Jobben som barnesykepleier gir rom for lek og moro, samtidig som den kan være preget av alvorlige pasientforløp. Seksjonsleder Nina Engelsen og nyutdannet barnesykepleier Jan Erik Morgenlien Jakobsen oppforder flere til å ta videreutdanning og kombinere det med utdanningsstilling ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Trigget av samspillet med barn, foreldre og kollegaer

Jobben som barnesykepleier gir rom for lek og moro, samtidig som den kan være preget av alvorlige pasientforløp. Seksjonsleder Nina Engelsen og nyutdannet barnesykepleier Jan Erik Morgenlien Jakobsen oppforder flere til å ta videreutdanning og kombinere det med utdanningsstilling ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

Barn og sykdom vekker mange følelser, og krever tett oppfølging av både pasient og foreldre. Innholdet i arbeidshverdagen, og tilbud om utdanningsstilling ved UNN, fristet Jan Erik Morgenlien Jakobsen til å bli barnesykepleier.

Han skal de neste månedene skrive masteroppgaven i forbindelse med utdanningsløpet ved UiT, Norges arktiske universitet. Studiene ble kombinert med utdanningsstilling ved UNN, som sikret han lønn under utdannelsen.

– Kombinasjonen gjorde at de økonomiske forpliktelsene kunne ivaretas. Utdanningen har gitt meg økt kompetanse og mer ansvar i arbeidshverdagen. sier Jan Erik (27), opprinnelig fra Harstad.

Jan Erik Morgenlien Jakobsen trives som barnesykepleier. Her i akuttrommet der barn opp til 13 år mottas daglig. Foto: Per-Christian Johansen

Hele familier påvirkes

I jobben ved barneavdelingen ved UNN Tromsø venter pasienter i aldersspennet to måneder til 18 år. Da er det rom for både lek og moro, men også en hverdag preget av alvorlig sykdom.

Det stiller store pedagogiske krav i dialogen med både barn og foreldre.

– Når et barn blir syk, påvirkes hele familier. Den utfordringen gjør det ekstra interessant å være barnesykepleier, sier Morgenlien Jakobsen.

Tilbyr nye utdanningsstillinger

Denne vinteren er det nytt opptak for utdanning av spesialsykepleier ved UiT (søknadsfrist 1. mars). Dette gjelder studieretningene anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie – forkortet til ABIOK.

Til alle disse studieretningene tilbyr UNN utdanningsstillinger som sikrer lønn i 1,5 år (tre semester), til kompetanse som spesialsykepleier er oppnåddDette mot en bindingstid på 2,5 år. Kreftutdanningen kan imidlertid også tas som deltidsstudie, og har da en bindingstid på to år.

For anestesi, intensiv, operasjon og kreft er det utdanningsstillinger ved UNN både i Tromsø, Harstad og Narvik, mens det for barnesykepleie kun er utdanningsstillinger i Tromsø.

–  UNN har behov for å rekruttere sykepleiere til samtlige spesialiseringer. Behovet vil også øke i årene som kommer, noe pandemien har avdekket. Derfor jobber vi aktivt med rekruttering og utdanning i UNN, og utdanningsstillingene vi tilbyr er et attraktivt og godt tilbud for sykepleiere som ønsker å øke sin kompetanse. Vi håper på mange søkere, sier Bjørg Nilsen Barge, fagrådgiver ved klinisk utdanningsavdeling i UNN.

LES OGSÅ: Nå etablerer UNN utdanningsstillinger tilknyttet master i jordmorfag

Behov for flere

De som velger å utdanne seg som barnesykepleier, har mulighet til å jobbe både ved barneavdelingen og nyfødt intensiv. Sistnevnte håndterer tidligfødte som krever intensiv sykehusbehandling i livets første fase.

Både studiepraksis og bindingstiden gir erfaring fra både barneavdelingen og nyfødt intensiv.

Medisinrommet brukes flittig i arbeidshverdagen av barnesykepleier Jan Erik Morgenlien Jakobsen. Her under oppsyn av seksjonsleder Nina Engelsen. Foto: Per-Christian Johansen

Leder Nina Engelsen ved barne- og ungdomsseksjonen er glad for ordningen med utdanningsstillinger. Det bidrar til nyrekruttering av barnesykepleiere annet hvert år. Og det trengs.

– Vi har de siste årene sett en økning av søkere, også fra andre avdelinger ved UNN. Vi opplever samtidig, som i resten av landet, at det er generell mangel på barnesykepleiere. Så vi ønsker oss flere, sier Engelsen.

Nyttig erfaring

I løpet av bindingstiden skal Jan-Erik Morgenlien Jakobsen jobbe seks måneder på nyfødt intensiv, resten ved barneavdelingen rett over gangen i B-fløya ved UNN Tromsø.

– Barnesykepleierne drar nytte av den erfaringen de tilegner seg begge steder. På nyfødt intensiv er det tidligfødte ned mot uke 23 som trenger intensiv oppfølging med hjelp av mye teknisk utstyr og i kuvøser. Der er sykepleierne enda tettere på foreldrene. Barneavdelingen fungerer på sin side som akuttmottak for barn opp til 13 år. Der kan vi få inn mange alvorlige og akutte tilstander som stiller krav til vår kompetanse og samarbeidet med barnelegene, forklarer Morgenlien Jakobsen og seksjonsleder Nina Engelsen.

Søk på utdanningsstillinger ved UNN her:

Søknadsfrist er 6. mars.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.