UNN-satsing på nyutdannede sykepleiere

Vil du bli blant de første traineesykepleierne ved Universitetssykehuset Nord-Norge? Da må du skynde deg å søke.

trainee
Seksjonssykepleier Barbro Meland (til venstre) og oversykepleier Hillevi Knudsen ved henholdsvis Medisinsk klinikk og Hjerte- og lungeklinikken ser frem til å få inn de første traineesykepleierne til sommeren. Og de ønsker seg mange søker å velge i. Foto: Per-Christian Johansen
Til sommeren etablerer UNN et nytt tilbud til nyutdannede sykepleiere. Det vil skje gjennom et traineeprogram på Medisinsk klinikk og Hjerte- og lungeklinikken.

Søknadsfrist for å være kandidat til de totalt syv stillingene er allerede 17. april.

– Dette blir et nytt og spennende tilbud som vi håper skal være positivt for rekrutteringen av nye sykepleiere til UNN. Erfaringene fra andre sykehus med samme ordningen har i hvert fall gitt en positivt effekt, sier Hillevi Knudsen, oversykepleier ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling.

– Nå får nyutdannede også mulighet til å få en fast stilling når de kommer rett fra utdannelsen, supplerer seksjonssykepleier Barbro Meland ved avdeling for blod- og hormonsykdommer ved Medisinsk klinikk.

Ulike avdelinger

Gjennom traineestillingene ønsker UNN å gi nyutdannede sykepleiere muligheten til å utvikle seg ekstra bredt gjennom et program som involverer flere ulike avdelinger ved henholdsvis Medisinsk klinikk (fire avdelinger) og Hjerte- og lungeklinikken(tre avdelinger).

– Fire av stillingene vil bli underlagt avdelingene ved Medisinsk klinikk, mens tre får tilhørighet ved Hjerte- og lungeklinikken, sier Barbro Meland.

Ved endt traineeperiode etter to år er sykepleierne også garantert videre jobb i den aktuelle klinikken. Det er klinikkenes behov på det aktuelle tidspunktet som avgjør hvilken avdeling sykepleierne vil få tilbud om jobb ved etter endt program.

Sammensatt læringskurve

– Traineeordningen gir mulighet for spennende utfordringer og tilegning av  god  kompetanse for de som blir ansatt. Arbeidshverdagen og utfordringene er forskjellig fra de ulike avdelingene innad i hver klinikk. Dette vil gi en bredere og mer sammensatt læringskurve, noe som også hver enkelt avdeling og klinikk forhåpentligvis vil nyte godt av, avslutter Hillevi Knudsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.