Tverrfaglig livredning i nytt prosjekt

Samarbeid mellom ulike helsefagutdannede sto nylig på dagsorden for studentene som i fremtiden skal jobbe i helsevesenet.

(Artikkelen er produsert av Johanne Røe Mathisen ved Helsefak, UiT)

foss
Radiografstudent Iselin Eriksen og medisinstudent Anja Thomassen prøver å redde livet til pasienten som fikk anafylaktisk sjokk av kontrastvæsken. Foto: Bjørn-Kåre Iversen.
Nylig gjennomførte de en felles pilotsimulering ved Ferdighets- og Simuleringssenteret (FOSS) ved UNN. Dette for å finne ut hvordan studentene kan dra nytte av et tverrprofesjonelt samarbeid.

Scenariet var som følger: ”En pasient skal gjennom en rutinemessig CT-undersøkelse, men plutselig får hun et uventet anafylaktisk sjokk som reaksjon på kontrastvæsken hun har fått injisert. På få minutter går hun fra å virke helt normal til å ha store problemer med å puste”.

Radiografer, sykepleiere og leger måtte jobbe sammen for å finne ut hva som feilet vedkommende, og hvordan de skulle behandle pasienten. Pulsen deres var høy, for nå var det de som hadde ansvaret for behandlingen. Og en feilvurdering kan raskt forverre situasjonen.

LES OGSÅ: Studenter øver på pasientsamtaler.

Lærerikt

I etterkant har piloten blitt evaluert muntlig og skriftlig av både studenter og lærere. Hele 94 prosent av studentene sier at de ønsker mer simulering.

«Dette var utfordrende, morsomt, lærerikt og på høy tid å få gjennomført» skriver en av studentene. Tilbakemeldingene forteller at studentene ser på det som særlig positivt å få prøve seg i de yrkesrollene de snart skal ut i. De beskriver at de finner sin plass og egen yrkesidentitet sammen i teamet. Det er ingen tvil om at en slik øvelse har vært etterlengtet.

Marianne Holmegård ved det Helsevitenskaplige fakultet på UiT forteller at da hun spurte studentene hvor mange av dem som hadde tidligere erfaringer med å øve tverrprofesjonelt rundt pasientsituasjoner, var det kun en av de fremmøtte som rakk opp hånden.

UiT har lenge vært en foregangsinstitusjon innen tverrprofesjonell læring (TPS). Grunntanken bak TPS er å la studenter jobbe sammen allerede under studiene, for på den måten å lære av hverandre samtidig som de også blir kjent med de andre yrkesgruppenes kompetanse. Tidligere har tverrprofesjonell læring vært prøvd ut i teoretiske fag, og man kan vise til gode erfaringer med denne læringsformen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.