Kari Røed reiste nordover til Tromsø for å utdanne seg til jordmor. Og her blir hun, blant annet grunnet trivsel i det hun omtaler som "verdens beste yrke". Foto: Per-Christian Johansen

UNN tar opp kampen om jordmødrene

Kari Røed reiste nordover til Tromsø for å utdanne seg til jordmor. Og her blir hun, blant annet grunnet trivsel i det hun omtaler som "verdens beste yrke". Foto: Per-Christian Johansen

Seks nyetablerte utdanningsstillinger skal gjøre det mer interessant for jordmorstudenter å jobbe sammen med Kari Røed og resten av gjengen på føde- og barselavdelingen ved UNN Tromsø.

– Vi er så glade for å ha fått dette til, jubler seksjonsleder Anita Linnerud-Vågeng og fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen.

Denne flotte buketten med ansatte på føde/barsel gleder seg til å få nye jordmorstudenter inn i de nyopprettede utdanningsstillingene. Fra venstre: Meta Brand (jordmor), Siv Elisebeth Skarding-Hanssen (jordmor), Kine Rognan (helsefagarbeider), Martine Arild (lærling i helsefag), Susanne Bakken (helsefagarbeider), Benedicte Bjørnli (jordmor), Irene Caroline Kristensen (barnepleier). Foto: Per-Christian Johansen

Ledergruppa ved UNN vedtok før jul å opprette seks utdanningsstillinger for sykepleiere som skal gjennomføre jordmorstudiet i forbindelse med kommende opptak til master i jordmorfag ved UiT, Norges arktiske universitet.

Attraktivt tilbud

Og fordelene er ikke ubetydelige: Mot en bindingstid på 2,5 år, tilbys to års studie med full lønn.

– Det ble varslet for mange år siden at behovet for jordmødre ville øke. Vi har stått overfor et generasjonsskifte, hvor mange har gått av med pensjon. I tillegg har arbeidsoppgavene blitt flere, sier seksjonsleder Linnerud-Vågeng.

– Vi er veldig glade med å kunne tilby dette nå. Det er også i tråd med prioriteringer fra nasjonale myndigheter, noe helseministeren nylig la vekt på i forbindelse med sykehustalen. Dette er et godt tilbud til sykepleiere  som skal søke på jordmorutdanningen ved UiT, fastslår rådgiver Bjørg Nilsen Barge ved klinisk utdanningsavdeling ved UNN.

Tilhørighet

Det er flere grunner til at sykehuset nå oppretter utdanningsstillingene. Ledelsen ved føde/barsel ønsker blant annet at flere som tar utdanningen ved UiT blir igjen nordpå etter endt master.

– Ved de siste to kullene har vi sett at mange studenter fra resten av landet har søkt seg til Tromsø, men av de som har fullført utdanningen er det for få som har blitt værende. Det er fra 2022 innført en nordnorsk kvote på 80 prosent ved UiT som tiltak for å sikre søkere med nordnorsk tilknytning til jordmorutdanningen, sier Gunnbjørg Andreassen.

Fag- og forskningsjordmor Gunnbjørg Andreassen ser frem til å få nye jordmorkolleger rekruttert via nyopprettede utdanningsstillinger ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen

UNN ønsker også å gjøre seg mer attraktiv etter at kommunene er pålagt å øke sine jordmorstillinger. Dette er også viktig, men fører til en lekkasje fra sykehuset.

– I tillegg har vi fått Bioteknologiloven, som har ført til en dobling i antallet pasienter som skal inn i poliklinikken fordi de nå også har tidlig ultralyd i uke 12, sier Anita Linnerud-Vågeng.

Omfattende arbeidsoppgaver

Mange forbinder jordmødre med det å ta imot barn, men det er et stort fagfelt hvor de kan brukes til mye.

– Du jobber innenfor hele kvinnehelseperspektivet, fra prevensjonsveiledning for ungdom til kvinner i overgangsalderen. Men nå trenger vi dem altså til UNN!, fastslår Andreassen.

– Det er ekstra spennende å jobbe på et universitetssykehus, siden vi har regionale funksjoner. Vi får alt av veldig kompliserte fødsler hit til oss, fra hele landsdelen. For eksempel ekstremt premature barn, forteller Linnerud-Vågeng.

– Hvilke arbeidsoppgaver vil en jordmor i denne stillingen kunne forvente seg etter utdanningen?

– I tillegg til fødslene, vil det bli barseloppfølging, barselhotell, oppfølging av gravide med komplikasjoner på observasjonspost, samt fødepoliklinikk der det gjøres oppfølginger i svangerskapet. Der har vi også spesialutdannede jordmødre som utfører ultralyd. Vi har også en samtalepoliklinikk for gravide som trenger litt ekstra oppfølging, sier Anita Linnerud-Vågeng.

Seksjonsleder Anita Linnerud-Vågseng kan glede seg over det nye tilbudet som UNN nå kan gi til jordmorstudenter. Foto: Per-Christian Johansen

– Verdens beste jobb!

Jordmor Kari Røed (33) fra Rena var nyutdannet ved UiT for to år siden. Hun valgte da å bli igjen nordpå, fordi hun trivdes godt ved UNN i praksisperiodene. Hun har bare godt si om jobben.

– Det absolutt beste er kollegene mine. Jeg er tatt godt imot, til tross for at jeg er «søring». Jeg trivdes fra første stund, og gjør det fortsatt, sier Røed.

– Hvor mange er det som får lov til å være med damer og foreldrepar på noe av det største som skjer i livene deres, hver dag, liksom? Jeg kunne ikke ha gjort noe annet, det er den beste jobben i hele verden, legger Røed til.

Også avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken er fornøyd med den nye ordningen.

– Endelig har jordmorutdanningen fått samme vilkår som vi har sett i andre sykepleierspesialiseringer, som i ABIOK (anestesi-, barn- -, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleien). Dette har vi diskutert i mange år, og det er en god nyhet for alle steder vi har aktivitet, som Tromsø, Harstad, Narvik, Storslett og Finnsnes, sier Nilsen.

LES MER og søk på utdanningsstilling ved UNN i forbindelse med opptak til jordmorstudiet ved UiT, Norges arktiske universitet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.