kjerkol helseminister 1

Ingvild Kjerkol tok seg tid og hilste på fremmøtte tillitsvalgte og hovedverneombud da hun besøkte UNN i dag. Foto: Per-Christian Johansen

Trivelig besøk med alvorlig bakteppe

kjerkol helseminister 1
Ingvild Kjerkol tok seg tid og hilste på fremmøtte tillitsvalgte og hovedverneombud da hun besøkte UNN i dag. Foto: Per-Christian Johansen

 - Vi ser den samme virkeligheten som dere! Det garanterte Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) de ansatte da hun besøkte UNN. Men om framtida kan hun ikke love annet enn at det blir tøffe tider.

I løpet av fire hektiske timer torsdag rakk Kjerkol både helikoptertur, litt trim og besøk på ulike avdelinger. Men hun startet med å møte tillitsvalgte og ledere.

Da bedyret ministeren at hun og regjeringa er opptatt av å sikre en god offentlig helsetjeneste i nord, selv om det nå må store omstillinger til.

tillitsvalgte verneombud sammensatt
Tillitsvalgte og hovedverneombud ga klar beskjed til helseministeren. Fra venstre: Mai-Britt Martinsen (sykepleierforbundet ved UNN), Carina Olsen (overlegeforeninga UNN) og Einar Rebni (foretakshovedverneombud UNN). Foto: Per-Christian Johansen

– At vi ser den samme virkeligheten, er helt grunnleggende for å lykkes med den betydelige omstillinga Helse Nord må gjennom, sa hun.

 Hvilke omstillinger kan vi gjøre?

– Men hva får vi lov til å gjøre av omstillinger for at vi skal bli bærekraftige i forhold til mangel på fagfolk? spurte foretakstillitsvalgt Karina Olsen i Overlegeforeningen ved UNN.

Og ministeren hadde svar til Olsen:

– Helse Nord har fått et oppdrag som sier oppgave- og funksjonsfordeling. Hvis jeg skal gå lengre og peke på hva det innebærer, tror jeg det blir en fryktelig dårlig prosess. Dette blir et krevende arbeid. Og her er det viktig for meg som eier og oppdragsgiver å ha tillit til prosessen som er i gang, og hvor også dere som tillitsvalgte har en viktig rolle.

kjerkol sammensatt
Akuttmedisinsk klinikk viste frem både AMK-sentralen (113) og helikopterberedskapen til Ingvild Kjerkol. På øverste bilde er helseminsteren sammen med AMK-leder Inger Lise Kristiansen, mens redningsmann Johannes Bårne viste frem ett av to redningshelikoptere som UNN bemanner. Foto: Per-Christian Johansen

Mer konkret ville hun ikke gå i omstillingsprosessen.  Men Kjerkol fastholder at det er viktig å ha et velfungerende universitetssykehus i alle helseregioner.

– De fire helseforetakene i foretaksgruppa må nok i framtida framstå som et sterkere fellesskap, der universitetssykehuset er helt sentralt, sa hun.

Hun kan heller ikke skjerme sykehusene fra prisstigning og at det kommer til å bli stramme tider. Det skjer i en tid der sykehusene i Helse Nord styrer mot et underskudd på over 800 millioner kroner i 2022. Ved UNN er det så langt i år et underskudd på drøyt 350 millioner kroner.

– Sykehusene er ikke rigga for å håndtere prisstigninga vi ser nå. Sju prosent på et år betyr at det blir vanskelige prosesser. Men det er ikke sånn at vår sektor kan skjermes fra dette. Derfor er jeg nå i dialog med RHF-ene om hva som kan prioriteres ned.

Mangel på fagfolk truer

En mangel på fagfolk i nord som bare øker, var et viktig tema både for de tillitsvalgte og for UNN-direktøren under helseministerens besøk. De tillitsvalgte var samkjørte i hva som kreves i omstillingsprosessen, og uttrykte sterk bekymring for at stadig flere fagfolk forsvinner til det private arbeidsmarkedet.

Og ministeren er selv bekymret over at de private aktørene blir en trussel mot en sterk offentlig helsetjeneste.

– Den viktigste ressursen vi har, er fagfolkene våre. Vi får ikke bedre helsetjenester av at fagfolkene får flere arbeidsgivere, tvert imot, sa Kjerkol.

– I Helse Nord er kanskje det viktigste oppdraget nå: Hvordan skal spesialisthelsetjenesten være i framtida? Hvordan skal man sikre at man kan gi den avanserte behandlinga i egen landsdel? En ting er at man må holde på fagfolk, man må også holde på pasientene.

Arbeidsmiljø også viktig

– God HMS er også god økonomi, fastslo foretakstillitsvalgt Einar Rebni i møte med ministeren.

Han frykter at omstilling går ut over ansattes forhold og arbeidsmiljø på en sånn måte at det også utfordrer pasientsikkerheten, og ba helseministeren ha særlig fokus på arbeidsmiljø.

– Det som er helt åpenbart, er at for å lykkes med helt nødvendig rekruttering av fagfolk, må vi skape den mest spennende og utviklende arbeidsplassen i den offentlige helsetjenesten, parerte helseministeren.

kjerkol klingenberg sammensatt
Seksjonsoverlege Claus Klingenberg viste til nye flotte omgivelser ved nyfødt intensiv på St. Olavs hospital i Trondheim. Deretter lot han Ingvild Kjerkol se på forholdene ved UNN Tromsø, hvor helseministeren også fikk hilse på en familie som for tiden oppholder seg bak skjermbrett i de trange lokalen. Foto: Per-Christian Johansen

På nyfødtintensiven

– Vi syns ikke det er allright.

Med ganske forsiktig ordbruk sørget seksjonsoverlege Claus Klingenberg på nyfødt intensiv for at helseministeren likevel fikk et klart budskap om kummerlige og uverdige forhold for de aller minste og sykeste pasientene i UNN.

I tillegg til en presentasjon av livet på den trangbodde avdelinga som det i lang tid har vært jobbet for å få nye lokaler til, fikk Kjerkol og følget også høre historien om mirakelbabyen Klara som kun veide 332 gram da hun ble født.

– Vi har en av de eldste nyfødtintensiv-avdelinger i Norge. Men vi kan ikke ivareta verken personvern eller barnas rettigheter til å ha foreldrene hos seg, sa Klingenberg.

Inne på avdelinga fikk ministeren også hilse på en bitteliten kar, født prematurt i uke 31. Her fikk hun med selvsyn oppleve hvordan de fortidligfødte pasientene og familiene må dele på lite plass og leve i månedsvis bak skjermbrett.

– Jeg forstår veldig godt behovet for oppgradering. Det er en prioritering Helse Nord må ta ansvar for, sa Ingvild Kjerkol etter besøket.

Hun la til at Helse Nord har klart å bygge både nye sykehus og avdelinger, og at nyfødtintensiv har behov som må tas på alvor.

Innholdsrikt besøk

Akuttmedisinsk klinikk, Pusterommet og føde- og barsel i K3K fikk også besøk av Ingvild Kjerkol. Dermed fikk hun med seg en flik av virkeligheta i UNN-hverdagen tilbake til departementet.

I januar leverer ministeren oppdragsdokumentet til Helse Nord, og om framtida sier helseministeren:

– Vi trenger å fortsette å være i samme virkelighet hvis dette skal bli bra. Vi må gjennom ei tung omstilling, men jeg tror også det kan bli meningsfullt. For jeg tror det kan ivareta pasientene i Nord-Norge på en bedre måte enn det vi ser i dag, avsluttet Kjerkol.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.