UNN må konkurrere om UNN-ansettelser

Annonser lokker sykepleiere med å kunne kombinere jobb med «opplevelser i vakre Tromsø». Problemet er at det ikke bare er UNN som rekrutterer til UNN, og at vikarene koster sykehuset opptil tre ganger mer enn fast ansatte.

– Dette er fortvilende! Vi jobber for å rekruttere sykepleiere, og så opplever vi at vikarbyråene konkurrerer direkte med oss om å rekruttere medarbeidere til vår egen avdeling, sukker avdelingsleder Birgith Jørgensen Nerskogen ved intensivmedisinsk avdeling UNN Tromsø – en avdeling som skiller seg ut med en særlig stor bruk av vikarer fra byrå.

Avdelingsleder Birgith Nerskogen ved intensivmedisinsk avdeling opplever konkurransen om vikarer som fortvilende. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Kostnader x 3

Markedskrefter, eller tøff konkurranse om attraktiv kompetansearbeidskraft, bør verken være nytt eller skremmende for UNN. Men i enkelte tilfeller konkurrerer ikke UNN med sykehus i byer som kan tilby et større faglig nettverk, et annet sosialt eller kulturelt tilbud, et mer attraktivt klima – eller for den saks skyld langt bedre økonomiske betingelser. Og til slutt er det uansett UNN som betaler kostnaden til lønn.

– For de sykepleierne som skal jobbe på UNN i et sommervikariat, er ikke noen stor forskjell på om de blir ansatt i et vikarbyrå eller direkte av oss. Men for avdelingen vår er denne forskjellen himmelvid. For den summen vi betaler for én byråvikar, kunne vi ansatt tre sykepleiere selv, forklarer Nerskogen.

– På den ene siden skal vi være byråenes viktigste samarbeidspartner, og på den andre siden konkurrerer de åpent med oss om den viktigste ressursen vi råder over, sier hun.

– Får dette konsekvenser for samarbeidsklimaet mellom UNN og vikarbyråene?

– Dette gjør noe med holdningen vår, ja, men vi skal være profesjonelle, forholde oss korrekt og balansere ulike hensyn. Vi er avhengig av vikarene, og skal ikke støte dem fra oss. Men ingen skal heller være i tvil om hva vi mener om å måtte betale høye tilleggskostnader på de samme tjenestene som blir levert, sier hun.

LES OGSÅ: Eksplosive vikarkostnader er svinedyrt for UNN

Mange på deltid

– Selv om vi har et felles mål om å redusere belastningen for de ansatte, er det ikke sikkert at foretaket og hver enkelt ansatt har felles syn på løsningene, sier personalsjef Mai-Liss Larsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Et annet internt problem som bidrar til å øke behovet for å leie inn vikarer er mange deltidsstillinger ved UNN. Fulltidsstillinger har fremstått som et felles ideal for både ledelse og ansatte, og UNN var tidlig ute blant sykehusene som klarte å redusere omfanget av ufrivillig deltidsarbeid.

Utfordringen er likevel ikke overvunnet, ettersom det fortsatt finnes mange som frivillig har valgt å jobbe i deltidsstillinger.

– Arbeidsmiljøloven åpner for dette, og på enkelte avdelinger er det mange som har valgt å benytte seg av rettigheten til å gå ned i stillingsprosent, forteller personalsjef Mai-Liss Larsen, og trekker frem dette som en av veldig mange årsaker til at UNN lenge har hatt et stort behov for vikarer.

– For mange oppleves det tungt å gå i tredelt turnus, og å skulle veksle mellom å jobbe dag, kveld og natt. Denne belastningen er en hyppig oppgitt årsak til ønsket om å gå ned i stillingsprosent. For oss som foretak vil det være viktig å se nærmere på måten vi lager arbeidsplaner på, og hvordan vi kan legge til rette for vaktordninger som er mer helsefremmende. Det vil få betydning for helsa til hver enkelt medarbeider, og for å stabilisere bemanningen, mener hun.

– Det høres ukontroversielt ut?

– Vi kan ikke uten videre regne med at alle har et felles syn på dette. I tillegg til å endre noe som har eksistert over mange år, består utfordringen i å veie kortsiktige og langsiktige hensyn opp mot hverandre, og i tillegg kollektive og individuelle hensyn, sier Larsen.

Se oversikten over ledige jobber ved UNN her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.