Skal utbedre pasientflyten i UNN

Ronny Higraff og Monica Edøy Jenssen er ansatt som pasientflytkoordinatorer i UNN med ansvar for henholdsvis medisinske og kirurgiske sengeposter.

Ronny Higraff og Monica Edøy Jenssen, her avbildet i akuttmottaket hvor mange pasienter kommer inn ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Begge har bred erfaring fra UNN. Ronny Higraff er utdannet akuttsykepleier og kommer fra stillingen som beredskapsrådgiver i Akuttmedisinsk klinikk. Han har jobbet i akuttmottaket fra 2000-2015, de siste to årene som assisterende seksjonsleder. Før dette jobbet han fire år på nevrokirurgisk avdeling.

Der har også Monica Edøy Jenssen sin erfaring fra. Hun har vært sykepleier og fagutviklingssykepleier tilknyttet nevrokirurgisk avdeling siden 2005, samt vært forskningssykepleier ved nevrokirurgisk poliklinikk.

– Med utgangspunkt i andre sykehus sine erfaringer, våre hospiteringer, samt dagens rutiner og prosedyrer ved UNN, vil vi utarbeide et forslag til arbeidsinstruks som sammen med stillingsbeskrivelsen vil beskrive vårt mandat og våre arbeidsoppgaver. Det er i tillegg nødvendig å gå opp grenseganger mot samarbeidende funksjoner, samt se på behov for revidering av eksisterende prosedyrer og eventuelt utarbeide nye. Vi vil komme tilbake til når funksjonene trer i kraft. Men så snart dette skjer vil vi være synlige i klinikkene, og sammen med våre kolleger jobbe for en best mulig pasientflyt i UNN, sier Higraff og Edøy Jenssen.

LES MER om flere nyansatte i UNN her.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.