LIS2 Marte Torgersen har hatt sin turnustjeneste ved UNN Narvik, og både hun og avdelingsoverlege Arne Haavik er glad og stolt over at sykehuset havner helt i Norgestoppen når det gjelder å ivareta ferske leger. Foto: Frida Brembo-Egilsrud, Narvik Nu

UNN Narvik i norgestoppen

LIS2 Marte Torgersen har hatt sin turnustjeneste ved UNN Narvik, og både hun og avdelingsoverlege Arne Haavik er glad og stolt over at sykehuset havner helt i Norgestoppen når det gjelder å ivareta ferske leger. Foto: Frida Brembo-Egilsrud, Narvik Nu

Legeforeningen har bedt legene som har hatt sin første tjeneste på et sykehus (LIS1) om å sette karakterer på sine opplevelser. UNN Narvik endte opp som nest beste sykehus i landet!

Fakta:
  • Legeforeningen har bedt ferske leger om å anonymt vurdere sin første legepraksis.
  • Målet med rangeringen er å gi fremtidige medisinstudenter en idé om hvilke sykehus som gir best praksisutbytte.
  • Hvert område som vurderes gis karakterer mellom 1 og 7, hvor 7 er toppscore. LIS1-legene gir karakterer på introduksjonskurset, på veiledningen de får, på tilsynet de opplever, vaktbelastningen, arbeidsmiljøet og det sosiale.
  • De gir også karakter på den kirurgiske og den medisinske praksisen hver for seg.
Marte Torgersen (28) er en av turnuskandidatene som har scoret Narvik med toppkarakterer, og er fortsatt ansatt ved sykehuset. Nå som assistentlege (LIS2) for å ta ytterligere spesialisering. Hun er ikke overrasket over at UNN Narvik gjør det så bra.

– Det er et lite sykehus og små forhold som gjør at du blir fort kjent, og folket her blir fort kjent med deg. UNN Narvik trenger virkelig turnuslegene, og du merker fort at du blir verdsatt som en stor ressurs. Samtidig gjør sykehusets størrelse at du får en veldig bred erfaring. Her er det en generell indremedisinsk og en generell kirurgisk avdeling. Det betyr at vi møter på det aller meste, forteller Torgersen.

Hun forteller at LIS1 – som turnuskandidatene nå heter – tidlig får mye ansvar. Når de går nattevakter ved UNN Narvik, er de den eneste legen med tilstedevakt på hele sykehuset.

– Før eller siden må man hoppe ut i det. Kanskje kan det der og da kjennes overveldende, men i ettertid er de fleste svært glad for også å ha vært gjennom denne erfaringen, mener hun.

– Dessuten er mer erfarne leger aldri langt unna, og det er lett å be om hjelp. Selv om de ligger hjemme og sover, er de her innen minutter om det skulle være behov for det.

Raskt inkludert

Avdelingsoverlege Arne Haavik ved medisinsk avdeling ved UNN Narvik kjenner ikke detaljene i hvordan sykehusene er blitt rangert, men synes selvsagt det er svært hyggelig at UNN Narvik kommer så godt ut.

Her er de som akkurat nå er LIS1 ved UNN Narvik. Bildet er tatt under introuka, og flere av disse skulle rett ut i hverdagen på nattevakt og helgevakt. Fra venstre: Yngvild Halle Tomassen, Jørg Vik, Thea Grindstad, Kenneth Lauvås, Jostein Lappegård, Kathrine Børseth (LIS1 fra forrige kull), Yon Ingmar Park, Silje Onsager Stordal, Therese Uglebakken (medisinstudent) og Tor Ola Solberg. Foto: Oddny J. Johnsen, Krysspress
– Det er ikke noe nytt at lokalsykehus kommer høyt på disse kåringene. Her hos oss utgjør LIS1-legene en vesentlig del av arbeidsstokken. Vi har en flat struktur, og de føler nok raskt at de er en viktig brikke i organisasjonen. De forventes også å jobbe mer selvstendig, og får nok flere oppgaver enn på et større sykehus. De føler seg kanskje mer inkludert, og mindre at de forsvinner i den grå massen, sier Haavik.

UNN Narvik får en total score på 6, noe som gir sykehuset 2. plass nasjonalt, kun slått av Sykehuset Innlandet Tynset med 6.4. UNN Harstad kaprer en 8. plass med karakteren 5.4, mens UNN Tromsø havner nest sist, på 18. plass, og får karakteren 4.3.

LES OGSÅ: Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

En hel intro-uke

For noen år siden lagde UNN en ny struktur for mottagelsen av nye LIS1. De får nå en felles introuke, hvor de første to dagene foregår i Tromsø, før kandidatene fordeles på sine respektive sykehus, og introduksjonen fortsetter der i tre dager til.

– Her i Narvik får de et variert mottaksprogram hvor de får møte ulike faggrupper, som for eksempel fysioterapeuter, slagsykepleiere og andre som de skal samarbeide med. Jeg tror dette er spesielt nyttig for de som har studert i utlandet, og som kanskje ikke kjenner det norske systemet så godt, sier Haavik.

Det begynner å bli noen år siden Haavik selv hadde turnustjeneste, det skjedde ved sykehuset i Harstad for 13-14 år siden, og da var både uttakssystemet, og ikke minst introduksjonen, helt annerledes.

– De senere år har det skjedd mye i positiv retning. Den gangen føltes det som om å hoppe på en karusell i fart, kommenterer han.

LES OGSÅ: Vi skal gjerne unødvendige grenser ved det nye sykehuset i Narvik

Færre overraskelser

– Det er et lite sykehus og små forhold som gjør at du blir fort kjent, og folket her blir fort kjent med deg, sier LIS-lege Marte Torgersen. Foto: Oddny J. Johnsen, Krysspress
Nå gjør prosessen for utvelgelse og introduksjon at både sykehusene og de ferske legene får færre overraskelser.

– Introuken gjør at de får vite litt mer om hva som venter dem av oppgaver, og hva vi forventer av dem. Blant annet hva de skal kunne av akuttprosedyrer, sier Haavik.

Haavik anslår at det bare går en liten måned før de fleste av de ferske legene virker å ha tilpasset seg godt. Det nåværende LIS1-kullet ved sykehuset startet opp i begynnelsen av september. Hver av dem fikk sine to første vakter i følge med en mer erfaren lege, før det forventes at de skal kunne takle en vakt på egen hånd.

– En overordnet kollega er aldri langt unna. Å være liten har både fordeler og ulemper. Fordelen er at vi samarbeider tett både i forhold til enkeltsituasjoner og veiledning, sier Haavik.

Han sier at mange av medisinstudentene som har hatt praksis på UNN Narvik, ønsker seg tilbake når de blir LIS1. Bare det tar han som en fjær i hatten.

– Medisinskfaglig er kvaliteten på de som kommer til oss som LIS1 meget god, skryter Haavik. LIS1-tjenesten består forøvrig av seks måneder kirurgisk praksis og seks måneder medisinsk praksis ved et sykehus, deretter seks måneder i kommunehelsetjenesten.

Assistentlege Torgersen er selv opprinnelig fra Narvik, og har nå kjøpt seg hus i byen.

– Jeg skal bli her, ja. En av årsakene til at turnuslegene trives her er nok også det sosiale. De får tildelt leiligheter ved siden av sykehuset, blir dermed naboer og har mye kontakt både på jobb og fritid. Pluss at byen byr på gode fritidsmuligheter, ikke minst Narvikfjellet for de som liker å stå på ski, reklamerer Torgersen.

Sykehus Antall LIS1 Poeng
Sykehuset Innlandet Tynset 7 6,4
UNN HF – Narvik 8 6
Nordlandssykehuset Vesterålen 6 6
Diakonhjemmet sykehus 9 5,9
Helse Bergen HF – Voss sykehus 10 5,9
Sykehuset Telemark HF – Notodden 11 5,8
Møre og Romsdal HF – Volda sykehus 8 5,7
Sykehuset Innlandet HF – Gjøvik 21 5,6
Helgelandssykehuset HF – Mo i Rana 12 5,5
Møre og Romsdal HF – Molde Sykehus 18 5,5
 Sykehuset Innlandet HF – Elverum 14 5,5
 Sørlandet sykehus HF – Arendal 10 5,5
 OUS Ullevål universitetssykehus 20 5,5
 UNN HF – Harstad 15 5,4
 Helgelandssykehuset HF – Sandnessjøen 16 5,4
 Møre og Romsdal HF – Kristiansund sykehus 12 5,4
 Helse Fonna HF – Odda sykehus 5 5,4
 Vestre Viken HF – Ringerike sykehus 6 5,4
 St. Olavs H. – Orkdal 18 5,4
 Sykehuset Innlandet HF – Kongsvinger 12 5,4
 Sykehuset Innlandet HF – Lillehammer 14 5,4
 Helse Finnmark HF – Kirkenes sykehus 20 5,3
 Vestre Viken HF – Kongsberg sykehus 11 5,3
 Helse Nord-Trøndelag HF – Sykehuset Levanger 26 5,3
 Sykehuset Vestfold HF 25 5,3
 Vestre Viken HF – Bærum sykehus 15 5,2
 Akershus universitetssykehus (AHUS) 26 5,1
 Helse Fonna HF – Stord sykehus 8 5,1
 Helse Nord-Trøndelag HF – Sykehuset Namsos 8 5,1
 Helse Førde HF 14 5
 Haraldsplass Diakonale Sykehus 5 4,9
 Helse Stavanger HF 20 4,9
 Sykehuset Innlandet HF – Hamar 15 4,9
 Sykehuset Telemark HF – Skien 17 4,9
 Sykehuset i Østfold HF 22 4,9
Sørlandet sykehus HF – Flekkefjord 5 4,9
Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus 30 4,8
Nordlandssykehuset HF – Bodø 21 4,8
Helse Fonna HF – Haugesund sykehus 11 4,7
Vestre Viken HF – Drammen sykehus 24 4,6
Nordlandssykehuset Lofoten 8 4,5
St. Olavs hospital Trondheim 10 4,5
Møre og Romsdal HF 14 4,5
UNN HF – Tromsø 14 4,3
Helse Finnmark HF – Hammerfest sykehus 7 4,1
Sørlandet sykehus HF – Kristiansand 14 4,1
 Helgelandssykehuset HF – Mosjøen <5
 Lovisenberg Diakonale Sykehus <5
 (Kilde: www.lis123.no)

 

Fakta:
  • Legeforeningen har bedt ferske leger om å anonymt vurdere sin første legepraksis.
  • Målet med rangeringen er å gi fremtidige medisinstudenter en idé om hvilke sykehus som gir best praksisutbytte.
  • Hvert område som vurderes gis karakterer mellom 1 og 7, hvor 7 er toppscore. LIS1-legene gir karakterer på introduksjonskurset, på veiledningen de får, på tilsynet de opplever, vaktbelastningen, arbeidsmiljøet og det sosiale.
  • De gir også karakter på den kirurgiske og den medisinske praksisen hver for seg.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.