. Målet er å redusere og forebygge sykefravær.

– Når vi snakker om arbeidsmiljø, er det lett å tenke at det handler mest om relasjoner; hvordan vi har det med hverandre. Men arbeidsmiljø handler også om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidsoppgaver, sier Julia.

«Der skoen trykker» er forskningsbasert, og ble utviklet ved Sørlandet sykehus som ledd i den nye IA-avtalen mellom partene i arbeidslivet.

– Tidligere tenkte man at alle tiltak passet alle steder, men i den nye IA-avtalen legges det opp til bransjespesifikke tiltak. Det som fungerer i oljebransjen, passer kanskje ikke blant sykepleiere på et sykehus. Risikofaktorene i sykehus er for eksempel helt annerledes. Folk som kommer til sykehuset, kommer fordi de trenger hjelp, og det gjør at mange ansatte møter omfattende emosjonelle krav. Det å hele tiden stå i den hjelperrollen er en belastning som er spesifikk for sykehus.

Best mulig pasientsikkerhet er et av målene i «Der skoen trykker»-metodikken.

– Vi vet at arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger tett sammen. Hvis ikke arbeidsdagen er organisert på en god måte, kan det fort få konsekvenser for pasientene ved bomturer, forsinkelser, stress eller annet. Derfor er pasientsikkerhet ett av de områdene vi kartlegger grundig, utdyper Julia.

Hverdagen er gull

Karina og Julia jobber på hvert sitt vis med å gjøre UNN til et bedre sted for både pasienter og kolleger. Men hva gjør de når de har fri?

– Jeg har store barn, så hverdagen er ikke lenger å sitte i en idrettshall eller buss, og overnatte på skoler. Men jeg koser meg når vi kan sitte sammen med gode venner og familie og spise god mat, eller spille et spill. Jeg liker også å gå på fjellet, eller på ski om vinteren, sier Karina.

Julia er også en som vet å verdsette den gode hverdagen. Ingen dum egenskap å ha i pandemitider:

– Jeg anser meg som et veldig alminnelig menneske! Trener litt, går litt på fjellet, er ute og spiser god mat og drikker god vin, eller ser på TV – alt etter humør og dagsform. Og under pandemien lærte jeg meg å lage surdeigsbrød. Det var vanskelig i starten, men gikk bra til slutt, da jeg klarte å lage en sprell levende surdeigstarter!

Vi ønsker Karina og Julia lykke til i nyjobbene, og god sommer!

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.