Denne trioen er krystallklar, og ønsker et pusterom for kreftpasienter ved UNN Breivika. Bak fra venstre: Tone Nordøy (avdelingsleder kreftavdelingen), Anne Ringheim (seksjonsleder fsyioterapi) og spesialfysioterapeut Marit Frogum. Her i den nåværende treningssalen til fysioterapiseksjonen, som er flittig i bruk allerede. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Unner kreftpasienter et ekstra Pusterom

Denne trioen er krystallklar, og ønsker et pusterom for kreftpasienter ved UNN Breivika. Bak fra venstre: Tone Nordøy (avdelingsleder kreftavdelingen), Anne Ringheim (seksjonsleder fsyioterapi) og spesialfysioterapeut Marit Frogum. Her i den nåværende treningssalen til fysioterapiseksjonen, som er flittig i bruk allerede. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Mange års ønske om å etablere et nytt tilbud for kreftpasienter ved UNN har så langt ikke gitt resultater. Nå frir involverte fagmiljøer på nytt til ledelsen, med utgangspunkt i at «alt» dekkes av stiftelsen Aktiv mot kreft.

- Det er litt pinlig at vi ikke har fått etablert et pusterom for kreftpasienter ved UNN allerede, mener avdelingsleder Tone Nordøy ved kreftavdelingen. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Anne Ringheim (til venstre) og Marit Frogum ved fysioterapiseksjonen ved UNN vil gjerne bidra tverrfaglig til realiseringen av et pusterom for kreftpasienter ved UNN. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Det som i første rekke mangler for å etablere et såkalt Pusterom med treningsfasiliteter ved UNN, er areal på 150-200 kvadratmeter. De mange ombyggingene og utbyggingsprosjektene de siste årene, og som fortsatt pågår, har gjort det komplisert å finne plass til nye tilbud.

Men når A-fløya og det nye PET-senteret åpner i løpet av første halvår 2018, er det også håp om å frigjøre plass andre steder ved sykehuset i Breivika. Dette ønsker nå kreftavdelinga og fysioterapiseksjonen ved UNN å utnytte.

– Det er litt pinlig, ja nærmest flaut, at UNN ikke har funnet mulighet til å prioritere dette for den aktuelle pasientgruppen tidligere. Stiftelsen Aktiv mot kreft dekker alle kostnader med etableringen av et Pusterom, inkludert inventar. Og de finansierer driften med en fast ansatt fysioterapeut i tre år. Eneste forpliktelse for oss er å overta lønnsmidlene for den fast ansatte etter tre år, sier avdelingsleder Tone Nordøy ved kreftavdelingen og Anne Ringheim, seksjonsleder ved fysioterapi.

Ingen i nord

Så langt er det etablert 14 Pusterom tilknyttet norske sykehus. Men ingen nord for Trondheim (St. Olavs Hospital). UNN har hatt tilbud om å få etablert dette siden 2009, men hele tiden har det stoppet opp med mangel på areal.

Det siste offisielle vedtaket fra ledergruppa i sykehuset er fra 2014. Da var tilbakemeldingen at UNN skulle se på mulighetene i forbindelse med byggingen av det nye pasienthotellet. Men heller ikke der ble det plass.

Nå setter kreftavdelingen og fysioterapiseksjonen saken på dagsorden igjen.

– Vi snakker om en pasientgruppe med en alvorlig sykdom. Et Pusterom vil fremstå som forebyggende og en møteplass for kreftrammede fra en hel landsdel. Trening er også positivt i en slik livsfase, det viser forskning. Her kan pasientene få hjelp fra fysioterapeut med faglig kompetanse, sier Tone Nordøy og Anne Ringheim.

– Det brukes store summer årlig på nye kreftmedisiner. Så det er rart at det skal være så vanskelig å si ja til dette som langt på vei er finansiert med eksterne midler, legger de til.

– Det er en billig investering og et positivt klinikkovergripende tiltak all den tid kreftpasienter ligger på ulike avdelinger ved UNN, legger spesialfysioterapeut Marit Frogum til.

Klar for samarbeid

Helle Aanesen i stiftelsen Aktiv mot kreft bekrefter at de lenge har håpet å få til et tilbud også i Nord-Norge. Og da ved UNN Breivika, dit de fleste pasientene fra landsdelen kommer for behandling av kreft.

– Vi har lyst til å få dette realisert, og midler er fortsatt tilgjengelig. Vårt mål er å etablere Pusterom på alle landets kreftsykehus, men det er viktig da at sykehusene selv er motivert for å drive et Pusterom, sier Aanesen.

De er klar til å starte etableringen ved UNN dersom sykehuset stiller areal disponibelt.

– Så snart sykehuset viser interesse vil vi komme på befaring. Da tar vi blant annet med våre egne arkitekter. Så diskuterer vi oss frem til hvilke løsninger vi kan få til i de aktuelle arealene, og utarbeider skisser og budsjett. Dette inkluderer eventuelle ombyggings- og etableringskostnader, vel å merke med noen grenseoppganger. Men i de fleste tilfeller holder våre rammer til både ombygging og innredning. Rent praktisk gjennomføres det hele i regi av sykehuset, med utgangspunkt i deres anbudsprosesser og rammeavtaler. Så overføres penger fra oss i henhold til avtalt budsjett, sier Helle Aanesen.

Avgjøres til våren

Kristina Bratrein, avdelingsleder ved eiendomsavdelingen i UNN, bekrefter at de har mottatt en ny henvendelse internt angående etableringen av et Pusterom. Hun lover en ny vurdering med avgjørelse innen sommeren.

– Saken vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av ny arealplan for Breivika. Her skal alle uløste behov ved UNN Breivika gjennomgås. Planen skal utarbeides i løpet av vinteren/våren og være vedtatt i direktørens ledergruppe innen sommeren, forklarer Bratrein.

– Vi har opplevd en enorm positiv respons på de stedene Pusterommene er etablert. Deltakelsen stiger fortløpende, og det er mye god stemning blant pasientene. De opplever at fysisk aktivitet gir dem best mulig livskvalitet og mulighetene for en personlig livsstilsendring, legger Helle Aanesen til.

Les mer om pusterommene i regi av stiftelsen Aktiv for kreft

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.