Utreder videokonsultasjoner i klinisk virksomhet

Økt bruk av video i kommunikasjon mellom sykehus, pasienter og primærhelsetjenesten er målet for arbeidet Kristian Berg (30) skal lede de neste månedene.

Kristian Berg, nytilsatt prosjektleder i Helsetjenesteutvikling ved E-helse og IKT-avdelinga i Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN. Foto: Per-Christian Johansen
Som nyansatt prosjektleder i Helsetjenesteutvikling ved E-helse og IKT-avdelinga i Kvalitets- og utviklingssenteret, skal Berg lede et innovasjonsprosjekt på oppdrag fra Helse Nord.

– Prosjektet ble etablert for å se på mulighetene for økt bruk av video i kliniske konsultasjoner i fremtiden. Noen avdelinger og klinikker ved UNN og andre steder i Helse Nord er allerede kommet i gang, men nå er målet til Helse Nord at alle HF-ene skal få et mer systematisert og robust opplegg for dette, sier Kristian Berg.

Han er opprinnelig utdannet sykepleier, men har i ettertid tatt en master i telemedisin og e-helse. Han har tidligere jobbet ved EPJ forvaltning i UNN, blant annet med implementering av Kjernejournal og e-resept.

Nå har familien, som snart øker fra tre til fire medlemmer, flyttet tilbake til Tromsø etter to år i Bergs hjemkommune Vestvågøy i Lofoten.

– Alle som har idéer eller erfaring med bruk av video i klinisk kommunikasjon, må gjerne ta kontakt. Arbeidet er fortsatt i startgropa, og vil involvere alle HF-ene i Helse Nord. Det blir et interessant prosjekt for å se på hvordan vi kan utvikle gode systemer for bruk av video og nye samhandlingsverktøy i kommunikasjon med pasientene, sier Kristian Berg.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.