kirurgikurs

Ingemar Havemann (til venstre) fra Sørlandet sykehus og Kourosh Piroozman (til høyre) fra A-hus var blant deltakerne på ”Basic Surgical Skills” i Tromsø. Her instrueres Piroozman av lege Eric Drabble fra Royal College of Surgeons i London. Foto: Per-Christian Johansen

UNN sertifisert for kirurgiopplæring

kirurgikurs
Ingemar Havemann (til venstre) fra Sørlandet sykehus og Kourosh Piroozman (til høyre) fra A-hus var blant deltakerne på ”Basic Surgical Skills” i Tromsø. Her instrueres Piroozman av lege Eric Drabble fra Royal College of Surgeons i London. Foto: Per-Christian Johansen

Nå skal kirurger under spesialistutdanning kurses i grunnleggende kirurgiske ferdigheter også i regi av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

kirurgikurs
Eric Drabble (Royal College of Surgeos) og rådgiver Diana Kelly (Kings College) i London besøkte UNN og UiT nylig i forbindelse med kursing av grunnleggende kirurgiske ferdigheter. Her sammen med gastrokirurg Kim Mortensen ved UNN (i midten). Foto: Per-Christian Johansen
Deltakerne på kurset i regi av UNN nylig var ivrige og lærevillige. Foto: Per-Christian Johansen
Nylig ble det gjennomført sertifiseringskurs innen «Basic Surgical Skills» i Tromsø, med god hjelp fra lege Eric Drabble (Royal College of Surgeos) og rådgiver Diana Kelly (Kings College) i London.

Her deltok 15 kirurger fra hele landet, som alle er under utdanning i spesiell kirurgi.

– Det handler om systematisk opplæring av grunnleggende kirurgiske ferdigheter. Læringen baserer seg blant annet på å se ulike typer kirurgi på film, og så trene på det samme på laben etterpå, sier Kim Mortensen, én av seks kirurger ved UNN som nå blir sertifisert for å gjennomføre kurset i fremtiden.

– Det vil være snakk om årlige kurs. Tidligere har bare Ullevål og St. Olav vært sertifisert for disse kursene i Norge, og det har tidsvis vært en flaskehals å få dem gjennomført, legger Mortensen til.

Lærerikt

Ingemar Havemann fra Sørlandet sykehus og Kourosh Piroozman fra A-hus var blant deltakerne på ”Basic Surgical Skills” i Tromsø. Havemann er for tiden inne i sin spesialistutdanning innen kar-kirurgi, og opplevde kurset i Tromsø som både nyttig og lærerikt.

– Det har vært utrolig bra. Her får vi lært god teknikk tidlig i den kirurgiske utdannelsen, og lærer også av egne feil, sier Ingemar Havemann, etter å ha benyttet en svineribbe til å trene seg på fjerning av syster og sying av operasjonssår.

Kurset ble holdt i MH-bygget ved UiT, Norges arktiske universitet.

– Det har vært en flott erfaring å bidra her. Deltakerne har imponert meg, og det er flott tilrettelagt for denne type kirurgisk trening ved universitetet. Denne type kursing vil være en flott investering i fremtiden, oppsummerte lege Eric Drabble.

Eget kurssenter ved UNN?

Kim Mortensen ser frem til at UNN nå skal kunne bidra med sin erfaring på fremtidige kurs. Og han håper også sertifiseringen kan bidra til å realisere et eget kurssenter ved UNN i fremtiden.

– Det er bra med laben på UiT, men ikke ideelt siden vi må skifte rom mellom teori og praksis og lokalene benyttes av mange. Derfor har vi et ønske om et eget kurssenter for kirurgisk læring ved UNN. Da kan vi tilrettelegge enda bedre for denne type kurs, sier Mortensen.

Spesialistutdanning av leger og kirurger skjer under oppfølging av spesialistrådet i Legeforeningen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.