UNN Narvik i norgestoppen

Legeforeningen har bedt legene som har hatt sin første tjeneste på et sykehus (LIS1) om å sette karakterer på sine opplevelser. UNN Narvik endte opp som nest beste sykehus i landet!

Fakta:
  • Legeforeningen har bedt ferske leger om å anonymt vurdere sin første legepraksis.
  • Målet med rangeringen er å gi fremtidige medisinstudenter en idé om hvilke sykehus som gir best praksisutbytte.
  • Hvert område som vurderes gis karakterer mellom 1 og 7, hvor 7 er toppscore. LIS1-legene gir karakterer på introduksjonskurset, på veiledningen de får, på tilsynet de opplever, vaktbelastningen, arbeidsmiljøet og det sosiale.
  • De gir også karakter på den kirurgiske og den medisinske praksisen hver for seg.
Marte Torgersen (28) er en av turnuskandidatene som har scoret Narvik med toppkarakterer, og er fortsatt ansatt ved sykehuset. Nå som assistentlege (LIS2) for å ta ytterligere spesialisering. Hun er ikke overrasket over at UNN Narvik gjør det så bra.

– Det er et lite sykehus og små forhold som gjør at du blir fort kjent, og folket her blir fort kjent med deg. UNN Narvik trenger virkelig turnuslegene, og du merker fort at du blir verdsatt som en stor ressurs. Samtidig gjør sykehusets størrelse at du får en veldig bred erfaring. Her er det en generell indremedisinsk og en generell kirurgisk avdeling. Det betyr at vi møter på det aller meste, forteller Torgersen.

Hun forteller at LIS1 – som turnuskandidatene nå heter – tidlig får mye ansvar. Når de går nattevakter ved UNN Narvik, er de den eneste legen med tilstedevakt på hele sykehuset.

– Før eller siden må man hoppe ut i det. Kanskje kan det der og da kjennes overveldende, men i ettertid er de fleste svært glad for også å ha vært gjennom denne erfaringen, mener hun.

– Dessuten er mer erfarne leger aldri langt unna, og det er lett å be om hjelp. Selv om de ligger hjemme og sover, er de her innen minutter om det skulle være behov for det.

Raskt inkludert

Avdelingsoverlege Arne Haavik ved medisinsk avdeling ved UNN Narvik kjenner ikke detaljene i hvordan sykehusene er blitt rangert, men synes selvsagt det er svært hyggelig at UNN Narvik kommer så godt ut.

Her er de som akkurat nå er LIS1 ved UNN Narvik. Bildet er tatt under introuka, og flere av disse skulle rett ut i hverdagen på nattevakt og helgevakt. Fra venstre: Yngvild Halle Tomassen, Jørg Vik, Thea Grindstad, Kenneth Lauvås, Jostein Lappegård, Kathrine Børseth (LIS1 fra forrige kull), Yon Ingmar Park, Silje Onsager Stordal, Therese Uglebakken (medisinstudent) og Tor Ola Solberg. Foto: Oddny J. Johnsen, Krysspress
– Det er ikke noe nytt at lokalsykehus kommer høyt på disse kåringene. Her hos oss utgjør LIS1-legene en vesentlig del av arbeidsstokken. Vi har en flat struktur, og de føler nok raskt at de er en viktig brikke i organisasjonen. De forventes også å jobbe mer selvstendig, og får nok flere oppgaver enn på et større sykehus. De føler seg kanskje mer inkludert, og mindre at de forsvinner i den grå massen, sier Haavik.

UNN Narvik får en total score på 6, noe som gir sykehuset 2. plass nasjonalt, kun slått av Sykehuset Innlandet Tynset med 6.4. UNN Harstad kaprer en 8. plass med karakteren 5.4, mens UNN Tromsø havner nest sist, på 18. plass, og får karakteren 4.3.

LES OGSÅ: Tilrettelegger ny spesialistutdanning for leger

En hel intro-uke

For noen år siden lagde UNN en ny struktur for mottagelsen av nye LIS1. De får nå en felles introuke, hvor de første to dagene foregår i Tromsø, før kandidatene fordeles på sine respektive sykehus, og introduksjonen fortsetter der i tre dager til.

– Her i Narvik får de et variert mottaksprogram hvor de får møte ulike faggrupper, som for eksempel fysioterapeuter, slagsykepleiere og andre som de skal samarbeide med. Jeg tror dette er spesielt nyttig for de som har studert i utlandet, og som kanskje ikke kjenner det norske systemet så godt, sier Haavik.

Det begynner å bli noen år siden Haavik selv hadde turnustjeneste, det skjedde ved sykehuset i Harstad for 13-14 år siden, og da var både uttakssystemet, og ikke minst introduksjonen, helt annerledes.

– De senere år har det skjedd mye i positiv retning. Den gangen føltes det som om å hoppe på en karusell i fart, kommenterer han.

LES OGSÅ: Vi skal gjerne unødvendige grenser ved det nye sykehuset i Narvik

Færre overraskelser

– Det er et lite sykehus og små forhold som gjør at du blir fort kjent, og folket her blir fort kjent med deg, sier LIS-lege Marte Torgersen. Foto: Oddny J. Johnsen, Krysspress
Nå gjør prosessen for utvelgelse og introduksjon at både sykehusene og de ferske legene får færre overraskelser.

– Introuken gjør at de får vite litt mer om hva som venter dem av oppgaver, og hva vi forventer av dem. Blant annet hva de skal kunne av akuttprosedyrer, sier Haavik.

Haavik anslår at det bare går en liten måned før de fleste av de ferske legene virker å ha tilpasset seg godt. Det nåværende LIS1-kullet ved sykehuset startet opp i begynnelsen av september. Hver av dem fikk sine to første vakter i følge med en mer erfaren lege, før det forventes at de skal kunne takle en vakt på egen hånd.

– En overordnet kollega er aldri langt unna. Å være liten har både fordeler og ulemper. Fordelen er at vi samarbeider tett både i forhold til enkeltsituasjoner og veiledning, sier Haavik.

Han sier at mange av medisinstudentene som har hatt praksis på UNN Narvik, ønsker seg tilbake når de blir LIS1. Bare det tar han som en fjær i hatten.

– Medisinskfaglig er kvaliteten på de som kommer til oss som LIS1 meget god, skryter Haavik. LIS1-tjenesten består forøvrig av seks måneder kirurgisk praksis og seks måneder medisinsk praksis ved et sykehus, deretter seks måneder i kommunehelsetjenesten.

Assistentlege Torgersen er selv opprinnelig fra Narvik, og har nå kjøpt seg hus i byen.

– Jeg skal bli her, ja. En av årsakene til at turnuslegene trives her er nok også det sosiale. De får tildelt leiligheter ved siden av sykehuset, blir dermed naboer og har mye kontakt både på jobb og fritid. Pluss at byen byr på gode fritidsmuligheter, ikke minst Narvikfjellet for de som liker å stå på ski, reklamerer Torgersen.

SykehusAntall LIS1Poeng
Sykehuset Innlandet Tynset76,4
UNN HF – Narvik86
Nordlandssykehuset Vesterålen66
Diakonhjemmet sykehus95,9
Helse Bergen HF – Voss sykehus105,9
Sykehuset Telemark HF – Notodden115,8
Møre og Romsdal HF – Volda sykehus85,7
Sykehuset Innlandet HF – Gjøvik215,6
Helgelandssykehuset HF – Mo i Rana125,5
Møre og Romsdal HF – Molde Sykehus185,5
 Sykehuset Innlandet HF – Elverum145,5
 Sørlandet sykehus HF – Arendal105,5
 OUS Ullevål universitetssykehus205,5
 UNN HF – Harstad155,4
 Helgelandssykehuset HF – Sandnessjøen165,4
 Møre og Romsdal HF – Kristiansund sykehus125,4
 Helse Fonna HF – Odda sykehus55,4
 Vestre Viken HF – Ringerike sykehus65,4
 St. Olavs H. – Orkdal185,4
 Sykehuset Innlandet HF – Kongsvinger125,4
 Sykehuset Innlandet HF – Lillehammer145,4
 Helse Finnmark HF – Kirkenes sykehus205,3
 Vestre Viken HF – Kongsberg sykehus115,3
 Helse Nord-Trøndelag HF – Sykehuset Levanger265,3
 Sykehuset Vestfold HF255,3
 Vestre Viken HF – Bærum sykehus155,2
 Akershus universitetssykehus (AHUS)265,1
 Helse Fonna HF – Stord sykehus85,1
 Helse Nord-Trøndelag HF – Sykehuset Namsos85,1
 Helse Førde HF145
 Haraldsplass Diakonale Sykehus54,9
 Helse Stavanger HF204,9
 Sykehuset Innlandet HF – Hamar154,9
 Sykehuset Telemark HF – Skien174,9
 Sykehuset i Østfold HF224,9
Sørlandet sykehus HF – Flekkefjord54,9
Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus304,8
Nordlandssykehuset HF – Bodø214,8
Helse Fonna HF – Haugesund sykehus114,7
Vestre Viken HF – Drammen sykehus244,6
Nordlandssykehuset Lofoten84,5
St. Olavs hospital Trondheim104,5
Møre og Romsdal HF144,5
UNN HF – Tromsø144,3
Helse Finnmark HF – Hammerfest sykehus74,1
Sørlandet sykehus HF – Kristiansand144,1
 Helgelandssykehuset HF – Mosjøen<5
 Lovisenberg Diakonale Sykehus<5
 (Kilde: www.lis123.no)

 

Fakta:
  • Legeforeningen har bedt ferske leger om å anonymt vurdere sin første legepraksis.
  • Målet med rangeringen er å gi fremtidige medisinstudenter en idé om hvilke sykehus som gir best praksisutbytte.
  • Hvert område som vurderes gis karakterer mellom 1 og 7, hvor 7 er toppscore. LIS1-legene gir karakterer på introduksjonskurset, på veiledningen de får, på tilsynet de opplever, vaktbelastningen, arbeidsmiljøet og det sosiale.
  • De gir også karakter på den kirurgiske og den medisinske praksisen hver for seg.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.